GPS

GPS – Gemeente – predikant sinkronisasie

 

Die aankoms van ‘n nuwe predikant in ‘n gemeente veroorsaak soms baie gemengde gevoelens. Mense is opgewonde oor die nuwe predikant, maar wonder of hulle van hom sal hou. Dit neem ‘n nuwe predikant gewoonlik ‘n hele ruk om werklik ‘n gemeente te leer ken. Om hierdie proses te bespoedig bied die sinode ‘n GPS geleentheid vir gemeentes aan waar ‘n nuwe predikant aangekom het. Dit word gewoonlik tydens ‘n oggend geleentheid aangebied en daar word ‘n program gedoen wat die nuwe dominee help om meer te verstaan van die leiers in gemeente se persoonlikhede en van hoe die gemeente werk. Terselfdertyd kry die gemeente die kans om ook die nuwe dominee beter te leer ken.

Kontak vir ds. Ben van Dyk vir meer inligting by ben@ngkzn.org.za.