Aan die omgewing

As sinode is die bewaring van die omgewing vir ons geweldig belangrik. Een van die fokusareas binne ons tema van hoop in Christus is ook die ekologie. Ons poog om ‘n goeie ekoteologie te ontwikkel wat mense kan help om dieper na te dink oor die kerk se rol in die bewaring van die skepping.

Op praktiese vlak gebeur daar ook heelwat.

 

Herwinning

Sommige gemeentes het byvoorbeeld reeds herwinningsaksies aan die gang soos byvoorbeeld:

 

NG Greytown

NG Greytown het  groot houers waar mense hulle herwinbare materiaal kan ingooi. Dit word dan gereeld deur die Greytown kinderhuis opgelaai wat dit weer verkoop as aanvulling vir hulle inkomste.

 

WESSA (Wildlife and Environment Society of South Africa)

Hierdie organisasie doen wonderlike werk regoor die land. As sinode is die plan om gemeentes aan te moedig om WESSA vriendskapsgroepe te stig vir hul eie omgewing. Deur dit te doen word hul eie omgewingsomgee aksies ondersteun deur ‘n landwye organisasie.

 

Kontak

Kontak vir ds. Rudolph Scharneck indien jy graag sou wou betrokke raak by die omgee vir God se skepping in ons sinode: [email protected].