Dienswerk

As sinode is ons by ‘n wye verskeidenheid van sake betrokke met die doel om hoop te bring in KZN, maar ook in ons hele land. Klik gerus op enige van die onderafdelings om te sien waarmee ons alles besig is en watter persone gekontak kan word indien jy sou wou inskakel by enige van hierdie bedieninge of van hulle dienste wil gebruik maak.