Cedarville-Matatiele

Cedarville.  Kerkgebou is in 2019 verkoop

Matatiele. Kerkgebou is verkoop

Kontakinligting

 Leraar: Vakant

Saakgelastigde: Mev Karin van Zyl

Kerkkantoor: Tel: 082 587 3330/faks: 086260 4000

Kantoorure: Ma, Wo, Vr 09:00-12:00, e-pos [email protected]

Kerkgebou: H/v Voortrekker- en Van Heerdenstraat, Cedarville.

 

‘n Stukkie Geskiedenis

Dit is die Cedarville-deel van Cedarville-Matatiele was op 1 September 2018 ‘n hele 130 jaar oud. Die huidige gemeente vier in 2019 hul 40ste verjaarsdag, en dan is Cedarville se kerkgebou ook 60 jaar oud. Cedarville gemeente is oorspronklik op 1 Sep 1888 gestig en Matatiele gemeente op 12 Des 1945.                                                                              

Cedarville Kerkgebou

 Matatiele-deel se kerkgebou se hoeksteen is gelê op 16.4.1967 deur ds NH Stark.

Eenwording van die twee gemeentes het in Oktober 1979 plaasgevind toe die gemeente vanaf Oos-Kaap by die Natalse Sinode ingelyf is.  In Sep 2001 is ‘n gedeelte van NG Sendingkerk Suid-Natal by Cedarville ingelyf.

(Karin van Zyl, Admin).

Leraars oor die jare:

Matatiele:

Na stigting in 1945 en voor 1979 se oordrag uit Oos-Kaap na Natalse se Sinode:-
1946 – 1949: Ds MLJ van Rensburg
1949 – 1956: Dr LP Snyman
1956 – 1961: Ds W du T Nepgen
1962 – 1965: Ds CP van der Merwe
1965 – ?: Ds NH Stark
1971 – 1974: Ds BJ Smit
1976 – 1979: Ds WE Visser
Na oordrag van Oos-Kaap na Natalse Sinode in 1979 :-

Cedarville-Matatiele:

 1979 : Ds. T G Mahne (Die Kerkbode 24.10.1979)
1985 : Ds. J G Coertze – na Lyttelton-Noord.
1990 – 2000 : Dr. C Mitchell – na Heuwelkruin, Bloemfontein.
29.10.2000 – 26.03. 2006: Ds. DJT van Wyk (demissie weens gesondheidsredes).
25.05.2007 – 09.08.2009: Ds PJ Kruger (beroep na Zeerust aanvaar)
11.04.2010 – Des 2013: Emeritus ds J Mostert – vanaf Fouriesburg OVS in 2 jaar kontrakpos.
Des 2013: Ds Arend Hoon (vanaf Parys ) as hulpleraar – tot Augustus 2017
ds Johan Herman Wildenboer: 5-11-2017 tot Oktober 2019: bevestig as lerende ouderling.