Kontak die argief

Argivaris:  Elize de Villiers

Kantoorure: Ma – Do 8:00 tot 16:00, Vr 8:00 tot 13:00

Die Argief is oop vir navorsing tussen 8:00 en 15:00, per afspraak alleenlik.

Tel: 033 3452279

Epos: argief@ngkzn.org.za

Adres: Burgerstraat 345

3201 Pietermaritzburg