Die vorige Amerikaanse president, Donald Trump was chronies in die sop oor sy uitlatings op sosiale media. En hy is beslis nie die enigste nie! Verskeie hooggeplaaste persone het die afgelope tyd kleigetrap en soms baie skade aangerig deur onverantwoordelike aanmerkings op sosiale media te maak. Die Algemene Sinode het dit goedgedink om riglyne op te stel vir leraars oor hoe om sosiale media verantwoordelik te gebruik. Maar eintlik moet elke lidmaat dit lees en ter harte neem. Ek plaas dit hier, so effens aangepas sodat ons almal daaruit kan leer.

Gelowiges se gesprekke op sosiale media behoort altyd kenmerkend te wees van ’n Christelike etos wat gedra word deur Bybelse waardes soos respek, liefde, waarheid, eenheid, luister en ’n besef van eie broosheid en feilbaarheid. As getuies van Jesus Christus behoort geen gesprek op sosiale media enige kommentaar te bevat wat:

1. ander se geloof of Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie;

2. lasterlike opmerkings bevat waar dit ’n individu of geloofsgemeenskappe skade kan berokken nie;

3. van enige vorm van haatspraak - ingesluit seksisme, rassisme en homofobie – bevat nie;

4. enige vorm van beledigende taalgebruik besig, wat ander mense se waardigheid of geloofwaardigheid in gedrang bring nie;

5. in ’n godsdienstig-vermanende trant geskryf word, maar kwetsend, beledigend en vernederend is;

6. op valse getuienis berus, kwaadwillig en verdagmakend van aard is, skeurmakery bevorder of kru taal bevat nie;

7. indruis teen die legitimasieverklaring ten opsigte van hantering van kerklike sake.

Dalk kan ons net hier byvoeg wat in Jakobus 3 geskryf word oor die tong: “Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam.” Kom ons hou ons tonge in toom, ook op sosiale media!

Groete,

Louis

Godstories

Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes

Hier is ’n praktyk wat deur gemeentelike leiers by ’n kleingroep byeenkoms van die gemeente benut sou kon word. Dit kom uit die INPAS handleiding van die Algemene Sinode. Kontak gerus dr. Mike Heaney as u meer inligting oor ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes te wete wil kom.

Godstories

God Drie-enig is sigbaar en lewend teenwoordig in die daaglikse lewe en werk van elke gelowige.

Daarom is ons persoonlike verhale kragtige bewyse van die beweginge van die Gees in ons lewe en gemeente. Deurdat ons vir mekaar geleenthede skep om hierdie verhale met mekaar te deel, leer ons by mekaar en word ons uitgedaag om God ook in ons eie daaglikse lewe raak te sien en met sy beweginge IN PAS te kom.

Hierdie gewoonte veronderstel ʼn openheid om deur die Gees verras te word en om God in ons alledaagse lewe en wêreld te ontdek. God is nie net in die groot en buitengewone dinge wat met ons gebeur nie, maar ook in die doodgewone en alledaagse gebeure van die lewe.

Gemeenteleiers wat die belangrikheid hiervan besef, sal deurlopend tydens eredienste en by ander gemeentelike byeenkomste geleenthede skep sodat gelowiges die verhale van hulle reis met God (Godstories) met mekaar kan deel.

Hou die volgende riglyne in gedagte indien jy so ʼn “storietyd” beplan:

Godstories tydens eredienste

Wees op die uitkyk vir gelowiges wat op een of ander wyse bewus word van die beweginge van die Gees in hulle lewens. Die geleenthede wat hiertoe aanleiding gee, is legio: na afloop van ʼn werkswinkel; aan die einde van ʼn veertig-dae reeks; die onverwagse ontmoeting van ʼn vreemdeling as Godsgeskenk; na afloop van ʼn ramp of krisis; na ʼn motorongeluk; na afloop van ʼn rooftog; by ʼn belangrike draaipunt in die lewe of by die ontdekking van ʼn vurk in die pad... Nooi hulle uit om hulle storie met die gemeente te deel.

Mense voel op hulle gemaklikste as hulle iewers kan sit en hulle storie spontaan met ander kan deel. Dis ʼn goeie idee om vir hierdie geleenthede ʼn sitkamer-atmosfeer iewers op die liturgiese ruimte te skep. Twee of drie stoele met ʼn koffietafel en bypassende mat werk goed.

Laat die gesprek die vraag-en-antwoord benadering volg. Dit stel die liturg in staat om die tyd te bestuur, die gesprek te lei, dieper in te vra waar nodig en om so die diepte van die verhaal te verryk. (Dit is belangrik om vooraf ʼn verkennende gesprek met die persoon of persone te voer.)

Moedig gelowiges aan om hulle verhale sonder angs en so eerlik as moontlik te vertel en om die Gees te vertrou om sy doel daarmee in die lewe van ander gelowiges te bereik. Die Gees werk veel meer in die alledaagse as in die buitengewone.

ʼn Wenk: Vermy die woord “getuienis” vir hierdie geleenthede, want dié woord is te gelaai. Praat eerder van “storietyd”.

 

KI-TAS

n Blinde rekenaarwetenskaplike wat saam met IBM werk, Chieko Asakawa, het groot mylpale in die wêreld van navorsing en nuwe uitvindings bereik. Sy lei nou ’n span wat ’n tasvormige KI (kunsmatige intelligensie) robot ontwikkel wat as oë en ore vir gesiggestremdes kan dien.

In ’n loodstoets op ’n lughawe in Japan, het ’n prototipe in die vorm van ’n dratas, self suksesvol op sy wieletjies gery en die gebruiker gelei na die vertrektoonbank nadat dit ’n stem opdrag van ’n slimfoon ontvang het.

Hierdie KI-tas sal ook toegerus wees met twee opsies as gevolg van die Koronaviruspandemie. Die eerste is ’n sosiale afstandsfunksie. As iemand binne ’n radius van 2 meter van die gebruiker af kom, lei die KI die gesiggestremde persoon weg van hulle af. Die stelsel sal die gebruiker ook kan weglei van voetgangers wat nie maskers dra nie.

Daar is planne om ’n werkende model binne die volgende jaar vry te stel, met die hoop om gesiggestremdes meer vryheid in nuwe omgewings of oorvol plekke te gee.

Dit is opmerklik dat só ’n klein tassie mense rigting kan gee wanneer hulle nuwe plekke besoek! Die Bybel praat van iemand wat ons sal lei as ons omring word deur uitdagende omstandighede.

Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos ’n tuin met volop water, soos ’n fontein waarvan die water nie opdroog nie (Jesaja 58:11).

Dit is die Here wat ons vertroos en ons ’n bevredigende en vervullende lewe laat lei – te midde van ons uitdagings.

Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf dié vertroos my. (Psalm 23:4)

Laat ons die Here vertrou om ons te lei dwarsdeur die uitdagings waarvoor ons vandag te staan kom, sodat ons fokus kan wees op die verheerliking van Hom in alles wat ons doen!

Dawid

Dawid Verwey

JAPANSENDING

7-40 Monzen Cho, Ikoma City, Nara Ken, Japan 630-0266

Tel: (+81)743 73 1754

E-pos: jm@japanmission.org

Webwerf: http://www.japanmission.org/

16 Dae van Aktivisme

en Wêreldvigsdag

Met die oog op 16 Dae van Aktivisme teen Geslagsgebaseerde Geweld wat vanaf 25 November tot 10 Desember die aandag fokus op ‘n verskeidenheid uitdagings waaronder ons gemeenskappe gebuk gaan, word daar ‘n ernstige pleidooi aan gemeentes gerig om maniere te vind om gestalte te gee aan die rol wat ons as kerk in hierdie tyd kan speel.

Namens die Diensgroep Diaconia se Vigstaakgroep, Diensgroep Navorsing en Toerusting se Gendergeregtigheid Taakspan en CABSA wil ons gemeentes aanmoedig om in hierdie tyd ook ruimte te maak vir bewusmaking tydens eredienste. Erediensriglyne vir Wêreldvigsdag wat op Sondag 28 November of 5 Desember gebruik kan word, kan hier afgelaai word. Die Afrikaanse vertaling sal Maandag 22 November beskikbaar wees op CABSA se webblad by www.cabsa.org.za.

Geloofsvorming in 'n tyd soos hierdie

Anriëtte de Ridder, ondervoorsitter van die Algemene Sinode se Taakspan vir Geloofsvorming Jeug, gesels oor hoe ons in vandag se tyd oor die geloofsvorming van ons kinders en jongmense dink. Sy verduidelik hoe daar erns gemaak word met Bybelkennis, belydenisskrifte en geloofsbelydenis terwyl die leefwêreld van ons jongmense terselfdertyd in ag geneem word. Kyk gerus na die video hieronder. Dit vorm deel van die voortgaande reeks, “So glo, leer en getuig ons...” oor die NG Kerk se oortuigings, praktyke en prosedures.

Vars en kreatiewe materiaal vir
jou gemeente se kleingroepe!

Kyk gerus na https://prokurio.co.za/shop/

ProKurio bied vir jou ‘n wye spektrum van velde wat jou bediening kan verryk. Neem so tydjie en kyk gerus hoe die boekrakke vol word van materiaal vir huwelikverrykingsnaweke, kleingroepe, berading, teologie, gebed, motivering, kerkgroei ens.

Van ons nuutste materiaal

Kleingroepe - https://prokurio.co.za/product-category/kleingroepe/?lang=af en

Dissipelskap - https://prokurio.co.za/product/wees-stil-en-weet-boek/?lang=af.

Kersgeskenke - https://prokurio.co.za/product/my-johannesjaar-eboek/?lang=af

Indien jy materiaal het wat jy glo ‘n verskil sal maak stuur aan my by dsjurgens@ngwitrivier.co.za om dit vir jou te bemark.

Ds Jurgens de Jager

079 292 9545 / 013 751 1824

Vakature by Kerksondermure:

Kinderbediening

KSM (Centurion & Midrand) beskik oor ‘n pos by ons Kinderbediening.

Kom word deel van ‘n dinamiese groep.

Verantwoordelik vir:
Beplanning en organisering van aanlyn sowel as Sondag kinderdienste
Bestuur en toerus van kleingroepleiers en vrywilligers
Skakeling en kommunikasie met ouers en kinders
Betrokkenheid by skole
Toerusting en hulpmiddel bestuur

Vaardighede:
Passie vir kinders
Kreatief en spanspeler
Organisatoriese en bestuursvermoë
Aanbiedingsvaardighede

Sluitingsdatum: 29 November 2021

Stuur volledige CV aan: mmuller@ksm.co.za

Missie Japan

(Liquidambar) Herfsblare in ons buurt

 

WEG EN TERUG

TERUG EN WEG

Beste Vriende,

Wanneer ons in Suid-Afrika is mis ons Japan: die opregte toewyding van ons broers en susters in die RCJ, goedkoop sushi, warmwater bronne ... Maar wanneer ons in Japan is verlang ons harte intens na Suid-Afrika: na 'n drafpaadjie langs die river met 'n uitsig op die branders, uit-volle-bors lofsange in die kerk, sit om die braaivleis vuur met regte hout (nie steenkool soos in Japan nie). Maak nie saak in watter land ons is nie, ons is altyd vol verlange na die ander. Asof ons nooit werklik tuis is nie.

Tog dink ek hierdie gevoel van heimweë na die ‘ander’ huis, is goed vir ons. Dit help ons om perspektief te behou oor waar ons ware tuiste is. Dit help ons om te verstaan - al is ons omring deur geliefdes in ons eie tuiste - hoekom ons nog so dikwels gevul word met 'n onbeskryflike verlange ...'n rusteloosheid. Hierin is ons natuurlik nie alleen nie. Augustinus van Hippo het dit so beskryf: “Here, U het my vir Uself geskep, en my hart is rusteloos totdat dit rus vind in U.” Of in C.S. Lewis se woorde: “If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world.”

Ons is pas terug in Kobe ná 5 maande in Suid-Afrika. Vandag is die voorlaaste dag van 'n baie streng 14 dae van kwarantyn. Met die eerste kans wat ek kry, stap ek om die blok onder die laaste roesrooi herfsblare. My voete mik om die kraakblare raak te trap … Einde Mei vanjaar moes ek myself keer om nie die drafpaadjies langs Stilbaai se rivier, of die om-die-braaivleis-vuur-sit te visualiseer nie. Anders sou die opgewondenheid ontembaar word. Ironies genoeg gebeur dit weer net voor ons vertrek na Japan - 5 maande later. Ek kan nie waag om die Liquidambar bome in hul herfsglorie op te roep, of die drafpaadjies langs ryslande, of die tipiese soja geure van Japan nie … anders raak die uitsien te erg.

Maar met elke verlange en uitsien is daar die bitterheid van afskeid. En die trane het of geloop of vlak gelê, twee weke voor ons vertrek al. Veral noudat ons (ek en Stéphan) albei se ouers al hoe ouer raak en ons ook miskien bietjie meer wysheid bygekry het, voel ons die vlietenheid van alles aan ons lywe en diep in ons harte.

Maar nou is ons terug, en dankbaar vir ons huis in Kobe met sy boeke en sy koffie en sy kerse. Vir die klein groepie Christene hier vir wie ons kan bid en wat ook vir ons bid. Partykeer saam in bidure, partykeer in ons eie stiltetyd. En ons is dankbaar vir 5 maande van diep gesprekke met familie, vriende en mede-Christene. Dankbaar vir die ryk mengelmoes van Suid-Afrika waar onbekendes vinnig vriende raak en waar intimiteit so voor-die-hand-liggend is. Want al is die Japanese bekend vir hulle onberispelike maniere, is intieme menseverhoudinge verseker nie 'n gegewe nie. Die teendeel is dikwels waar, selfs tussen man en vrou of ouer en kind. Dus het ons regtig, na 4 ononderbroke lang jare in Japan, heling en troos en diep gemeenskap ervaar met bloed- en kerkfamilie in Suid-Afrika.
Al het ons duisende kilometers afgelê en meer as 30 gemeentes en groepe besoek … en al was ons soms té uitgeput om
nog 'n keer tasse vir 6 mense te pak en weer in die kar te klim … was die ontmoetings met vriende en kerke baie nodig en regtig bemoedigend. Ons het weereens diep onder die indruk gekom van die verskille tussen Suid-Afrika en Japan. Maar terselfdertyd het die boodskap van Efesiërs 4 ons weereens oortuig van die eenheid tussen Suid-Afrika en Japan se Christene. "Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon."
Ons weet Japan is ver en soms onverstaanbaar en vreemd. Ons weet ook dat Japan 'n eers
te wêreldland is met duur kospryse en 'n 99% geletterdheidsyfer. Maar die kerk in Japan is klein (deel van slegs 1% Christene in 'n bevolking van 126 miljoen) en jonk (die RCJ is net 70 jaar oud), terwyl die kerk in Suid-Afrika groot is met 'n ryk geskiedenis. Die twee lande is ver verwyderd met onoorbrugbare klowe tussenin. Is dit regtig onoorbrugbaar?
Daar is reeds meer as ‘n halwe eeu se bande opgebou tussen die NG Kerk familie en die RCJ: 'n brug wat sterk vorm aanneem. Noudat ons weer terug is wil ons weereens baie dankie sê aan julle wat ons help om brûe te bou tussen die kerke in Suid-Afrika en Japan. En ook tussen die Christene en nie-Christene in Japan. Ons sal binnekort meer oor hierdie bruê vertel, maar vir nou wil ons net baie dankie sê vir julle liefde en bemoediging.
ありがとうございました!

"Ek bedoel dat, as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle s'n en julle deur myne." Romeine 1:12
Geskryf deur Carina (namens die Van der Watt gesin) cvdwatt@gmail.com

Foto's van links bo na regs onder:
1. Laaste groot pakkery; 2. Moeg gevlieg!; 3. Swellendammers neem afskeid; 4. Stilbaai se rivier; 5. Uitstuurdiens by Stilbaai gemeente

Goeiemôre NG kerk-familie

CLF deel graag nuwe GRATIS hulpbronne wat vir alle gemeentes, predikante en gemeentelede beskikbaar is.

Hierdie gratis hulpbronne kan afgelaai word by https://clf.co.za/resource-toolkit/
(ek heg dit egter vir julle verwysing hierby aan)

What are we learning from Covid for the future of our church?

A reflection by Pastors of the EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN SOUTHERN AFRICA- CAPE CHURCH, Endorsed by the Synod of ELCSA (CC) on 30 October 2021

So glo ons nou?

Ons leef in tye van groot uitdagings, onsekerhede en nuwe vrae. Hierdie vinnig veranderende wêreld eis van die kerk antwoorde – ‘n getuienis. Wat glo ons as gelowiges regtig? Hoe bly ons glo in so ‘n vinnig veranderende wêreld? Noodwendig verg dit ‘n dieper teologiese soeke na antwoorde, en lei dit tot intense kerklike debatte. In die proses ontstaan uiteenlopende strominge met botsende standpunte. As gelowiges kan ons egter nie bekostig dat dit die skeiding van weë bring nie. Al stem ons nie oor alles presies saam nie, is dit belangrik om met mekaar te bly praat, ons geloofsoortuigings so helder moontlik te probeer verwoord en met opregtheid na mekaar te bly luister. Ons moet saam op weg gaan in ons soeke na dit wat die Woord van God ons leer en wat ons in die geloof saambind … juis ook ter wille van ons geloofwaardige getuienis in die wêreld.

So glo ons nou – 21 getuienisse vir die 21ste eeu is ‘n poging om te getuig oor wat en hoe ons glo. Dit is nie ‘n geloofsbelydenis of -verklaring nie. Dit is nie ‘n amptelike kerklike dokument nie. Dit is voorlopige woorde, tydgebonde getuienisse. Dit nooi uit tot verdere gesprek. Maar dit is ook nadenke wat reeds ‘n ver pad kom. Dr Frits Gaum is die eindredakteur en CLF tree as uitgewer en verspreider op.

Video-gesprekke met Prof Piet Meiring

Prof Piet Meiring dien op die CLF Beheerraad. Op ‘n stadium was hy ook die Voorsitter van dié Raad. Hy het ‘n hele paar publikasies vir CLF help maak. Toe hy onlangs sy tagtigste verjaarsdag gevier het, het CLF die boek “Vrede vir julle, Peace be with you” publiseer en dit as blyk van erkenning vir sy groot bydrae in ons land, in die kerk en teologie en ook sy verbintenis met CLF aan hom opgedra. Die boek bevat ‘n aantal deurdagte Skrifoordenkings rondom die temas van geregtigheid, versoening en eenheid – kernsake waaraan hyself ook sy lewe gewy het. Die oordenkings is baie relevant vir vandag en kan met vrug in die bediening gebruik word. Die boek kos R200 en kan op CLF se webwerf by https://shop.clf.co.za/product/vrede-vir-julle-peace-be-with-you/ bestel word of is verkrygbaar by CLF se winkels (Wellington, Bloemfontein of Kimberley) asook by Van Schaik Boekwinkels. Daar het onlangs ook ‘n ander boek oor Prof Piet se lewe en ‘n Dagboek deur homself verskyn.

Daar is ook drie kort video-gesprekke met Prof Piet Meiring opgeneem. In ‘n eerste video-gesprek gaan dit oor die boeke wat onlangs verskyn het. In ‘n tweede video word met hom gesels oor sy betrokkenheid oor die jare en in ‘n derde video gaan die gesprek oor uitdagings vir die kerk vandag, veral ook ten opsigte van geregtigheid en versoening. Prof Piet gesels op sy kenmerkend entoesiastiese manier en daar is veel by hom te leer. Die video’s maak deel uit van die NG Kerk se program vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO). Gaan kyk gerus na hierdie uiters interessante en leersame gesprekke by

https://drive.google.com/drive/folders/1q505pIqtnx2LIMjKLYsX_jq4cG-FvaH3?usp=sharing

Groete

Gesprekke met VGK

Beste kollegas

Dit was goed om mekaar te kon raakloop by die afgelope ASM vergadering, ek hoop dit gaan steeds goed.

Die kerkherenigingsproses het om verskeie redes ietwat momentum verloor en vra aandag.

Daar is belowende prosesse op plekke aan die gang waarvan ons moet kennis neem.

Intussen het die Tussenorde blootstelling in die praktyk gekry en sekere leemtes is blootgelê wat aangespreek moet word.

Om aan al hierdie sake aandag te gee, is met die VGK ooreengekom om op Vrydag 26 November 9:00-12:00, ‘n aanlyn vergadering te reël.

Jou sinode word versoek om die voorsitter, aktuarius en verteenwoordigers van gemeentes waar herenigingsprosesse aan die gang is, uit te nooi vir die vergadering.

Dit sal gaaf wees indien jy teen Woensdag, 24 November vir Sophia by sophiadk@ngkerk.org.za kan laat weet wie van jou sinode gaan deelneem.

Die skakel vir die vergadering is die volgende:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89610245945?pwd=WC9MM2NSdUZOWHhuK0JkUXZLejM0QT09

Meeting ID: 896 1024 5945
Passcode: 284386

Groete

Gustav

365 Beloftes

Ek nooi jou uit om die volgende jaar te fokus op God se beloftes in die Bybel. Ek het 365 beloftes gekies vir elke dag van die week. Dit sluit aan by die kerkjaar (RCL) sowel as by ‘n wye reeks behoeftes, algemeen en persoonlik. Ek stuur elke dag vanaf 22 November 2021 die teks van die belofte met ‘n kort oordenking en ‘n skakel na verdere leeswerk.

Laat Jesaja jou motiveer om die Here elke dag te herinner aan sy beloftes: “Gun julleself geen rus nie! Gun Hom ook geen rus nie!” Totdat Hy antwoord en sy beloftes in jou en ander se lewens vervul (Jes 62:6-7).

Gebruik hierdie skakel om deel van hierdie groep te word:

https://chat.whatsapp.com/ChQE5jiJOVJH5xgDbA0gfF
Dit is die skakel na die derde groep. Ek sal meer groepe skep as dit nodig is. Daar is alreeds 470 Whatsapp lede in 3 groepe.

Daarmee gee jy my verlof om bydraes aan jou per Whatsapp te stuur. Dit sal ook net ek wees wat op hierdie groep bydraes lewer. Jy kan egter direk boodskappe aan my stuur met opmerkings of vrae. Ek sal ook direk reageer na jou toe.

Jy kan ook by bybelskool.com registreer om die bydraes per e-pos te kry:

https://bybelskool.com/subscribe/
Vorige bydraes kan jy hier bereik:

https://www.bybelskool.com/beloftes
Groete
Dr Chris van Wyk