Gisteraand het die President die goeie nuus meegedeel dat ons nou weer amper terug is by normaal wat ons kerke betref. Maar wat beteken dit fisies vir ons gemeentes? Kan ons nou maar ‘n sug van verligting slaak en dink dat alles weer is soos wat dit was voor die pandemie ons getref het?

Ek glo beslis nie so nie. Kerkwees het vir altyd totaal verander. Kovid was maar slegs die katalisator wat die proses verhaas het. Dit het tyd geword dat ons totaal nuut en uiters kreatief begin dink oor die plek en funksie van die kerk en veral die gemeente. Daar is steeds baie mense wat gladnie kerktoe kom nie omdat hulle bang is. Ander mense, veral die bejaarde en siek persone sien net nie meer kans om op ‘n Sondag by die kerk uit te kom nie.

Intussen het ‘n totaal nuwe wêreld vir ons oopgegaan met ‘n digitale era, wat eintlik al lankal met ons was maar wat ons nog nooit werklik benut het nie. Die Here het hierdie wonderlike tegnologie vir ons gegee om te gebruik en ons moet beslis die beste daarvan maak. Die meeste gemeentes maak alreeds gebruik van video opnames van eredienste wat op Youtube uitgesaai word. Om egter ‘n goeie kwaliteit diens te skep, is nie goedkoop nie en dit verg intensiewe redigering wat baie ure in beslag kan neem. Dit is ook nie die ideale oplossing nie want die opname moet óf voor die tyd gedoen word en dan op ‘n Sondag uitgesaai word tydens die erediens, óf dit moet op ‘n later stadium, lank na die erediens uitgesaai word.

Die ideale oplossing is om ‘n direkte uitsending (live streaming) te doen, wat weereens sy eie uitdagings het, een daarvan is die hoë koste faktor. Daar is egter goedkoop alternatiewe, en ek sal baie graag van jou wil hoor hoe jou gemeente die struikelblokke oorkom het. Ek deel dit ook graag met al die gemeentes oor die volgende paar weke.

Die goeie nuus is egter ook dat wanneer jy eers die struikelblokke oor is, dan maak dit vir jou legio deure oop om verdere digitale dienste te kan lewer en sodoende te help om die Koninkryk uit te brei. Dink maar byvoorbeeld aan die moontlikheid om weekliks ‘n Bybelstudiegroep aanlyn aan te bied. Dink kreatief! Ek hoor graag van jou oor moontlikhede!

Hier onder is ook ‘n insetsel juis oor hierdie onderwerp van die bekende Stefan Joubert. Lees dit gerus!

Groete,

Louis Nel

Digitale bediening

Bekroonde skrywer en teoloog Stephan Joubert gesels oor COVID-19, bediening in die digitale tyd en die realiteite van die vierde industriële revolusie. In sy gesprek stel hy die soeklig op florerende kerkwees en hoe om Jesus in ‘n eietydse wêreld te loof. Hy kyk na digitale bediening en meen dat digitaliteit 'n integrale deel van ons realiteit en identiteitsvorming moet word.

Covid-inperkings het nie die "Pause"-knoppie gedruk wat gebruiklike eredienste betref nie, maar eerder die "Reset"-knoppie, het prof Stephan Joubert onlangs gesê in 'n bespreking wat opgebou het na die tien “digitale gebooie” wat hy vir homself opgestel het.

"Die werklikheid het onherroeplik verander. Mense se brein het verander … Digitaliteit verander jou brein," het die gewilde skrywer en digitale voorloper verduidelik. Daarom kan kerke na Covid nie bloot maar weer teruggaan na hoe dinge was nie.

Lees hier meer oor Kerkbode se dekking van hierdie insiggewende gesprek.

TEOLOGIESE OPLEIDING

AAN DIE SKUIF

Kerkbode het ‘n onderhoud gevoer met dr Frederick Marais oor die reuse skuif in teologiese opleiding.

Die helfte van die studente besig met teologiese studie by die Fakulteit Teologie by Stellenbosch Universiteit doen dit deeltyds. Digitale innovasie maak teologiese opleiding meer toeganklik as ooit in die geskiedenis, sê dr Frederick Marais, voorsitter van die NG Kerk se Algemene Kuratorium, die kerk se oorsigliggaam vir teologiese opleiding. Daar is selfs aanlynkursusse beskikbaar vir lidmate wat aktief betrokke wil wees in spesiale bedieningsvelde soos kinder- of jeugwerk, pastorale sorg ens.

Lees meer.

 

Ons moet dringend na die wêreld uitreik. Kyk hierna:

Vier uit elke tien mense op aarde glo in reïnkarnasie. Hulle glo dat elke mens telkens, in ʼn ander vorm, op aarde herbore word. Volgens hulle wag daar dus nie ʼn ewige oordeel op jou die oomblik as jy sterf nie. Hulle dink dat elkeen herhaaldelik weer kanse sal kry in volgende lewens. Dit is wat die Oosterse godsdienste glo.

Die Boeddhiste, wat 560 miljoen tel, glo nie dat daar ʼn God in die hemel is nie. Dus kan jy nie teen Hom sondig nie en kan Hy jou nie oordeel nie.

Die Hindoes, wat 1.3 miljard tel, glo in miljoene gode.

Die Moslems, wat 2 miljard tel, glo nie dat Jesus self God is en die Seun van God is nie. Hulle glo ook nie dat Hy gekruisig is nie. Dus glo Moslems nie dat daar ʼn Verlosser is wat die prys vir ons sondes betaal het nie.

Animiste, wat ’n paar honderd miljoen tel, roep hul voorvaders aan vir advies en beskerming.

Die Darwinistiese evolusie-leer word oor die wêreld heen, in staatskole en universiteite, aan kinders en studente geleer (behalwe in Moslemlande). Ook in ons land word byvoorbeeld aan hulle geleer dat die mens van die ape van Midde-Afrika afstam.

Ons projek is deel van die oplossing!

Die Ware Openbaring is ’n reeks boeke wat spesifiek die leser oplei om hierdie godsdienste beter te verstaan en sodoende die Evangelie van Jesus Christus op ’n spesiale en relevante manier met hulle te kan deel.

Ons boeke is GRATIS beskikbaar op ons webwerf. Besoek ons gerus hier:

www.thetruerevelation.org

info@thetruerevelation.org

Lees die Nuusbrief HIER

Registreer & Inspireer

Kom kyk saam, kuier saam en gesels saam op die aanlyn tydskrifprogram, LiGter. Dié digitale verskeidenheidsprogram vind op 30 Oktober van 10:00 tot 12:00 plaas, en gaan jou inspireer en vermaak.

Dames kan in die gemak van hul eie huis kyk, of saam met ‘n groepie vriendinne, maak 'n afspraak vir 'n hartskuier. Elkeen bring 'n ietsie om te eet, jy benodig 'n skerm en ‘n goeie internetkonneksie – en siedaar!

Die persoon wat registreer staan ook 'n kans om een van ons tien mid-week verblyfpakkette by enige ATKV-oord nasionaal te WEN!


LiGter is boonop GRATIS - Registreer hier!

Die glanspersoonlikhede wat ons gaan inspireer en bedien sluit in, Lindie Strydom, Milanie Vosloo, Wanda Bam, en haar dogter Melissa Swart. Ons gaan ook saam met Onbeskaamd die Here loof en aanbid.

LiG vertel ook mense se ware verhale van hoop! Ander verrykende inhoud sluit in, ‘n kosdemonstrasie deur Heleen Meyer, ‘n skoonheids-insetsel deur Créme Classique en hoe om self essensiële olie te meng.

Registreer vooraf en staan die kans om fantastiese pryse te wen.

Gelukkige trekkings ter waarde van meer as R100 000 kan opgeraap word!

*Terme en Voorwaardes geld*

Ek deel hierdie maand statistiek van ons 5 skole. Van die totale leerdertal kry meer as ‘n derde van die kinders hulp dmv ons projekte. U sal ook sien die diversiteit van gestremdhede wat hierdie skole moet hanteer.

Mag ek vra dat u voorbidding sal doen vir:

ons ouers, kinders en personeel. Almal word geraak deur hierdie abnormale omstandighede wat deur die pandemie veroorsaak is;

die hoof van elke skool wat hul begrotings moet laat klop te midde van moeilike ekonomiese tye saam met al die uitdagings wat daagliks oor hul pad kom.

Ondersteun ons asseblief finansieel waar moontlik en/of maak ‘n skenking om ons kleiner projekte ‘n sukses te maak.

Lees asseblief die TOIBO Nuusbrief HIER

Ds Gerhard Botha is TOIBO se verteenwoordiger vir KZN Sinode.Vir enige navrae kan hy gekontak word by gerhardbotha.gb@gmail.com

Die foto is geneem buite Stellenbosch (Anatoth) by 'n ontmoeting met ondersteuners.

RSG ONDERHOUD

Maak 'n nota

Beste Vriende,

Groete uit die Suid-Kaap. Vandag is ons besig met Missie Japan vergaderings op ZOOM en ontmoetings by Groot-Brakrivier. Môre is Swellendam aan die beurt waar ek ondersteuners van Worcester gemeentes ontmoet en hierdie naweek lê Buffeljagsrivier se beurt voor. Ons is geseēnd met baie geleenthede vir betekenisvolle en bemoedigende interaksies.

Net ‘n kort nota om te noem: eerskomende Sondag 3 Oktober op RSG (100-104 FM of www.rsg.co.za) se radioprogram “Sondagjoernaaltussen 07h10-08h00, word ‘n kort onderhoud uitgesaai oor ons as gesin se lewe en werk, as deel van Missie Japan.

Baie dankie vir elkeen wat saam bid, meeleef en ondersteun in hierdie dae! Ons vra veral vir jou gebede vir die laaste ontmoetings en besoeke, en vir die groot Missie Japan vergadering, 11-14 Oktober.

Vrede,
Stéphan, Carina en kinders

(Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing)

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante

in die middelfase van hulle bediening:

Hoe lyk ons bediening en leierskap in ‘n missionale konteks?”

18 – 20 Oktober 2021Om leiding in die gemeente te gee, is nie d

In hierdie module poog ons om baie prakties te kyk na die soort leierskap en bediening wat teologies verantwoord is en wat ons kan help om die missionale roeping van die gemeente te vervul.

Plek: Aanlyn per Zoom

Tye: 18 – 20 Oktober 2021, 18/10 (9:00 – 16:00),

19/10 (9:00 – 16:00), 20/10 (9:00 – 13:00)

Koste: R95

VBO: 30 punte

Sluitingsdatum: 15 Oktober 2021

Inskrywing: https://forms.gle/gijwYnLc7JA6Y4TR6

(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:

Bank: ABSA

Naam van rekening: TSO

Rekeningnommer: 42 0830 463

Takkode: 632005

Tak: PRETORIA

Verwysing: VBO naam en van

Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

Ons nooi julle graag uit om in te skryf vir dié werkswinkel wat aangebied word op 11 en 12 November 2021. Hierdie werkswinkel haak aan by Week 1 van die Brugbedieningskursus.

Werkswinkel

Opleiding van Begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in Gemeentes

Excelsus gaan in die volgende jaar ‘n reeks werkswinkels op verskillende plekke aanbied waar predikante en ander gemeenteleiers opgelei word as begeleiers van ‘n Bedieningsdiagnose in gemeentes.

Die werkswinkel berus op die werkboek “Bediening in en van Missionale Gemeentes” wat in 2016 deur Malan Nel en Kennon L Callahan gepubliseer is.

Prof Malan Nel wat die aanbieder van die werkswinkel is, gee die volgende agtergrond:

Ek is op ‘n stadium in my lewe en bediening dat ek graag plaaslike predikante wil oplei om sodanige diagnoses te begelei.

My oortuiging is dat gemeentes wat trots is op hulle geskenkte identiteit in Christus byna logies begin vra: hoe gaan dit met ons? Die bedieningsanalise en -diagnose waarmee ek werk help gemeentes om te soek na die sterkpunte in hulle bedieninge.

Die nuwe werkboek waarmee ek werk (Nel en Callahan 2016) is gebou op teologies gemotiveerde nadenke oor wie ons is en wat ons doen. Daar is by my ‘n besliste keuse teen ‘n bestuurwetenskaplike verskraling van die gemeente tot ‘n organisasie wat met beplanning ‘reggemaak’ kan word.

Dit gesê: hoe beter ons ons Godgegewe identiteit besef, hoe meer noukeurig onderskei ons waar ons is, hoe dit gaan en soek ons saam waarheen ons op pad is. Die verskil is dat dit nie ‘n leiergedrewe evaluering van gemeentes is nie, maar ‘n diagnose deur die gemeente self, ‘n gemeente wat weet dat die bediening hulle s’n is. Die verwagting is dat minstens 20% van die gemiddelde oggenderediens aan die diagnose deelneem.

Vrydag 12 November 2021 (08:30 – 15:00)

Plek: NG Kerk Suidoos-Pretoria, (Stellastraat)

Koste: R 390-00 wat die volgende insluit:

Werkboek: Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeentediagnose (word by die werkswinkel beskikbaar gestel).

Verversings en middagete

Inskrywing geskied deur middel van Google Forms: https://forms.gle/9KYtaWyM7xS9aQRW9

Aanbieder: Malan Nel

VBO-punte: 10

Excelsus-groete

Rika

Ons herinner julle graag weer aan die Kursus in Brugbediening. 

Die twee weke van die kursus is:

Week 1: 08 – 11 November 2021

Week 2: 21 - 24 Februarie 2022

 Indien jy belangstel en nog nie ingeskryf het nie, kontak asseblief vir Prof Malan Nel

Vriendelike groete

Rika