Eerwaarde W J Esterhuysn

Verlede week het ek belowe om nog van Eerw. Esterhuysen se gedigte te plaas. Hannelize het vir ons 'n kort opsomming gegee van die werk wat hy gedoen het, maar dit was slegs die puntjie van die ysberg. Ons het tot die slotsom gekom dat hierdie man baie hard gewerk het! Nogtans het hy steeds tyd gekry om die mooi in die lewe raak te sien en daaroor te skryf. Oor sy gedig, Die Jaargetye skryf hy:

Dit was winter en koud. Ek was op reis per trein. Die trein het by ‘n stasie stilgehou, op die stasieterrein was ‘n eikeboom met droë blare. Deur die ruising van ’n sagte windjie het die blare een na die ander grond toe geval en my laat dink aan die jaargetye en die gedaante wat die natuur aanneem onder die klimaatsverandering van elke gety. My gedagtes word uitgedruk in die volgende verse:-

Die Jaargetye

Die lente kom met sonneskyn

Die knoppies breek aan boom en stryk

Met liggroen spruitjies sag en fyn

Een blommeprag wat lekker ruik.

Die bye gons en drink nektar,

uit blomme rooi en wit en blou

die voëltjies juig en roep mekaar

en op die grassies blink die dou.

 

Dis somer en die takke buig.

Belaai met vrugtesappe – soet.

Nou skuilend tussen blare ruig

Dan baaiend in die son se gloed

Nou kom die graan vol in die aar

En wuif goudkleurig op die land,

En op die stoppels hier en daar

Staan hopies gerwe in die land

 

En weldra as die herfs verskyn

Word donkergroen op tak en blaar

Vervang, deur goud en karmosyn;

Die golwend grassaad waar jy staan

Die najaars wind jaag stoffies rond

Die wolke giet en stortvloed reën,

Die ploegskaar klief deurweekte grond

Die landman strooi sy saad alweer.

 

Dis winter en die blare val

Deur winterwind en kou verdroog

En naakte takke sonder tal

Strek smekend arms na omhoog,

En soos ‘n mens met gryse kop,

Staan gindse bergspits sneeu-bedek;

Hy dra die water op sy kop,

Wat gou weer nuwe lewe wek.

Is dit nie asemrowend mooi nie? Dit dwing jou tot trane van aandoening!

Kyk HIER na die oorspronklike gedig in sy eie handskrif.

2020 Bybel op jou Selfoon

Die 2020 vertaling van die Bybel is nou op jou selfoon beskikbaar. Laai die toep: BibleSA af. Nie alleen gee dit jou die nuwe direkte vertaling nie, maar ook die Deutero-kanonieke boeke soos Tobit, Judit, Makkabeërs ens. in Afrikaans. Hierdie vertaling is gedoen deur ʼn Groep van 179 kundiges uit 24 kerkgenootskappe oor ‘n tydperk van 16 jaar.

Maar waar het dit alles begin?

CP Hoogenhout, A Pannevis en SJ du Toit het alreeds in 1878 gedeeltes van die Bybel in Afrikaans vertaal. In 1933 verskyn die eerste volledige Bybel in Afrikaans. In 1953 word dit hersien en opnuut uit die Hebreeuse, Griekse en Aramese brontekste vertaal. Hierdie is steeds vandag ‘n gewilde vertaling.

In 1968 begin ‘n span kundiges werk aan ‘n nuwe vertaling wat moes tred hou met die ontwikkeling van Afrikaans. Dit moes ook meer betekenis-gebaseerd wees as die 1953 vertaling. Dit word in 1983 voltooi.

In 2007 word Die Bybel vir Dowes uitgegee, ‘n Bybel uit die brontekste in maklik leesbare Afrikaans. Dit staan later bekend as Die Bybel vir Almal.

Einde ten laaste verskyn die 2020 Vertaling verlede jaar. Die Bybelgenootskap het besef dat daar ʼn Bybelvertaling nodig is wat meer in ooreenstemming is met die brontekste (Hebreeus, Aramees en Grieks) as die bestaande vertalings. Baie gelowiges het ʼn behoefte gehad aan ʼn Bybel wat ʼn getroue weergawe van die bronteks is, maar wat steeds maklik is om te verstaan.

Laai die toep gerus af op jou selfoon of koop die gedrukte weergawe by Bybel Media.

Nuut op Bybel-Media se boekrak

Grootdruk-Bybel 2020-vertaling

Die volledige Grootdruk Afrikaans 2020-vertaling Bybel is beskikbaar in  ‘n luukse bruin verwerkte leeromslag asook hardeband formaat.  Dit het  goud-op-snee, duimindeks en merklint.

Die 1736 bladsye omvang van hierdie Pragbybel, bevat ook kruisverwysings, voetnote, woordelys en kaarte.

LEES MEER | KOOP HIER

stuur-vreugde

Barnabas se lewe inspireer kosbare geloofswaardes by ons. Hy inspireer ons om te glo én te doen. Hy spoor ons aan om met opregtheid te gee. Hy laat ons selfloos en gestuurd leef. Hy leer ons om ’n bemagtigende mentor, ’n spanlid, ’n diensgerigte leier en ’n omgee-reus te wees.  Koop hier aan...

stuur-vreugde is ook as digitale produk beskikbaar op missio.org.za

Verby ons gedagtes

boek en Bybelstudie

Hierdie boek en Bybelstudie wil jou help om na jou prentjies van God te kyk, om die gesondes te voed en om die ongesondes te laat los.  

Beskikbaar om saam met hierdie boek te gebruik: Verby ons gedagtes Bybelstudie 

Koop albei boeke hier aan...

Kerkbode nuus

Kerkbode nuus

Hier is ’n keur van Kerkbode se lekkerlees rubrieke en artikels in September:

Die vurigste debat in menige geselskap, ook tussen gelowiges, is 'gaan jy inent of nie?' Kan ons kalm hieroor met mekaar verskil?Lees meer hier.

'Hoe wil lidmate in dié digitale tyd bedien word?' Dr Pieter Visser van NG Wierdapark-gemeente vertel Anandie Greyling wat húl lidmate in 'n onlangse opname hieroor te sê gehad het.Lees meer hier. 

September is Erfenismaand. Die NG Kerk het 'n 'ryke' én nuttige erfenisskat in kerklike maatskaplike diensorganisasies maar die twee het van mekaar verwyderd geraak. Hoe kan dié kloof oorbrug word? Lees meer hier.

Die VGKSA het onlangs twee oud-moderators aan die dood afgestaan, ds Sakkie Mentor en dr Koos Oosthuysen, wat beide hulle eiesoortige bydraes tot kerkeenheid gelewer het, skryf Heléne Meissenheimer.

Lees meer hier.

LiG nuus

Kom kyk saam, kuier saam en gesels saam op die aanlyn tydskrifprogram, LiGter. Dié digitale verskeidenheidsprogram gaan jou inspireer en vermaak.

Dit kan in die gemak van jou eie huis gekyk word, of saam met ‘n groepie vriendinne. Dis boonop gratis! Julle as gemeente kan dus ‘n paar vroue kry om te registreer en dan op die dag by die kerk of by iemand se huis bymekaarkom om die oggend saam te geniet. 

Kliek hier om te registreer. Slegs een persoon in die groep hoef te registreer. Die “gasvrou” ontvang dan al die inligting tot en met die geleentheid op 30 Oktober.

Registreer vooraf en staan die kans om fantastiese pryse te wen. Gelukkige trekkings ter waarde van meer as R100 000 kan opgeraap word!

Die opbrengs van die gelukkige trekkings word aan ons LiG vir Lisa-projek geskenk.

Klik hier om jou gelukkigetrekking kaartjie te koop. 

Hoe meer kaartjies jy koop, hoe groter is die kans om ‘n prys te wen!

Bederf jouself met wonderlike produkte teen ‘n afslagprys. Doen jou aankope hier.

Vir meer inligting, kliek hier. 

GRATIS GIDS AS HULPMIDDEL VIR JOU TESTAMENT

Is jou papierwerk in orde?

Tydens Nasionale Testamente-week sal deelnemende prokureurs vir jou ’n basiese testament gratis opstel. Vir meer inligting en om ’n lys van hierdie prokureurs in jou omgewing te sien,besoek die webwerf van die Regsvereniging van Suid-Arika hier

As jy sonder ’n testament sou sterf, kan die volgende probleme ontstaan:

• Dit kan lank duur om ’n eksekuteur aan te stel en jou naasbestaandes kan nie ’n eksekuteur kies nie.

• Jou bates kan gegee word aan iemand wat jy nie sou gekies het nie en dit kan ongelukkigheid in jou familie veroorsaak.

• Daar kan ekstra en onnodige koste wees.

Bybel-Media het twee gratis produkte ontwikkel om jou hiermee te help.

Kry jou papierwerk in orde

Bybel-Media se Lewenslêer is ’n handige gids waarin jy al jou inligting op een plek bymekaar kan hou. ’n Ingevulde en volledige lêer help die mense na aan jou wanneer jy te sterf kom.Laai dit GRATIS hier af.

Dink oor jou nalatenskap

Bybel-Media se Brood op die Water-erflatingsgids gee aan jou ’n volledige uiteensetting van hoe om oor jou nalatenskap te dink en wat jy kan doen as jy ’n liefdeserflating sou wou nalaat.Laai dit GRATIS hier af.

Albei produkte is ook in gedrukte formaat GRATIS beskikbaar. (Ons vra wel posgeld.) Kontak Hannelie Matthee vir navrae: hannelie.matthee@bmedia.co.za

Gee ’n geskenk wat aanhou gee vir God se koninkryk

Die blywendste geskenk wat jy kan gee, is die geskenk van Jesus Christus. Jou nalatenskap sal voortleef om die evangelieboodskap uit te dra. Dit sal mense aanhou seën, al is jy nie meer daar nie.

God seën hierdie inisiatiewe van Bybel-Media deur donateurs soos jy, wat die passie van koninkrykswerk met ons deel. Julle ondersteun ons finansieel sodat ons met ons bedieningswerk kan voortgaan. Baie mense getuig hoe Bybel-Media se produkte, dienste en hulpmiddels hulle lewe verander het.

HERE, LEER MY U PAD!”

DIE PSALMS AS WEGWYSERS VIR DIE LEWE

Die Psalmboek is tereg ’n “kleine Biblia” (’n “klein Bybel”) soos Luther dit gepas beskryf het. Dit bevat in pragtige en bondige vorm dit wat die Bybel ons wil vertel. In geen ander Bybelboek word daar meer gepraat oor God se goedheid, sy liefde en sy ewige trou as juis in dié boek nie. Dis ’n boek waarin die mens byna uitsluitlik aan die woord is om voor God te bring sy klag en sy lof, sy laagtepunte en sy hoogtepunte, sy verlangens en dit wat hoop gee. Dis ’n boek van geleefde ervaring, tekste waarmee mense hulle deur alle eeue heen kon vereenselwig het. Die Psalms is inderdaad wegwysers vir die lewe voor die aangesig van God (coram Deo)!

Die boek handel eerstens oor wie God is volgens die Psalmboek:

God as die liefdevolle, barmhartige, genadige, getroue en dié Een wat stadig toornig word

God se goedheid en geregtigheid

God wat tegelyk naby en ver is

God wat troos

God as leermeester

God se seën

Tweedens handel dit oor die mens: sy diepste behoeftes en dit wat sin gee:

Die rol van die mens in God se skepping

Lof en die sin van die lewe

Ouderdom, verganklikheid en die dood

Die mens se vreemdelingskap op aarde

Geloof en vertroue

Hoop en wag op die Here

Die mens in sy nood, angs en aanvegtings

Die mens se behoefte om tot rus te kom

Die mens en sy verlange na God

Dis geskik vir Bybelstudie groepe, klein groepe en bied ook riglyne vir prediking. Elke gelowige sal daarby baat vind, omdat die Psalms op ’n manier ’n kortbegrip is van belangrike geloofswaarhede.

Bladsye: 226

Formaat: 155mm x 220 mm

Prys: R220.00 (plus koerierskoste)

Eboek: R140

Bestellings: Paul Kruger, pak@sun.ac.za;

0833627268

OF
By Naledi, Tertia Swart:

tertiaswart@naledi.online; 0786488616.


KERKNUUS...nuus oor die grense
Posbus 5539 Kockspark 2523
Webblad / E-pos

Baie stap, trap vir hoop

Die Hardloop & Trap vir Hoop-geleentheid wat oor die naweek van 21 en 22 Augustus plaasgevind het, het weer belangstelling van regoor die wêreld gelok.
Net oor die 2000 mense het vanjaar aan hierdie virtuele geleentheid deelgeneem ter ondersteuning van die
2 Miljoen Bybels-projek. Hierdie projek was deel van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se 200ste verjaardagvieringe.

Heelwat kerke het die fondsinsamelingsinisiatief ondersteun. 'n Groep van 85 deelnemers van die NG gemeente Vishoek het in samewerking met die plaa
slike stapklub sommer vyf verskillende staproetes gereël om so te verseker dat sosiale distansiëring gehandhaaf word. Deelnemers het 'n keuse van ’n 2 km stap langs die strand of deur die vlei of langer roetes in die berge gehad.
In Brakpan het leerders en ouers van die EQuilibrium Studiesentrum, die wind en koue weer aangedurf om ’n 5 km stap vir Bybels af te lê.

Op Brits het lede van die plaaslike Volle Evangelie Kerk na afloop van die oggenddiens die pad gevat om so die Bybelsaak te ondersteun.

Dr Gerhard Lindeque, Organiserende Sekretaris van die Bybelgenootskap en sameroeper van die geleentheid, het by die NG Wespoort gaan besoek aflê waar hy by die gemeentelede aangesluit het vir hulle Bybelstap.

Ds Dirk Gevers, Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap en sy vrou, Louise, het 5 km gestap.
Professore aan die Potchefstroomse Teologiese Skool en hul gesinne het hulle stapskoene aangetrek om sodoende deel te wees van hierdie stap vir hoop.

Daar was heelwat deelnemers wat vir Bybels getrap het. Maria de Jager het gewys dat die Kiwi’s nie net rugby geniet nie. "My 20 km fietstrap is oor en verby! Ek bly in Nieu-Seeland en het my (klein) deel vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika gedoen!" het sy op Facebook laat weet.

Marty Holderness se ondersteuning was net so bemoedigend. "As ’n twee-keer kankeroorwinnaar met bilaterale verlamming van my stembande kon ek vanoggend daarin slaag om 40 km fiets te ry. Ek dank God vir die krag wat hy my gegee het om dit te kon doen!"
Michael Botes het ook vir homself ’n buite
ngewone doelwit gestel. Hy het aan die Trap vir Hoop deelgeneem, maar ook 200 km getrap ter viering van die Bybelgenootskap se 200-jarige bestaan. "Die wind was erg en dit het die rit moeilik gemaak maar ek is so bly dat ek die 200 km kon voltooi," het Michael gesê.

Brood van die lewe

Die Brood van die Lewe-projek is van stapel gestuur na ’n gesprek tussen die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, The Pocket Testament League en Dr Graham Power, ’n bekende Suid-Afrikaanse sakeman.

Hierdie samewerkingsooreenkoms is in 2019 begin met die oogmerk om boekies wat die Evangelie van Johannnes en ander evangeliese materiaal bevat, aan mense te voorsien. Die boekies en ander bykomende materiaal is in verskeie Suid-Afrikaanse tale beskikbaar.
The Pocket Testament League wat in die VSA gebaseer is, tesame met die twee Suid-Afrikaanse organisasies, Unashamedly Ethical en Global Voice of Prayer, is van die verspreidingsvennote wat by hierdie projek betrokke is en wat hoop om Suid-Afrikaners se lewens te verryk met die lewegewende boodskap van die Woord. Die primêre rol van die Bybelgenootskap is die verskaffing van die Bybelteks en redaksionele ondersteuning asook hulp met die verspreiding van die boekies.

Die kompakte Brood van die Lewe boekie is ideaal vir uitdeel saam met kospakkies of deur-tot-deur evangelisasiewerk. Dit is verblydend dat so baie kerke en sendingorganisasies betrokke is met die verspreiding van hierdie boekies.

Sover is meer as 1,7 miljoen boekies in ses tale gedruk. Danksy God se genade is 924 304 boekies reeds versprei. Die Bybelgenootskap heg groot waarde aan vennootskappe en daarom is die samewerking met verskeie organisasies van groot belang. Dit help om die Woord van God beskikbaar te maak en aan mense wat dit andersins nie sou ontvang nie.

Dr Chris Saayman van die NG Tafelberg het ’n passie vir die Woord en deel daagliks tydens spitstye dié boekies aan mense uit. "Danksy die boodskap wat in hierdie boekies vervat is, hoef ek nie meer traktaatjies saam met die Evangelies uit te gee nie. Die boekies is so kompak en prakties. Dit vereenvoudig die taak om die Woord te versprei en is uiters bruikbaar. Ons is baie dankbaar en weet nie eintlik hoe om die Bybelgenootskap van Suid-Afrika vir die boekies te bedank nie," het hy gesê.

Vir meer inligting oor die Brood van die Lewe-projek, stuur ’n e-pos aan biblia@biblesoceity.co.za.

Groei persoonlik en leer hoe om

met vaardigheid 'n verskil te maak

Gevorderde program in Pastorale Narratiewe Berading

Predikante: 100 VBO punte

CPSC lede: Die volle 20 punte per jaar
Signo Professionele Assosiasie: Die volle 40 punte per jaar.

Predikante en onderwysers wat daagliks met mense werk is deeglik onder die besef van die impak wat hulle het. Selfs waar hulle verwysings doen na ander beroepe soos sielkundiges of maatskaplike werkers het hulle 'n belangrike verhoudingsrol en voortgaande bydra tot kollegas, kinders, en gemeenskappe se welwese.

Sommige gemeentes gebruik die program om in ‘n area hulle gemeentelede op te lei as hulpverleners. Ander wat inskryf bly in hierdie ondersteunende rol terwyl daar ook hulle is wat kies om uiteindelik 'n hulpverleningspraktyk te vestig en aan te sluit by CPSC of SignoPro.

Coram Deo is 'n nie-denominasie gekoppelde en onafhanklike landswye Pastorale Berading en Narratiewe Terapie opleidingsentrum. Vir sowat twintig jaar leer ons Universiteit van Pretoria geakkrediteerde Gevorderde Program in Pastorale Narratiewe Terapie mense om aan die hand van ervarings en die verhale in die samelewing (van kinders, kollegas, kerke en ander werkplekke, of individuele beradingkliënte) saam op reis te wees. Ons bevorder herstel, heelheid en groei.

Meer hier: http://coramdeo.co.za/pastoral-narrative-therapy-course/

Bly op hoogte en skryf in vir ons nuusbrief, hier:

http://eepurl.com/gCZbPH

Septembermaand vier die kerk jaarliks die Seisoen van Skepping. Daarom is die artikel van Japan Sending hierdie week so van pas.

 

OMSKEPPING

Japansending

Omskepping is die konsep om ou produkte vir nuwe doeleindes te gebruik, of as materiaal in heeltemal nuwe produkte. In teenstelling, is herwinning die proses om basismateriaal af te breek en te hergebruik.

Omskepping raak al hoe meer gewild in Japan met die probleem van rommel. Die jaarlikse verbruik van sambrele in Japan word op 120 miljoen geraam. Een onderneming verander die plastiek van weggegooide sambrele in hoede; ʼn ander gebruik metaal en materiale om stylvolle sakke te maak.

Weggooi glas word gebruik om tradisionele rotstuine te skep. Die lap van ongebruikte klerepakke word in maskers verander. Die elegante en kleurvolle materiaal van oukimono’sword gebruik om modieuse vroue skoene te maak. Nog ander kreatiewe idees sluit in die herskepping van sitplekgordels na strikdasse en lyfbande. Oulike inkopiesakke word gemaak van motor lugsakke, en sleutelhouers van elektriese proppe.

Omskepping is ook gebruik om voedselafval aan te pak. Tonne droë vrugte en neute, voorheen weggegooi as gevolg van onvolmaaktheid en verkleuring, word nou gebruik om smaaklike ontbytgraan te maak. Oorskiet ryskoekies word met gevriesdroogde bestanddele gemeng om heerlike kitssop te maak.

Dit is merkwaardig om te leer van die kreatiewe maniere hoe weggooi produkte hergebruik word om soveel nuwe en handige produkte te maak!

Omskepping herinner ons aan wat God vir ons as gelowiges in Christus gedoen het. Dit is Hy wat ons verharde harte vernuwe het deur Sy Gees binne ons te sit, sodat ons ʼn nuwe doel in ons lewens kan vervul. Ek sal julle ʼn nuwe hart en ʼn nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ʼn hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. (Esegiël 36:26-27) Dit is deur Sy Gees wat ons hervorm word en dit moontlik maak om ʼn lewe te lei wat God verheerlik!

Die werk van Jesus het ons heeltemal vernuwe! Iemand wat aan Christus behoort, is ʼn nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. (2 Korintiërs 5:17)

Laat ons daarna streef om nuttig te wees in Sy diens, terwyl ons Hom loof vir hierdie nuwe lewe!

Dawid

Dawid Verwey

JAPANSENDING

7-40 Monzen Cho, Ikoma City, Nara Ken, Japan 630-0266

Tel: (+81)743 73 1754

E-pos: jm@japanmission.org

Webwerf:http://www.japanmission.org/

Baie Belangrik

Alle Sinodale Spanne

Kan alle Spanne asseblief vir my volgende jaar se vergadering datums deurgee na Marlise by die Sinodale Kantoor.  My epos is

marlise@ngkzn.org.za

Welkom by 'n groeiende beweging ...

Daar is slegs 2 WEKE oor voor ons volgende aanlyn fx -byeenkoms !!! Moet dit nie misloop nie! Kom sluit by ons aan!

Bespreek vir die FX Aanlyn Byeenkoms

Sluit by ons aan terwyl ons 'diep duik' in die deel van die Fresh Expressions reis waarmee baie van ons worstel. Wat is dit oor evangelisasie wat ons ongemaklik laat voel? Is ons onseker of die evangelie werklik 'goeie nuus' is? Is daar iets soos 'etiese' evangelisasie? Hoe behoort 'n 21ste eeuse benadering om Jesus te deel te lyk?

Lees die volledige FX Nuusbrief

Kroon van die Skepping

Genesis 1:26-28

Die ganse skepping wil bars van opgewondenheid, want uiteindelik is alles in gereedheid gebring vir die kroon op God se skepping.

Met groot sorg het God die heelal gevorm tot ‘n meesterstuk. Dan kom die aarde en dit word uniek gemaak sodat lewe daar gevestig kon word. Met Sy fyn kunstenaarshande vorm God die aarde en maak dit bewoonbaar. Hy vestig plante daarop om as kos te dien vir ‘n verskeidenheid diere, maar ook om broodnodige suurstof te vervaardig waarsonder diere nie kan lewe nie.

En dan, wanneer alles gereed is, vestig hy die seediere en voëls en uiteindelik ook die landdiere. Dit is ‘n absolute juweel! Die aarde, alhoewel dit maar baie klein is in die heelal, is die kroonjuweel van Sy skepping. Maar dit was nog steeds nie klaar nie. Daar was nog één laaste item op God se agenda.

Vers 25 sluit die laaste hoofstuk van die skepping van die landdiere af met die woorde: “God het gesien dit is goed!”

Dan kom die verrassende: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger.” God wou iemand op hierdie wonderlike “kroonjuweel” plaas om Hom te verteenwoordig. Daar moes iets van Homself wees in hierdie persoon, en Hy wou hom aanstel om Sy skepping te bestuur namens Hom.

In vers 27 praat God van Homself in die meervoud. Hoe moet ons dit verstaan? Die antwoord is nie so maklik nie, want ons weet net eenvoudig nie presies wat die bedoeling was nie. Die een teorie is dat hier verwys word na die Drie-eenheid, en dat Hy praat as Vader, Seun en Heilige Gees. ‘n Tweede teorie lui dat Hy in die meervoud van majesteit praat soos die gebruik by Persiese konings was om na hulleself te verwys. ‘n Derde teorie is dat dit ‘n gesprek in die hemelse hofhouding was met moontlik engele.

Met wie God hier beraadslaag is egter nie belangrik nie. Die beeld wat gebruik word, is wel van uiterste belang. Wanneer God sê: “Kom Ons maak die mens na ons beeld,” sien jy dadelik die prentjie van ‘n groot koning wat beraadslaag met sy raadgewers wanneer hy ‘n baie besonderse en belangrike taak aanpak.

Die mens is vir God baie besonders, en Hy word absoluut uniek geskep, totaal anders as enige van die ander skepsels. Hy word God se verteenwoordiger gemaak. Dit vertel vir ons dat daar ‘n besonderse verhouding tussen hom en God moes wees. As jy iemand verteenwoordig, stel jy jouself in daardie persoon se plek, en om dit te kan doen moet jy hom deeglik ken en moet julle mekaar verstaan. Jy sal weet wat hy sou wou hê. Jy is dus amper ‘n afbeelding van daardie persoon wie jy verteenwoordig. So was die bedoeling van God, dat die mens in ‘n besonderse verhouding met Hom sou staan en Sy wil doen. Omdat God die Koning by uitstek is, kry die mens dus ook outomaties Koningsgesag. Dus sê God dat die mens moet heers oor die diere. Hy kry volle gesag van God om te regeer oor die skepping namens God. Derdens kry hy die bevel om die aarde te vul en te bewerk.

Vandag weet ons baie goed dat mense nie almal dieselfde is nie. Maar één ding staan uit soos ‘n paal bo water, dat elke mens nog steeds vir God iets besonders is, nét soos met die skepping van die eerste mens. Ek en jy is steeds geskep na die beeld van God. Ons is steeds Sy verteenwoordigers, maak nie saak wie of wat ons is nie.

Die héél belangrikste element is natuurlik dat daar ‘n verhouding moet wees tussen ons en God. Hoe kom jy in so ‘n verhouding? Eenvoudig, deur geloof in Jesus Christus. Hiermee bedoel ek nie slegs om te glo dat Hy bestaan nie, maar om Hom in die geloof aan te neem as jou Saligmaker. As Sy verteenwoordiger leef jy dan Sy beeld van liefde uit teenoor God in die eerste plek asook teenoor jou medemens, soos wat Jesus vir ons kom demonstreer het. Hy het fisies op aarde kom wys hoe so ‘n verteenwoordiger behoort te lewe.

Die wonderlike is dat dit nie maar net ‘n paar uitgesoekte, spesiale gelowiges is wat God kan verteenwoordig nie, maar dat elke gelowige die vermoë kry om dit te kan doen. Jy moet jouself net gewillig verklaar. Die Heilige Gees sal jou daarin lei.

In die tweede plek gee God vir jou en my as gelowiges ook elkeen dieselfde gesag om te heers as wat die eerste mens gekry het. Die mag om te kan heers is aan my en jou toevertrou. Jy kan dus besluite neem oor jouself asook ander mense en die skepping. Maar jy moet dit altyd baie goed onthou, dat die mag om te heers ook ‘n baie groot verantwoordelikheid inhou. Dit beteken byvoorbeeld nie dat jy maar kan maak en breek soos jy wil nie. Om jou mag te misbruik en ander mense uit te buit, is totaal verkeerd.

Om te heers, beteken om met oorleg te bestuur, bou, beskerm, bewaar. Onthou, jy is die verteenwoordiger van God, en dus moet jy jouself altyd die vraag afvra of jy steeds namens God regeer en Sy belange in gedagte hou, en of dit dalk vir eie gewin gebeur.

Om te bewerk is eweneens ‘n groot verantwoordelikheid. Bewaar ek wanneer ek bewerk? Of buit ek God se skepping uit?