Kom ons gesels ‘n bietjie oor ons gesprekke met mekaar op sosiale media. Ons leef in ‘n tyd waar sosiale media vir ons ‘n noodsaaklikheid geword het vir ons daaglikse kommunikasie met mekaar. Dit word ook reeds baie wyd gebruik as kommunikasiemiddel in gemeenteverband asook tussen leraars en selfs in ringe en in die sinodes.

Alhoewel dit van onskatbare waarde vir ons is, kan dit ook baie gevaarlik wees indien dit verkeerd gebruik word, en ongelukkig is dit so dat ons kommunikasie etiket dikwels veel te wense oorlaat. Dalk het ons nou ‘n Emsie Schoeman boek nodig oor sosiale media kommunikasie!

Die getuienis wat ons uitleef in navolging van Jesus Christus behoort konsekwent sigbaar te wees, nie alleen in ons optrede nie maar ook in ons kommunikasie. Onthou wat Jesus in Johannes 13:34-35 gesê het:

Ek gee julle `n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê.

Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.

As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Die vraag is: hoe moet my gesprekke op sosiale media dan lyk? Hier sluit ons natuurlik alle vorme van sosiale media in – Twitter, Whatsapp, Facebook en nog baie meer. Gelowiges, en veral diegene wat in ampte staan se gesprekke op sosiale media behoort altyd kenmerkend te wees van ’n Christelike etos wat gedra word deur Bybelse waardes soos respek, liefde, waarheid, eenheid, luister en ’n besef van ons eie broosheid en feilbaarheid.

Die Sinode van Wes-Kaapland het ‘n riglyn opgestel en ek wil voorstel dat ons hier in KZN sal kennis neem en dieselfde riglyn volg.

As getuie van Jesus Christus behoort geen gesprek op sosiale media enige kommentaar te bevat wat:

ander se geloof of Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie;

lasterlike opmerkings bevat waar dit ’n individu of geloofsgemeenskappe skade kan berokken nie;

van enige vorm van haatspraak – ingesluit seksisme, rassisme en homofobie – bevat nie;

enige vorm van beledigende taalgebruik besig, wat ander mense se waardigheid of geloofwaardigheid as predikant in gedrang bring nie;

in ’n godsdienstig vermanende trant geskryf word, maar kwetsend, beledigend en vernederend is;

op valse getuienis berus, kwaadwillig en verdagmakend van aard is, skeurmakery bevorder of kru taal bevat nie.

By hierdie laaste een kan ons byvoeg dat ons ons ten alle koste daarvan moet weerhou om fopnuus aan te stuur. Maak eers doodseker of ‘n berig die waarheid is voordat jy dit plaas. Daar is verskeie platforms waar ons kan uitvind oor die geldigheid van ‘n berig.

Groete,

Louis Nel

 

Nuus uit die

Algemene Sinode

Graag bring ek die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (eCKE) opnuut onder jou aandag met die versoek dat jy dit self sal gebruik sover dit vir jou nuttig is, en veral ook dat jy dit aan jou kollegas/kennisse bekend sal stel vir hulle kennisname en gebruik. Dit is GRATIS beskikbaar by www.ecke.co.zaJOU KOMMENTAAR EN WENKE OM DIE eCKE AL HOE MEER ‘N LEWENDE, BETROUBARE CHRISTELIKE KERNENSIKLOPEDIE IN AFRIKAANS TE MAAK, IS BAIE WELKOM!

Wat is die eCKE?

Dis jou betroubare, lewende Christelike ensiklopedie, die enigste van sy soort in Afrikaans.

Dit het meer as 160 medewerkers en nagenoeg 4 000 lemmas (kort artikels).

Dit vertel die verhaal van die Christelike geloof van aanvang tot hede en dui die verskillende stromings, gedagterigtings en historiese gebeurtenisse en persone aan wat ‘n bepalende invloed op die Christendom in Suid-Afrika, Afrika en die wêreld gehad het.

Dit laat lig val op draaipunte in die voor-, antieke en moderne geskiedenis – soos die sondvloed, die Babiloniese ballingskap, die kruistogte, die Renaissance, die Hervorming, die Anglo-Boereoorlog, die wêreldoorloë, die Belydenis van Belhar, Nine-Eleven (9/11), Covid-19 …

Dit verduidelik talle Bybelse woorde en begrippe.

Dit weeg en oorweeg die bydrae van baie mense en gebeurtenisse wat ons gebring het waar ons ons nou is.  

Hierdie ensiklopedie wil ‘n bydrae lewer sodat jy God, die Woord, die kerk, die wêreld, die geskiedenis, jou land, jou geloof, ander gelowe en jouself ‘n bietjie beter kan verstaan. DIS BEDOEL VIR JAN EN SAN ELKE MENS. DIS BEDOEL VIR JONG EN OUER BYBELLESERS. DIS BEDOEL VIR TEOLOGIESE STUDENTE. DIS BEDOEL … VIR JOU!

Onthou: Dis gratis. Ons borge betaal die rekening: Bybel-Media (uitgewer), FAK, die Christelike Lektuurfonds, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Teologiese Fakulteite, ATKV, Hiemstra-trust, Dagbreek-trust, Ton Vosloo-trust, PUK-Kanselierstrust. BAIE DANKIE AAN HULLE ALMAL!

Help asseblief om die eCKE wyd en syd bekend te stel. Die webwerf-adres is maklik om te onthou: www.ecke.co.za

Vriendelike groete –

Frits Gaum

Hoofredakteur: eCKE

Uitnodiging: CLF-Elise Tempelhoff Toekenning vir omgewingsbewaring

Neem asseblief kennis dat uitgewers, opvoedkundige inrigting of individue welkom is om nominasies in te stuur vir die CLF-Elise Tempelhoff Toekenning vir Omgewingsbewaring en -Geregtigheid vir 2022. Dit vorm deel van die gesogte Andrew Murray Prysfonds se toekennings. Die prysgeld beloop R10 000. 

Die 2022 Toekenning sal vir die derde kategorie wees: Akademiese (teologiese) publikasies oor enige aspek van omgewingsgeregtigheid op grond van algemene Christelike (Bybelse) waardes, wat in die voorafgaande drie jaar deur uitgewers uitgegee is en die openbare bewussyn oor omgewingsgeregtigheid beïnvloed het. Die publikasies kan skripsies, proefskrifte en elektroniese werke wees wat deur uitgewers op amptelike platforms gepubliseer is. (Sien asseblief die aangehegte inligtingsbrosjure).

Alle nominasies moet asseblief ingehandig wees op 25 Oktober 2021 by info@clf.co.za of by die CLF se adres soos in die briefhoof hierbo.

Maak asseblief gebruik van die aangehegte nominasievorm. Alle addisionele dokumente (artikels, tesisse, PDF Boeke, ens.) kan bygevoeg word of as harde kopieë (4 kopieë) aangestuur word.

Vriendelike groete

Toerustingsondag

Spesiale kollekte

Toerustingsondag op 12 September is om die draai. Hierdie jaar vier ons dié geleentheid anders as in die verlede weens al die inperkings wat steeds van krag is.

Ons doen ’n beroep op alle gemeentes om Bybel-Media in hierdie onseker tye te ondersteun. Dit sal ons in staat stel om ons werk voort te sit om gelowiges op hulle geloofsreis te bemoedig en toe te rus.

Toerustingsondag is die ideale geleentheid om ’n spesiale kollektevir Bybel-Media op te neem,soos deur die Algemene Sinode in 2015 herbevestig.

Help ons om gelowiges te ondersteun met ’n spesiale (deur-)kollekte of donasies vir Bybel-Media.

Inbetalings

Die kollektes en donasies kan in Bybel-Media se bankrekening inbetaal word. Die bankbesonderhede is soos volg:

Bybel-Media

ABSA, Wellington

Rekeningnommer: 405 118 1699

Takkode: 632 00

Tjekrekening

Verwysing: Kollekte en gemeentenaam

 

NUUT!

Bybel Afrikaanse 2020 – Vertaling Grootdruk

Luukse bruin leeromslag

Prys: R689.00

Die Bybel 2020-vertaling Grootdruk-weergawe sal middel September beskikbaar wees.

Hierdie Bybel het ’n luukse bruin verwerkte leeromslag met goud-op-snee, ’n duimindeks en ’n merklint. Die 1736 bladsye van hierdie pragtige Bybel sluit ook kruisverwysings, voetnote, woordelyste en kaarte in.

KOOP HIER | MEER INLIGTING

Swart hardeband

Prys: R489.00

Die Bybel 2020-vertaling Grootdruk-weergawe sal middel September beskikbaar wees.

Volledige Bybel

Grootdruk

Swart hardeband

Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

KOOP HIER | MEER INLIGTING

Dr Frederick Marais van die Algemene Kuratorium

Ons is 'n belydeniskerk en ons lei predikante op om ons belydenis uit te leef.

In hierdie openhartige gesprek bespreek dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium, teologiese opleiding met ds Dubois du Toit. Die Algemene Kuratorium is oorhoofs verantwoordelik vir teologiese opleiding van leraars van die NG Kerk.

Teologiese opleiding is tans in die branding met bewerings uit verskeie oorde oor liberale teologie en die afwyking van die kerk se belydenisgrondslag. Du Toit het 'n aantal video's oor die tema Dink Bybels - gesprekke oor geloof en kultuur gemaak waarin hy opmerkings oor teologiese opleiding maak.

Marais reageer in hierdie gesprek daarop en verduidelik die raamwerk waarbinne teologiese opleiding en kerklike vorming plaasvind. Hy verduidelik ook die trajek van teologiese opleiding sedert 1994 aan openbare universiteite waar verskeie kerke betrokke is, en hoe dit verskil van die pre-1994 era toe die NG Kerk volledig in beheer van drie teologiese fakulteite aan drie universiteite was. Hoe word leraars binne hierdie konteks gevorm? Hy gee ook erkenning aan ervarings wat Du Toit tydens sy eie teologiese opleiding gehad het.

Dit is 'n leersame, konstruktiewe gesprek en die moeite werd om te kyk.

VERBY HALFPAD

'n Paar gedagtes en deelde

Beste Vriende,

Gegroet uit die Suid-Kaap. Ons is almal gesond en goed aan die gang. Wat ‘n genade!

Ons is regtig dankbaar om op besoek te kan wees in Suid-Afrika, om te kan terugvoer gee en dankie sê, te rus én om ons ondersteuning vir die volgende termyn uit te bou. Dis ‘n voorreg om bemoedig te word deur baie ondersteuners wat as medewerkers hierdie visie deel, al is dit hierdie keer midde-in die pandemie met unieke uitdagings. Hieronder is 'n paar foto's wat die storie vertel van sommige ontmoetings (in Stellenbosch, Bloemfontein, Humansdorp, Drie Riviere en Stilbaai).

Ons is reeds verby die halfpad merk wat besoeke aanbetref en het net minder as twee maande oor in die land. Ek het ‘n paar dae gelede tuisgekom ná ‘n twee weke lange besoek aan Gauteng, Noordwes en die Vrystaat. Aan die einde van ons besoek hier in SA sal ons meer in detail terugvoer gee oor alles. Hier is enkele datums van gemeente besoeke wat nou voorlê:

12 SEPT:  NGK SWELLENDAM
19 SEPT:  NGK WELGEMOED
26 SEPT:  NGK TABLEVIEW
3 OKT:    NGK BUFFELJAGS
10 OKT:   NGK GROOT-BRAK
17 OKT:   NGK BREDASDORP

Die meeste van die bg. besoeke is op Sondae by gemeente eredienste. Maar, daar is ook baie besoeke aan ander gemeentes, individue en kleingroepe wat tussen-in die bg. datums beplan word. Missie Japan se belangrike jaarvergadering vind ook plaas tussen 11-14 Oktober in Stilbaai. Bid asseblief saam met ons vir al die ontmoetings.

Ons is opnuut bewus: daar is net een liggaam van Christus en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God ons geroep het (Efes. 4). Ons deel wêreldwyd een geloofstaal, te midde van radikale verskille. Ons nooi jou opnuut uit om saam met ons uitvoering te gee aan die opdrag om in Japan te getuig. Bou saam voort op die lang vennootskap met die NG Kerk-familie (én ander kerke in Suid-Afrika), vanuit Japan en spesifiek met die RCJ (Reformed Church in Japan).

Word verryk en verruim deur meer te leer oor jou broers en susters in Japan, aan die uithoek van Asië. Die Here self, deur Sy Gees alleen, maak hierdie werk moontlik en Sy sorg en genade vir Missie Japan, maak ons diep dankbaar. Dit vul ons ook met verwagting en hoop vir die toekoms. Dankie vir jou aandeel hierin!

Vrede en vreugde, in Christus.

Stéphan, Carina en gesin

MAAK 'N BYDRAE

Ons vriendelike argivaris in Pietermaritzburg het al weer diep gaan grawe en vorendag gekom met ‘n handvol gedigte van een van die baanbrekers op kerklike terrein in KwaZulu-Natal. Hy het diep spore getrap veral langs die kuslyn, en sy spore lê wyd gesaai van die Transkei grens tot by die Tugela.

Eerwaarde WJ Esterhuysen

Willem Johannes Esterhuysen is gebore op 29 April 1871 en het groot geword op verskeie plase in die Karoo. Hy was die derde kind na ‘n boetie en sussie jonk oorlede is. In daardie tyd was daar geen skole naby nie en het sy ouers die kinders leer lees en skryf uit die Kinderbybel, godsdienstige boeke en ‘n ABC Soek en Trap der Jeugd boekie. Hy is op 13 jarige ouderdom eers skool toe en het vir 3 jaar by die sendeling AG Le Roux in Elandskloof en sy familie gebly en saam met die kinders skoolonderrig ontvang. Onderrig was in Engels en dit het maar aan die begin swaar gegaan om die nuwe taal aan te leer. Hy het ook die eerste beginsels in rekenkunde geleer en voor enige Suid Afrikaanse geskiedenis geleer is was daar geworstel met “Collier’s History of England”. Sondae is na die Sendingkerk gegaan en vakansies het sy pa hom kom haal plaas toe wat met die kortpad ‘n hele dagreis ver was.

Op 16 jarige ouderdom is hy na die publieke skool op Wellington en het ingewoon by oom Fanie le Roux die vader van AG le Roux. Later was hy ‘n student by die Instituut. In 1890 moes hy planne beraam om iets te verdien om verder te studeer aangesien hy die roeping gevoel het om sendeling te word. Hy het as onderwyser na Olyvenhoutsdrif nou Upington gegaan op versoek van die Sendingkommissie van die Kaapse Kerk. Met sy vertrek huistoe kry hy die tyding dat sy vader oorlede is en hy bly toe op die plaas waar hy ‘n klein skooltjie begin het op aanvraag van die ouers in die omgewing. Na ‘n jaar kon hy sy studies voortsit by die Opleidingskool vir sendelinge in Wellington waar hy sy studies in 1894 voltooi het. Hy het vir 3 maande in die Wellington omgewing sendingwerk gedoen en 6 maande in Montagu. In 1895 het hy die tog aangepak na Vryheid waar hy as Prinsipaal van die wyk skool 50 myl buite Vryheid geword het. Die reis na Vryheid het ingesluit ‘n treinrit na De Aar en vandaar na Oos Londen en toe met die boot na Durban. Hy het skool gehou in die week en op Sondae gepreek. Sy gesondheid het begin ly en daar is geadverteer vir ‘n nuwe skoolhoof. Eerwaarde Esterhuysen is met vakansie terug Kaap toe in 1899. Hy het teruggekom as sendeling in die gebied en met erns begin om Zoeloe te leer. Toe breek die oorlog uit, waartydens hy saam met die dominee op Vryheid die woord bedien onder die kommando’s. Sy werk as sendeling het tot stilstand gekom die jare gedurende die oorlog. Na die vrede gesluit is in Mei 1902 het hy ‘n vrypas gekry om na die Kaap te gaan om sy familie te besoek. Sy moeder, so het hy gehoor tydens sy reis, het in die tyd tyding gekry dat hy oorlede is en so moes hy huistoe haas met die nuus dat hy wel lewe. Na ‘n paar maande se kuier by die huis is hy egter terug Vryheid toe en moes weer van voor af begin met sy werk. Hy is in 1903 getroud met Adriane Ferreira van die distrik Utrecht en hulle het 3 kinders gehad. Na die oorlog het dit broekskeur gegaan om die pot aan die kook te hou het sy vrou ‘n skool vir kleurling kinders begin in samewerking met die Onderwys Departement. In 1908 is hy bereop na die Natalse Sending Werkkring, met middelpunt Emandhlani. Die gebied wat hy moes bedien was baie uitgestrek, insluitende die sendingwerk binne die grense van al die moedergemeentes t.w. Greytown, Weenen, Melmoth, Ladysmith, Newcastle en PmBurg. Later is hy as Spoorwegsendeling in Natal aangestel en het uit Pietermaritzburg gewerk en die hele Natal bedien. Met die tyd is die spoorlyn van Durban na Port Shepstone aangelê en vandaar weer na Harding. Heelwat Afrikaanssprekende mense het met die Spoorweë en Bosbou hulself begin vestig in die omgewing.

So het Eerwaarde Esterhuysen met een van sy twee-weeklikse besoeke aan Harding baie bedrywigheid gesien en verneem van die pasgestigte nedersetting en bosboustasie Weza. Hy het nie gras onder sy voete laat groei nie en bekendgestel dat hy die middag vyfuur ‘n diens sou hou op ‘n oop stuk gras. Daar is uit Psalm 146 gesing en gelees en hy het ‘n kort toespraak gelewer. Met ‘n kragtige gebed wat gedoen is waarin alles aan die Allerhoogste opgedra is. Hy het die sinode meegedeel van die verwikkelinge en hy is versoek om Weza onder sy sorg te neem en gereeld te besoek. So is Weza in 1924 gestig met Harding en Port Shepstone as wyke. Hy het tot in 1937, toe Weza hulle eerste vaste predikant beroep het, die gemeente bedien. In hierdie tyd bedien hy ook die hele streek tussen Durban en die Tugela rivier, wat later sou bekendstaan as Noordkus Gemeente. Hy emiriteer ook, dan in 1937 word beloon met predikant status 8 jaar nadat hy emiriteer.

Hy was ook ‘n kranige digter. Hier is sy verwerking van Psalm 23.

Psalm 23

Die Heer is my herder geen kwaad sal ek vrees.

Geen gebrek sal ek ly aan liggaam en gees

Uit waters wat stil vloei drink ek met lus

In grasryke weivelde laat hy my rus.

 

My siel word gelaaf, in sy naam wil ek gaan

Want Hy lei my voete op die regte baan;

Is donkerte die nag van die dood en die graf,

Ek vrees nie U is met my ek leun op u staf.

 

U hand dek met spyse die tafel vir my

My vyand kyk grimmig dog magt’loos is hy

Met kost’like olie begiet U my hoof

En vol is my beker U naam sy geloof.

 

U goedheid en guns is steeds om my heen

Tot die end van my lewe is ek nooit alleen

Tot die end van lewe gelukkig en tuis,

Woon ek kalm en tevrede in die Heer se huis.

 

In volgende uitgawes van Posduif plaas ons DV nog van sy aangrypende gedigte.

Ons herinner julle daaraan dat die sluitingsdatum vir inskrywings vir vanjaar se Lentekonferensie Vrydag, 10 September is.

 

Indien jy ingeskryf het en nog nie ontvangserkenning ontvang het nie, stuur asseblief 'n epos na excelsus@up.ac.za

Onthou ook asseblief dat geen betaling, geen skakel beteken.

Besoek gerus ons webblad by www.excelsus.org.za vir die volledige brosjure en die skakel vir aanlyn inskrywings.

Indien jy ingeskryf het en nie aan 'n sessie kan deelneem nie,  sal jy geleentheid kry om vir 'n beperkte tyd na afloop van die konferensie na al die sessies te kyk.

Excelsus-groete

André en Rika

 

Raakgelees:

2021 se snaaksste diere

Die Comedy Wildlife Photo Awards vir 2021 het pas die foto's op hulle kortlys onthul en die indrukwekkende inskrywings sal beslis ‘n glimlag op jou gesig los. Die 42 foto’s bevat die grootste mengsel van diere wat tot dusver in die kompetisie gesien is. Meer as 7000 foto’s van diere uit elke uithoek van die wêreld is ontvang. 

Die toekennings is in 2015 gestig deur die fotograwe Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam, wat wildbewaring deur humor wil bevorder. “Die groot aantal foto’s wat ons elke jaar ontvang, illustreer die begeerte om met bewaring te werk en herinner ons daaraan dat die natuurlewe werklik ongelooflik en skreeusnaaks is. Ons moet alles in ons vermoë doen om dit te beskerm."

Ongeveer 10% van die totale netto inkomste uit hierdie jaar se kompetisie sal geskenk word aan Save Wild Orangoutangs, 'n organisasie wat saam met die diere werk in Gunung Palung Nasionale Park, Borneo.

Lede van die publiek kan tot 10 Oktober stem vir die foto wat hulle die meeste laat lag het op www.comedywildlifephoto.com en die kategorie en algehele wenners word op 22 Oktober aangekondig. Kyk gerus HIER na die foto’s van die finaliste.