Hartlik Welkom!

Ons sluit Vrouemaand af deur nóg ‘n vrou in KZN op die kansel te verwelkom! Ons is opgewonde om te sien dat die dames hulle regmatige plek begin inneem in die kerk!

n Hartlike welkom in ons Sinode aan Proponent Anika Sanders van Hayfields Gemeente in Pietermaritzburg. Sy het in Kovsies studeer en haar gemeentejaar in Steynsrus gedoen.

Anika is ‘n vrolike mens wat daarvan hou om lekker te lag. Sy is veral lief vir kinders, van klein tot groot en sy vind maklik aanklank by die jongmense. ‘n Aanwins is dat sy klavier speel en selfs gemeentesang kan begelei.

Anika is nog nie aan ‘n gemeente verbonde nie, dus is sy beskikbaar as aflosprediker waar ‘n gemeente nie ‘n leraar beskikbaar het vir die Sondag nie.

Kontak haar gerus by: 078 566 6089 of

E-pos: ds.sanders.anika@gmail.com

 

 

 

Hooglied in Vrouemaand

 

Ons het gekom by die laaste Sondag van Vrouemaand. Dan is dit amper met skok as ons besef dat byna nie ‘n enkele dominee in hierdie hele vrouemaand ‘n preek gewy het aan die een Bybelboek wat opgedra is aan die vroue nie – Hooglied! Waarom is ons bang om oor Hooglied te preek? Veral as daar kinders in die diens is! Ons raak half ongemaklik met sekere baie intieme dinge wat so reguit in hierdie liefdesbundel geskryf is.

Jan Coetzer skryf ‘n artikel oor hierdie sensitiewe onderwerp namens die taakspan vir gendergeregtigheid:

 

Hoe lees ons Hooglied saam met kinders?

Is dit moontlik om Hooglied saam met kinders te lees? Een van my Hebreeuse dosente het in 2018 vir my gesê dat hierdie onderwerp, waaroor ek ‘n tesis wou skryf wat intussen ingedien is, die ekwivalent is om met ‘n Polo te ploeg. Hierdie het my nie gekeer nie. Ek is my hele lewe nou al betrokke by die kerk, meer spesifiek die kinder- en tienerbediening. Elke keer wanneer daar ‘n preekreeks oor Hooglied gehou is, is daar vooraf daaroor gewaarsku. Hoekom? Hoekom mag kinders nie die gedigte in Hooglied lees nie? Ons is tans in Vrouemaand en ek is van die opinie dat kinders se spirituele opvoeding diep spore trap in Vrouemaand in terme van gender en die stryd teen geweld teen vroue en kinders. Hooglied vertel nie ‘n storie van verkragting of seksuele geweld nie, maar is ‘n versameling gedigte wat ‘n diepe liefde beskryf. Hooglied kán en móét op ‘n ouderdomsgepaste wyse aan kinders verduidelik word om die konsep van liefde oor te dra. Liefde. Ons lees gereeld in boeke soos Genesis en Eksodus van geweld en moorde wat in mooi Bybelstories aan kinders vertel word. Hoekom doen ons nie dieselfde met Hooglied nie, maar met die fokus op liefde?

Vandag se kinders word in ‘n postmoderne samelewing groot waar dit al hoe minder snaaks word wanneer hulle ‘n man en ‘n vrou, twee mans of twee vrouens op die TV sien hande vashou. Kan Hooglied vir kinders help deur vir hulle te wys dat die liefde in Hooglied baie breër is as wat ons dink? Ek dink so.

Kom ons vat die voorbeeld van Hooglied 4:9-15. In hierdie teksgedeelte verduidelik die man sy liefde aan die vrou deur van mense se verskeie sintuie gebruik te maak. Hy vergelyk haar reuke en geure met heuning, nardus, wyn en kruie. Dit is ‘n lofsang aan die vrou wat die man sing omdat hy so verlief op haar is. In hierdie teks is daar nog geen sprake oor seksuele omgang nie. Die flankering wat hier plaasvind is van so wyse dat dit op enige verhouding wat op wedersydse liefde gebaseer is van toepassing is. Selfs die vrou is nie die ‘tipiese’ vrou nie. Sy is iemand wat heel moontlik buite gewerk het en deur die son gebrand is. ‘n Ander moontlikheid is dat haar velkleur anders as die man s’n is. Hooglied 1:5 getuig hiervan (Ek is bruin gebrand, maar ek is mooi). Miskien was sy swart? Is vandag se groot verskeidenheid van verhoudings maar nie dieselfde nie? 

In die sosio-historiese konteks van Hooglied was velkleur/etnisiteit die kriteria vir die aanvaarbaarheid van verhoudings (ongelukkig in sommige sirkels, selfs vandag nog). Vandag is dit miskien seksuele oriëntasie, velkleur, fisiese voorkoms of iemand se geskiedenis. Almal is iets wat onveranderlik is. Almal is iets wat deel vorm van die identiteit van die mens. Hoekom lees ons dan vandag Hooglied asof dit gesensuur moet word of dat dit net oor seks gaan? Hoekom gebruik ons nie die bate van Hooglied om vir kinders te verduidelik dat die Bybel wonderlike elemente van liefde bevat nie? Ons kan Hooglied gebruik om kinders wat miskien ook ‘anders’ is te help om hulself te aanvaar soos God hulle geskep het. 

In Vrouemaand dink ons aan vrouens wat slagoffers van huishoudelike geweld, seksuele geweld, asook algemene geweld is. Vrouens speel ‘n groot rol wanneer ons kinders oor liefde wil leer. Hooglied kan ons hiermee help. Dit is immers ook die vrou wat praat in Hooglied (nie net die man wat sy gedagtes deel nie). Kom ons gebruik die geskenk van Hooglied wat God aan ons gegee het ten bate van die stryd teen geweld teen vrouens en kinders.

Jan Coetzer.

Lees gerus ook hoe Mias van Jaarsveld ‘n tipiese preek sou sien wat oor Hooglied handel. HOOGLIED

 

 

Bybelsondag - 29 Augustus

Die Algemene Sinode het jare gelede die laaste Sondag in Augustus as Bybelsondag uitgeroep en dit word ook so op die kerkkalender ingesluit. Dit was uit dank gedoen omdat die eerste Afrikaanse vertaling van die Bybel op 27 Augustus in gebruik geneem is. Vanjaar word Bybelsondag deur die Bybelgenootskap, gemeentes en sinodes landswyd gevier op 29 Augustus.

Daar word gefokus op die Bybel en die invloed wat die Bybel op elke Christen se lewe het. Quintus Heine noem dat dit ook ʼn tyd is wanneer ons vir die Here dankie sê vir al die vertalingsprojekte. "Dat ons ʼn Bybel in Afrikaans het en dat daar steeds nuwe vertalings gedoen word. Dit word gedoen sodat alle mense die Bybel in hulle eie taal kan lees. Daar is nog verskeie inheemse tale wat nog nie ʼn Bybel in hulle eie taal het nie. Op die oomblik is ons besig met die Khoisan tale Xun en Kwedam."

Besoek Bybelgenootskap se webtuiste vir hulpmiddels soos preeksketse, gebede en grafika.

 

Die dood van ’n familielid gedurende hierdie uitdagende Covid-19-pandemie, angstigheid oor alles onbekend wat tans aangaan, boeliegedrag en eensaamheid is om maar net ’n paar van die uitdagings te noem wat ouers vandag met hul jongspan ondervind.

Jy is nié alleen nié en met die Ligland-reeks kinderboeke word dié kwessies ligtelik aangeraak sodat dit verstaanbaar is vir kinders.

Ontmoet vir Siegfried, die skrywer van die Ligland reeks kinderboeke. Siegfried sal graag julle vrae oor hierdie belangrike kwessies beantwoord. Ontmoet ook die karakters, Lisa, Ben, Kolle en Sofia en ontdek saam met hulle hoe om jou kinders met moeilike kwessies te help.

WEN ‘n reeks van hierdie pragtige boekies!

Al wat jy moet doen is om op die volgende tye in te skakel:

- Bybel-Media se Facebookbladop 30 Augustus 2021 om 19:00

- Bybel-Media se Instagrambladop 6 September 2021 om 19:00

BESOEK WWW.LIGLAND.CO.ZA VIR MEER INLIGTING

.

.

 

Morele Hernuwing

'n Konferensie oor Morele Hernuwing word op 27 en 28 September 2021 deur die Gereformeerde Teologiese Werksgemeenskap virtueel en in persoon aangebied.

Die doel van die konferensie is om vanuit die Gereformeerde Teologie saam te besin oor die tema: Die morele hernuwing van die Suid-Afrikaanse samelewing na 'n Dekade van Staatskaping.

Om meer oor die konferensie te wete te kom, besoek die webblad https://rts2021.wordpress.com/

Die GTW is 'n vereniging wat vanuit die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ontstaan het en wat ook betrokke is by die vaktydskrif In die Skriflig / In Luce Verbi en is 'n vereniging sonder enige winsmotief. Ons sal egter graag persone vanuit die NG Kerk ook in hierdie gesprek wil betrek.

.

 

 

Vroue saam met Jesus

Lukas 8:1-3

Dit was sékerlik nie ‘n maklike taak vir Jesus om die evangelie te verkondig nie. Dag-vir-dag, van vroegoggend tot laataand was Hy omring en verdruk deur ‘n skare wat dikwels baie duisende beloop het. Boonop het elkeen Sy persoonlike aandag gesoek. Jesus was egter nie die enigste wat hierdie druk gevoel het nie. Die twaalf wat Hy uitgekies het, het dit sékerlik hotagter gehad om die skare in bedwang te hou en te sorg dat alles vlot verloop. Hulle moes keer dat Jesus nie totaal platgetrap word nie!

Ek dink nie ons besef aldag waardeur hierdie span gegaan het nie. Dit was uitputtende werk wat dikwels tot diep in die nag aangegaan het. Vir kosmaak en die algemene versorging was daar net eenvoudig nie tyd nie. Hier het ‘n paar vroue wat alreeds Jesus se wonderlike genesing ervaar het, die nood raakgesien en besluit om te kom help.

Dit was nie rêrag ongewoon vir vroue om ‘n rabbi met geld en kos te voorsien nie, maar hier het dit ‘n stappie verder gegaan. Hierdie vrouens het alles gelos om saam met Jesus en sy geselskap rond te trek deur die land. Dit was absoluut ongehoord en eintlik was dit as ‘n skande beskou in hulle samelewing. G’n wonder dat baie mense ongemaklik gevoel het oor Jesus nie want Hy het veroorsaak dat mense dinge doen wat jy nie normaalweg veronderstel was om te doen nie. Die sosiale strukture en tradisionele gebruike was tot in hulle fondamente geskud toe Jesus die dag begin preek!

Die name wat Lukas hier noem, hoor ons later in die verhaal weer, en aan die einde van Lukas se verhaal sien ons hoedat hulle saam met die apostels getuies word van Jesus se opstanding. Ons weet nie hoeveel vroue betrokke was nie, maar Lukas noem enkeles. Daar was Maria wat van die vissersdorp Magdala afkomstig was. Sy het die bynaam Magdalena gehad. Johanna was getroud met Gusa, die bestuurder van Herodus Antipas se huishouding. Hy was dus ‘n hoë amptenaar! Ons sien dus dat daar vroue was uit alle vlakke van die samelewing. Sonder hierdie vroue se ondersteuning sou die hele operasie platgeval het, want die manne sou net eenvoudig uitgebrand het!

Ons is so geneig om op die geringer takies in koninkrykswerk neer te sien as onbelangrik. Dikwels is dit juis daardie “geringer takies” wat die ratte geolie hou en die wiele aan die rol hou. Ek onthou as kind, hoe ek dikwels met minagting staan en kyk het na ‘n kêrel wat op Waterval Boven langs die treinspoor gestaan het met ‘n klein langsteel hamertjie. Met elke trein wat verbykom klop hy teen die wiele met sy hamertjie, dag-in, dag-uit, tot vervelens toe! Dis al wat hy heeldag gedoen het! Ons het spottenderwys na hom verwys as die “Tappiologist”. Almal het neergesien op hierdie arme kêrel. Tóg het hy ‘n uiters verantwoordelike werk gehad, want hy het fyn geluister na die geluid wat elke hamerslag maak, en as een dalk anders geklink het as die res, was die trein summier gestop, want dan het dit beteken dat daar fout was met die wiel. Dit kon dalk ‘n tragiese ontsporing veroorsaak het wat selfs mense hulle lewe kon kos. Nét so het almal neergesien op die stokers op die stoomtreine, ‘n nederige bloedsweet werk. Maar sonder hulle uitmergelende taak om heeldag grawe vol steenkool in die lokomotief se gloeiende, honger keelgat af te gooi, sou die trein nie ‘n enkele treetjie kon ry nie!

Johanna was ‘n vooraanstaande vrou in die samelewing, maar sy het haar reputasie op die spel geplaas om Jesus en Sy twaalf manne te versorg. Kosmaak, klere was, water aandra, slaapplek voorberei, kindertjies troos...... Ek neem aan dat sy dikwels dalk in die veld moes slaap op die harde grond saam met die res. Hierdie vroue was die ruggraat van die hele bediening. Ons sien hulle hier as die “ondersteuningspan”. Later in die verhaal sien ons dat hulle die enigste was wat kopgehou het toe alles besig was om uitmekaar te val. Toe die twaalf uitgesoekte apostels moedeloos uitmekaargespat het en selfs begin sê het dat hulle Jesus gladnie eers ken nie, was dit hierdie vroue wat tot op die bittere einde by Jesus gestaan het. Selfs toe Hy aan die kruis gehang het, was hulle daar om Hom te probeer ondersteun in Sy laaste oomblikke. En dit was hulle wat Sy lyk versorg en Hom begrawe het. Daardie Sondagoggend was dit weereens húlle wat eerste by die graf was om die laaste reëlings te kom tref. Dit was ook hulle wat die goeie nuus aan die ander dissipels uitgeborrel het oor Jesus se opstanding.

Het jy dalk ook een van daardie “geringe” takies in die Koninkryk? Voel jy dalk minderwaardig omdat jy nie eerder op die kansel kan staan nie? Wees verseker dat die ganse koninkryksmasjien tot stilstand sal kom sonder hierdie klein, onbenullige ratjies. Wees trots op jou takie, en doen dit met vreugde en oorgawe!

Groete in Christus on Koning!

Louis Nel