Die vreugde was groot toe ons Sondag weer kon kerk hou! Al kon ons net 50 mense toelaat in die kerk!

Maar kan jy jou die situasie indink as die pandemie ons 50 jaar gelede sou getref het? In daardie tyd was daar nog geen TV, Internet, Youtube of Facebook nie. Mense kon nie met mekaar gesels deur ‘n Whatsapp te stuur nie. Ons sou totaal van mekaar afgesny gewees het!

Natúúrlik is die situasie vir ons ‘n ontwrigting, maar eintlik kla ons met die witbrood onder die arm! Met al die tegnologie tot ons beskikking is ons nog steeds so goed as in mekaar se sitkamers! Kom ons wees eerder dankbaar teenoor ons liefdevolle Hemel Vader vir hierdie wonderlike voorreg.

Ek wil vandag weereens ‘n ernstige beroep doen op ons gemeentes om vir my nuusbrokkies te stuur. Wat gebeur in jou gemeente? Oorleef julle? Wat doen julle om die finansiële mas op te kom te midde van al die uitdagings? Die Posduif is nie ‘n koerant nie maar eerder ‘n brief wat ons aan mekaar stuur om mekaar se lief en leed te deel.

Groete,

Louis

Ds Awyn Small het ‘n beroep aanvaar na Parow-Panorama. Ds Alwyn en Esna was vir 20 jaar die leraar en herder van Ballito Gesinskerk (Noordkus Gemeente). Esna was die musiekleier en met haar besielende orrelspel en leiding van die musiekgroep het sy die gemeente se lof en aanbidding tot nuwe hoogtes gevoer.

Met die eredienste wat die afgelope ruk op Youtube uitgesaai is, het iemand van buite ons sinode wat gereeld na sy preke kyk, opgemerk: “Ds. Alwyn is die een wat salf op 'n seerplek kan sit.”

Ds Alwyn, ons gaan julle baie mis! Maar ons bid ons liefdevolle Vader se rykste seën toe op julle nuwe arbeidsveld. Mag daar groot vrug wees op jou bediening in Parow.

Help KZN Hulpfonds

Dit is vir my lekker om julle in te lig dat ons vanoggend die R1’000’000 (miljoen) merk verby gesteek het. Daarmee saam is dit vir ons ‘n voorreg om al meer aansoeke vir verligting te begin oorweeg en uit te betaal. Ook het ons verlede week die voorreg gehad om 195 kospakkies na verskeie areas in KZN te versprei deur donasies van voedsel. Dit is heerlik om te kan getuig hoe die Gees oor grense heen werk en ons diverse gemeenskap al meer en meer saambind. Prys die Here vir Sy wonderlike werk.

Ds Francois Maritz

 

Aansoeke vir Hulpverlening

Persone of instansies wat wil aansoek doen om hulp van hierdie fonds, kan die aansoekvorms aflaai by: http://kzn.ngkerk.net/2021/08/06/helpkzn-hulpfonds/

en dit dan stuur aan Ds Nola Malan by nolamalan@gmail.com

 

Net ‘n Briefie

n Briefie van ‘n baie dankbare ontvanger van kospakkies uit die Hulpfonds.

I just want to share an unexpected outreach that came our way yesterday.

The St John’s Church, where CMD Pmb have their offices, contacted our admin yesterday regarding the challenges that the circus in town is experiencing. They are typically people falling through the cracks, as they are temporarily in town and nobody’s neighbours. Due to the lockdown, they could not have performances, but their needs and that of their animals did not stop. Susan, our admin, contacted Ds Jamie Rheeder from the NG Kerk Hayfields and together they made up food  parcels for the circus people. There was also cash donated to buy necessary food for the animals.

Susan and her husband took the food parcels and were touched by the stories they heard. The workers, even though they did not receive their full salaries through the Covid challenges, only bought the most necessary for themselves, but also apples or carrots for the animals. The artists also insisted that the manual workers should receive food parcels first.

When Susan and her husband went to buy the food for the animals, the business gave them a big discount and transported the food free of charge the same afternoon to the circus. The camels, when they smelled the lucerne and hay, immediately came to the bales. The one tore the one bale open and started eating immediately. The other one pushed over the heap of hay bales and went to lie down on it. Susan said it was all so touching.

We realise daily that our current situation does not have the normal pattern of poverty that we are accustomed to, but forces us to be sensitive to needs in the most unexpected places.

We are fortunate at our Pmb office to have Susan and her husband on our team, because nothing is too difficult for them and they are sensitive to the needs and trauma of others.

May you all have a blessed day.

Kind regards

Henrietta

Skrywe van Dr Gustav Claassen,

Algemene Sekretaris van die NG Kerk.

Ek hoop en vertrou dat dit met jou goed gaan in ’n tyd wat ongelooflike eise aan ons stel. Die Covid-19-pandemie het baie van ons diep geraak. Baie het geliefdes verloor, uitdagings is aan ons en geliefdes se gesondheid gestel, bedienings moes totaal herstruktureer word. Talle predikante en lidmate beleef geestelike tamheid en voel emosioneel leeggetap deur al die trauma wat ons moet hanteer. Persoonlik en andersins gaan baie van ons nog lank die letsels dra van hierdie ongelooflik abnormale tyd.

Ek wil my meegevoel betuig met almal wat verliese gely het. Mag ons goeie Vader julle met liefde, krag en troos omvou.

In hierdie skrywe aan jou wil ek graag twee sake aanspreek. Die situasie in veral KZN en hoe die kerkverband betrokke kan raak, asook die berig wat in Die Burger van 14 Julie verskyn het.

• Die nood in veral KZN

Twee weke terug het ons te midde van al die uitdagings van die Covid-19-pandemie seker van die donkerste dae in ons land se geskiedenis beleef. Ongekende geweld en plundering het vir dae die nuus oorheers. Die onluste het sy eie uitdagings en trauma meegebring. Dit het geweldige druk op gemeentes in die onlusgeteisterde gebiede geplaas. Sinodes, ringe en gemeentes het egter wonderlik gereageer en hoop gebring waar hulle kon. Die Sinode van KZN het dadelik begin met ’n rampfonds en het ekumenies na vennote uitgereik om uitkoms en hoop te bring waar dit die nodigste is. Die Algemene Sinode het uit sy eie rampfonds R200 000 bygedra. Talle sinodes, gemeentes en individue het ook intussen finansieel bygedra tot die KZN-rampfonds. Vragmotors van oraloor het skenkings van voedsel en ander noodsaaklikhede aan die gemeentes van KZN beskikbaar gestel. Kerkbode het reeds verlede week begin berig oor vele hoopvolle verhale waarby die kerkverband in sy geheel betrokke is.

Die verhale skep ’n hoopvolle indruk van waarmee die kerk in hierdie tyd besig moet wees. Ons sien hier die NG Kerk op sy beste, saam is ons beter!

n Beroep word gedoen op gemeentes, wat daartoe in staat is, om steeds by te dra tot die pogings van ons gemeentes in KZN. Die nood is groot en dit sal vir die onmiddellike toekoms nog so wees. In hierdie verband is die volgende besonderhede en kontakinligting belangrik vir hulpverlening:

• Heinrich Theunissen (Newcastle) 084 607 5448

• Petrus Botha (Pongola) 082 340 6600

• Marius Schoombie (Amanzimtoti) 083 635 1523

• Francois Maritz (Pietermaritzburg) 074 559 2243

Finansiële bydraes kan gemaak word aan:

NGK IN KZN
ABSA
Rek no: 114 000 00 82
Tak: 632005
Verwysing: HELPKZN

 

• Die berig in Die Burger van 14 Julie 2021

Met groot hartseer is kennis geneem van ’n berig in Die Burger van 14 Julie 2021. Dié berig handel oor die inhoud van Die Strand-gemeente se gemeentebrief waarin hulle redes aanvoer vir hulle dolering. In die brief word die suggestie gemaak dat die Algemene Sinode se omgaan met kernaspekte van die kerk se belydenisgrondslag, verdag is. Volgens die skrywe word dit aan gemeentes oorgelaat om “self te besluit” oor ’n lys van belangrike sake soos die opstanding, die duiwel ens. By lesers van die artikel, wat nie op hoogte is van sinodale besluite nie, het dit die persepsie laat ontstaan dat die besluite van die Algemene Sinode nie meer die integriteit van byvoorbeeld die opstanding van Christus en ander kernmomente van ons belydenis handhaaf nie. Tereg het dié persepsie oor ’n wye front ontsteltenis en reaksie uitgelok.

Verdagmakery ten opsigte van die besluite van die Algemene Sinode het in die sosiale media geëskaleer op ’n onverkwiklike manier wat die kerk geensins tot heil strek nie.

Die prosesse en besluite van die Algemene Sinode is uiters deursigtig. Alle notules en agendas is vir die publiek beskikbaar. ’n Spesiale taakspan is ook na die Algemene Sinode van 2019 aangewys om vrae rondom die besluite oor selfdegeslagverhoudings te hanteer.

Die belangrikheid van die NG Kerk se belydenisgrondslag is bo verdenking. Die NG Kerk is ’n kerk wat onomwonde erns maak met die gesag van die Skrif en haar belydenisskrifte. In dié verband kan daar net gekyk word na Artikel 1 van die Kerkorde en die beskrywing van wie ons is op die kerklike webblad.

Dit is een saak om ontevredenheid oor ’n sinodale besluit aan te spreek deur van kerkordelike remedies gebruik te maak. Dit is egter ’n ander saak as ontevredenheid lei tot verdagmakery ten einde sekere agendas te bevorder.

Hopelik sou die kerkraad van Die Strand-gemeente kan aandui dat daar meer aan hulle verklaring toegedig is as wat hulle bedoeling was. Gesprekke met dié gemeente is reeds aan die gang.

Intussen is sterk verklarings gemaak deur die voorsitter van die Ring van Somerset- Wes, dr Christo Benade, asook die voorsitter van die Algemene Sinode, ds Nelis Janse van Rensburg.

Reaksie op 7 punt van beswaar van die NG Gemeente die Strand

Strand verklaring

Die Strand Julie 2021

Kom ons vier en bevestig ons verbondenheid in hierdie uitdagende tyd deur mekaar te ondersteun en vir mekaar en ons land te bid.

Groete in Christus

Gustav Claassen

Bedienaars met Jeug en Familiebedieningsvaardigheid kursus

Ekologie

Bossie-uitstappie.

Daar is 'n uitdrukking wat lui:Jyken nie wat jy nie ken nie,” maar ons stem nie saam nie. Dit word alles duidelik toe 26 onderwysers van omliggende Middellande-skole by die Umgenirivier bymekaargekom het vir 'n eetbare-bossie-uitstappie onder leiding van 'n baie spraaksame, passievolle locavore (dis nou iemand wat hoofsaaklik die omgewingskos eet), en gesondheidskosaktivis, Nikki Brighton. Gedurende 'n rustige wandeling langs die rivier in die Umgeni-bewarea sou baie van die onderwysers se vergete herinneringe uit hul kinderjare weer opvlam, van die tyetoe hulle as kinders veldkos moes soek en bossies proe.Hulle kon terugdink aan die vaardighede wat hulle ouers hulle geleer het. Die uitstappie was 'n aktiwiteit wat deur die Global Search for Sustainable Schools projek (GSSS) gefasiliteer is, geïmplementeer deur die African Conservation Trust (ACT).

Lees die volledige berig hier.

Hoeveel ondersteuners sal dit neem om 8888 km te loop /hardloop /fietsry ... na Indië?

Die uitdaging:

Om Indië te bereik! Kom neem deel en verbind jouself om 'n paar kilometer by te voeg tot die totaal van 8888 km tussen 21 en 27 Augustus 2021. Deelnemers kan op meer as een dag deelneem.

Almal wat die wedloop voltooi ontvang 'n Indian eCookBook.

Inskrywingsgeld: R88 (Alle fondse sal aangewend word om Christene in Indië te help om vervolging te oorleef).

Jy word uitgenooi na:

die tweede van ‘n reeks aanbiedinge oor

die lees van die Bybel.

Kom ons lees die Bybel”

 

11 – 12 Augustus 2021

Kom ons lees die Nuwe Testament

In hierdie werkswinkel word daar gefokus op die Eerste Brief van Petrus met die tema:

Hoe lyk ‘n Diaspora Identiteit vir ‘n Missionale Kerk?

Plek: Aanlyn per Zoom

Tye: 09:00 – 16:00

Aanbieder: Ds Leon Westhof

Koste: R75

VBO: 20 punte

Sluitingsdatum: 9 Augustus 2021

Inskrywing:https://forms.gle/zB6p3NxA9n883BpE7

(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

 

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:

Bank: ABSA

Naam van rekening: TSO

Rekeningnommer: 142 0830 463

Takkode: 632005

Tak: PRETORIA

Verwysing: NT naam en van

Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

Lentekonferensie

Vir navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

#LeerVersoen - "Voorbidding is protes" (Prof Klippies Kritzinger)

Kyk gerus na die volgende video in die reeks #LeerVersoen aanlyn gesprekke - 'n Inisiatief van die NG Kerk se Algemene Sinode Taakspan vir Versoening en Identiteit. In hierdie video gesels Ds Rudi Swanepoel en Dr Marinda van Niekerk met Prof Klippies Kritzinger. Uittreksels uit hierdie gesprek: “Voorbidding is protes teen hoe dinge nou is. Ons klop nie vir God wakker nie – ons beweeg saam met God na lyding” “Vriendskap met mense wat anders as jy is, breek ons ‘vergeesteliking’ af” “Kom ons treur oor ons gebroke ‘ons’ [Suid-Afrika], en skep medemenslikheid en versoening” “As ons nie nou hoop kan lewer nie, moet ons maar die kerk toemaak.”

Vir meer inligting of om betrokke te raak: versoen.africa@gmail.com

Beste Bybel-Media-vriend

Ek hoop dit gaan baie goed met jou.

n Spelterapeut wat met kinders werk, stuur die volgende boodskap aan Siegfried Louw, die skrywer van ons nuutste reeks boeke vir kinders oor die dood, angstigheid, boeliegedrag en eensaamheid:

Wow! Daai boekies van julle is magic! Die kinders love dit, en hulle ouers love dit. Dit gee ons ’n makliklike manier om oor dinge soos angstigheid en boelies te praat. Ek love dit.” Sy getuig dat Bybel-Media se produkte haar help om met die kinders te werk en dat dit ’n groot verskil in hulle lewe maak. Sy sê verder: “Jy kan klaar sien my boekies is goed gebruik. Ek sal nog moet kry om uit te deel.”

Om kinders, ouers en terapeute in ’n tyd soos hierdie te help, reik ek weer na jou uit. Ek weet jy deel my liefde vir Jesus. Ek weet saam kan ons Jesus se koninkryk bou. Met die nuwe geleenthede wat ons nou ontvang, bly Jesus steeds die sleutel tot ware lewe vir my en jou en ons land se kinders.

MAAK ‘N IMPAK

Kinders beleef tans ongelooflike omwentelings

Die invloed wat grendeltyd op kinders het, is baie groter as wat ons besef. Die impak hiervan het ons in hierdie leeftyd nog nie ervaar nie. Hulle lewe het oornag verander, en dit duur nou al langer as ’n jaar voort. Dink maar aan die maskers wat ons dra, die sosiale afstand wat ons moet handhaaf en hoe dikwels ons ons hande moet ontsmet. Die “hersiende” manier van skoolgaan kan tot verhoogde angstigheid, neerslagtigheid en ’n verlies aan selfvertroue lei.

Dit is hoekom Bybel-Media weer jou hulp en steun baie nodig het.

Jou bydrae tot Kinder-boublokke maak ’n enorme verskil in kinders se lewe.

Ek doen ’n beroep op jou om Bybel-Media te help om produkte te ontwikkel wat kinders weer hoop sal gee in hierdie tyd. Ons is reeds besig om ’n reeks boeke vir kinders te ontwikkel wat hulle sal help om hartseer, angstigheid, boeliegedrag, eensaamheid en nog baie ander emosies te help verwerk.

Bybel-Media se doelwit met die BouBlokke-projek is om ’n bedrag van R1 miljoen in te samel. Die idee van die boublokke is dat ons daarna streef om die geloof van kinders, gesinne en lidmate op te bou.

Jou bydrae help ons op twee maniere. Dit stel ons in staat om die produkte se ontwikkeling te borg en om produkte goedkoper (of selfs gratis) beskikbaar te stel vir kinders, ouers, terapeute en gemeentes.

MAAK ‘N BYDRAE

Ek neem die vrymoedigheid om jou te vra om ons te help om ons teiken te bereik deur die volgende te oorweeg:

Maak ’n bydrae: Maak ’n bydrae van R50 per maand of R600 per jaar aan Bybel-Media.
• Deel hierdie brief: Help ons om nog mense te werf wat ons sal ondersteun deur hierdie brief met jou vriende en familie te deel en só die BouBlokke-projek namens Bybel-Media te bevorder.
• Kry belastingverligting: Indien jy ’n groter bydrae wil maak vir die opleiding van ongeskoolde kerkleiers kan ons jou van ’n Artikel 18A-belastingsertifikaat voorsien. Stuur gerus vir my ’n e-pos as jy hierdie opsie kies.

Ondersteun deur debiet-/kredietkaartbetaling

KLIK HIER om aanlyn met jou debiet- of kredietkaart te betaal of besoek www.bybelmedia.co.za

Ondersteun deur EFT/stoporder

Rekeningnaam: BYBEL-MEDIA
Absa-rekeningnommer: 40-5118-1699
Tak: ABSA BANK WYNLAND
Takkode: 632005
Swift-kode: ABSAZAJJ
Verwysing: BB plus jou e-pos en naam

Ondersteun deur debietorder

KLIK HIER vir die aflaaibare vorm. Voltooi dit en stuur dit terug na boublokke@bmedia.co.za

Elke bydrae, hoe klein ook al, maak ’n groot verskil!

Indien jy reeds maandeliks of jaarliks hierdie werk finansieel ondersteun, baie dankie. Jou bydraes as getroue ondersteuner maak ’n groot verskil en jou gebede word waardeer.

As jy enige verdere vrae of idees het of graag wil help om meer ondersteuners te werf, kontak my asseblief.

Vriendelike groete

Hannelie Matthee
Hoof: Finansies en Donateurskakel
Tel: +27 21 864 8238
E-posadres:
hannelie.matthee@bmedia.co.za

NG GEMEENTE SUIDKUS

VAKATURE VIR FINANSIëLE BEAMPTE

Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos van Finansiële beampte by NG Gemeente Suidkus.

KANDIDAAT SE PROFIEL:

. Toepaslike kwalifikasie en/of ondervinding.

. Rekenaarvaardigheid om finansiële data te verwerk

. Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede.

. Vermoë om in spanverband te werk.

. Vertroulikheid en betroubaarheid is noodsaaklik.

 

POSBESKRYWING:

Finansiële beheer van:

Alle gelde ontvang en bestee,

Die rekonsiliëring van kasboek en bankstate

Hou van salarisregister vir betaalde werknemers

Algemene finansiële administrasie

Administrasie van verskeie fondsinsamelingsprojekte.

 

Moet bereid wees om flexityd te werk.

WERKSURE EN VOORDELE:

Halfdagpos, drie dae per week

Salaris: ‘n Markverwante salaris sal onderhandel word.

 

AANSOEKE:

CV’s kan ingedien word by die kerkkantoor of gestuur word na info@ngsuidkus.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Augustus 2021

Navrae: Clem Kingma 076 683 0232

Die geskikte kandidaat sal vir ‘n proeftydperk aangestel word waarna ‘n permanente aanstelling oorweeg sal word.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

NG GEMEENTE SUIDKUS

VAKATURE VIR ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos van Administratiewe beampte by NG Gemeente Suidkus.

 

KANDIDAAT SE PROFIEL:

. Toepaslike kwalifikasie en/of ondervinding.

. Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede.

. Vermoë om in spanverband te werk.

. Goeie menseverhoudinge, vertroulikheid en vriendelikheid is noodsaaklik.

 

POSBESKRYWING:

. Verantwoordelik vir alle sake rakende lidmaatskap en lidmaatbewyse.

. Verantwoordelik vir alle administratiewe take rakende doopaangeleenthede, begrafnisse en belydenisaflegging.

. Verleen administratiewe ondersteuning aan leraars en kommissievoorsitters.

. Verantwoordelik vir die skep, koördinering, verwerking en publisering van skriftelike en elektroniese kommunikasie.

. Verantwoordelik vir alle administratiewe kantooraangeleenthede.

. Verantwoordelik vir administrasie van verskeie fondsinsamelingsprojekte.

. Lewer ondersteunende rol aan leraars met die hantering van multi- en sosiale media, nl. Facebook, Webblad, Instagram, Youtube, Whatsapp.

. Moet bereid wees om flexityd te werk.

 

WERKSURE EN VOORDELE:

. Halfdag pos, vyf dae per week

. Salaris: ’n Markverwante salaris sal onderhandel word

 

AANSOEKE:

CV’s kan ingedien word by die kerkkantoor of gestuur word na info@ngsuidkus.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Augustus 2021

Navrae: Clem Kingma 076 683 0232

Die geskikte kandidaat sal vir ‘n proeftydperk aangestel word waarna ‘n permanente aanstelling oorweeg sal word.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.