Die ou spreekwoord lui: “Nood leer bid.” Die afgelope week het hierdie spreekwoord ietwat verander: “Nood leer HELP!”

In die vorige Posduif het ons talle berigte uit gemeentes geplaas waar ons duidelik kon sien hoe almal verslae was, platgeslaan deur die verwoesting wat ons land, en veral ons eie mooi provinsie, KwaZulu-Natal getref het. Nogtans was nie een van die briewe sonder hoop nie. En soos Paulus so mooi gestel het dat die hoop nie beskaam nie, so het ons hoop ook hóóg opgevlam!

Sommer baie gou is daar ‘n noodfonds gestig, maar dit was maar net die begin! Van regoor die provinsie het mense ingespring, moue opgerol en begin werk dat die biesies bewe! Allerhande planne is beraam en daar is baie kreatief gedink. In baie dorpe is daar blitsvinnig reageer en die buurtwagte is gemobiliseer om die woongebied en veral die winkels te beveilig voordat die plunderaars nog die dorp kon bereik. Ou manne wat sedert hulle militêre dienspligjare nog nooit weer op wag was nie, het nou skielik baie paraat patrollie gery of waggestaan!

Vir veiligheid is meeste winkelsentrums gesluit. Ongelukkig het dit veroorsaak dat baie mense onkant betrap is sonder kosvoorraad. Veral ook in die dorpe wat leeg geplunder is, het kosvoorrade opgedroog. Maar ook dáár het mense baie vinnig planne beraam. Daar is sommer gou kospakkies georganiseer vir mense wat in nood is. Kerke is van aanbiddingsplekke omskep tot verspreidingspunte. Rainbow Chicken het die woord laat val dat hulle skielik met ‘n oorskot hoender sit omdat hulle afsetgebied gesluit het. ‘n Aantal gemeentes het hulle gekontak en groot vragte bevriesde hoender is oral afgelaai waar dit vanuit kerkgeboue versprei is.

Die Help KZN hulpfonds is gestig en reuse vragte kos is geskenk of aangekoop uit fondse wat geskenk is en versprei na oral waar daar nood is. ‘n Groot bankgroep het my geskakel en gevra waar hulle geld kan deponeer. Van regoor die land het hulp ingestroom.

Daar het ‘n paar uiters positiewe dinge ontstaan uit hierdie hele proses. Nie alleen het dit mense se hande en harte oopgemaak nie, maar dit het veroorsaak dat baie gelowiges wat “lou” geword het, weer wakker geword het en ingespring het om te werk in God se koninkryk!

Maar nog meer kosbaar, is dat daar ‘n hegte band gevorm is tussen talle mense wat so saamgestaan het om mekaar te help en om saam te werk vir die Here. Verder ook dat mense vir mekaar begin bid het. Ons het talle boodskappe gekry van mense en gemeenskappe wat die inwoners van KZN in gebed dra.

En wat leer ons hieruit? Dat nood inderdaad leer bid!Verder ook dat swaarkry ons geloof versterk en ons geestelik opbou. So, Habakuk was toe al die tyd tóg reg toe hy gesing het: “Al sou die skaapkraal leeg wees en die vyebome niks dra nie, nogtans sal ek jubel in die Here! Hy maak my voete inderdaad so vlugvoetig soos dié van ‘n ribbok!” (Baie vryelik aangehaal.)

Groete,

Louis Nel

 

 

 

Kyk gerus na die berig in Kerkbode oor wat die afgelope week in KZN gebeur het.

https://kerkbode.christians.co.za/2021/07/22/kyk-hoe-gemeentes-en-lidmate-kzn-en-gauteng-weer-herbou/

Ds Jacobus de Bruyn van NG Kerk Biggarsbergvallei, Bergville skryf: Ons as dominees hier op Dundee en Glencoe, het vandag op hierdie Sondag op ‘n gebedsreis deur ons dorp beweeg. Ons doel was om as Kerk op te tree as vredemakers soos God van ons vra: om hoop te bring aan ‘n stukkende gemeenskap; om as Kerk ons uit te spreek teen roof, plunder, moord, misdaad en geweld; om te bid vir ons land, dorp en regering. Ons was van die Katolieke Kerk, Open World Church, Anglikaanse, Presbiteriaanse, Metodiste, Baptiste en NG Kerk.

Uit Vaalrivier in Limpopo kom Spesiaal vir KZN hierdie aangrypende boodskap van hoop. Kyk asseblief na hierdie video by: https://youtu.be/69wPuYDbFKg

Help KZN

Die NG Kerk in KZN het ‘n hulpfonds gestig om persone en besighede te help wat skade gely het as gevolg van die optogte. Indien jy in aanmerking wil kom vir die hulpfonds, stuur ‘n e-pos na marius@ngsuidkus.co.za met die volgende besonderhede:

Jou naam:

Besigheid (indien van toepassing)

Area

Die beraamde bedrag wat jy benodig

Verduidelik asb jou situasie en waarvoor die fondse gebruik sal word.

Indien jy ‘n skenking wil maak na die fonds, kan jy dit in die onderstaande rekening inbetaal: 

Naam: NGK IN KZN;

Bank: ABSA;

 Rek no: 114 000 00 82;

Takkode: 632 005;

Verwysing: HELPKZN

Vir enige navrae, kontak gerus vir Ds Marius Schoombie by marius@ngsuidkus.co.za of 0836351523

Vroeër die week kry ek ‘n boodskap van ‘n baie opgewonde Ds Francois Maritz:

Ons het vanoggend wakker geword met n stemboodskap vanaf George-Bergsig gemeente. Hulle het gisteraand ‘n 8-ton trok volgelaai met gemengde goedere wat vandag op die pad is na Pietermaritzburg en behoort teen vanaand by ons aan te kom. Bid asb saam met ons dat die trok ‘n veilige reis sal hê en vanaand ook veilig afgelaai sal word sonder enige hindernisse.

Ook is die fondse besig om mildelik in te kom, waarvoor ons baie dankbaar is. Ons strategiese komitee vergader eerskomende Vrydag oggend oor hoe ons die eerste rondte van fondse wys kan aanwend en nood kan verlig. Waarna ons julle weer op datum sal bring.

 

Bid asb steeds vir ons KZN gemeenskap dat die verhoudings sal herstel wat skade gelei het agv die opstande en dat ons as groter Suid-Afrikaanse gemeenskap almal nader aan mekaar sal beweeg.

Groete, ds. Francois Maritz.

Foto’s geneem by George-Bergsig Gemeente toe die goedere gelaai word vir afset in die Pietermaritzburg, Middelande en Noord-Durban gebied.

Vir bykans twee jaar beleef die kerk, saam met die res van die wêreld, inperkinge. Net sodra predikante, kerkraadslede, geestelike leiers en gemeentelede planne maak om weer sinvol kerk te wees, verander die reëls weer.

Wanneer die op-en-af bedaar en die “nuwe normaal” na-Covid begin vorm aanneem:

# Hoeveel en watter gemeentelede gaan terugkeer kerk toe?

# Watter vorm gaan die betrokkenheid van gemeentelede aanneem?

# Hoe moet gemeente-strukture aangepas word vir die na-Covid fase?

Die na-Covid vooruitsig, die voortslepende politieke spanning en die vergrype van onlangs veroorsaak dat ons MOET gesels oor die uitdagings wat die kerk van more in die gesig staar.

Jy word uitgenooi om saam te kom luister na:

# Dr Brand Pretorius – Erkende sakeleier

# Andre de Ruyter – Groephoof van Eskom

# Dr Mangosuthu Buthelezi – Bekende Politieke leier

# Prof Fika J van Rensburg - Nuwe Testamentikus en voormalige rektor

Ons kyk spesifiek na:

1. Hoe om voor te berei vir dit wat na-Covid wag. (Verkleinde kerke en finansiële realiteite)

2. Waarop moet die kerk se boodskap fokus?

3. Strategieë vir die heropening van bedieningsprogramme.

4. Hoe om met hoop uitdagings te bestuur.

Hierdie aanlyn-konferensie vind plaas op Donderdag 29 Julie 2021 vanaf 9h30-13h00.

Om te registreer, besoek kairosnetwerk.net/nc

Dr Anton Knoetze - kontak nr: 0828064848 namens kairosnetwerk.net

GEEN BEJAARDE MOET HONGER EN KOUD GAAN SLAAP

Ons weet in hierdie moeilike ekonomiese omstandighede is daar bejaardes wat nie altyd die fondse het om versorging fasiliteite te kan bekostig nie.   Ons bied as welsynorganisasie verblyf met versorging bystand. Besoek gerus ons webtuiste www.athalia.co.zaSal u dit asseblief aan u maatskaplike werker kan deurgee.

Hiermee bietjie agtergrond:

VERBLYF, INLIGTING & ETES

ALLE VERBLYF SLUIT 3 ETES PER DAG IN

ATHALIA HUISE

Daar is 4 groepe huise nl.

VERSORGING TUISTES MET 24 UUR VERSORGING BYSTAND

VERSORGING TUISTES MET DAGSORG BYSTAND

VERSORGING TUISTES MET BYSTAND VIR ALTZHEIMER & DIMENSIA LYERS

SELFSORG VERBLYF HUISE

VERSORGING TUISTES MET 24 UUR VERSORGING BYSTAND

Die 24 uur Versorging Tuistes wat verblyf met versorging bystand onder leiding van 'n verpleegkundige en opgeleide versorging werkers verskaf aan bedlêende en gestremde persone. In die volle versorging bystand tuistes is daar huiswerkers wat die huise skoonmaak en wasgoed was, die kos word deur die personeel voorberei.   ‘n Verpleegkundige lewer diens tussen die versorging bystand huise en is in beheer van die  gesondheidswerkers wat skofte werk en dus 24 uur versorging bystand bied.

VERSORGING TUISTES MET DAGSORG BYSTAND

Die 12 uur Dag Versorging Tuistes wat verblyf verskaf aan inwoners wat hulp nodig het met persoonlike higiëne, hulp nodig het met bad/stort en aantrek asook die beheer van medikasie. Hul wasgoed word gewas en hul kamers skoongemaak. In die versorging tuistes is daar huiswerkers wat die huise skoonmaak en wasgoed was, die kos word deur die personeel voorberei en daar is ‘n verpleegkundige tussen die huise op diens en gesondheidswerkers in die dag om inwoners te help.

VERSORGING TUISTES MET BYSTAND VIR ALTZHEIMER & DEMENTIA LYERS

Die 24 uur Versorging Tuistes wat verblyf met versorging bystand bied aan Altzheimer se siekte & Demensie lyers onder leiding van 'n verpleegkundige en opgeleide versorging werkers verskaf aan bedlêende en gestremde persone. In die volle versorging bystand tuistes is daar huiswerkers wat die huise skoonmaak en wasgoed was, die kos word deur die personeel voorberei.   ‘n Verpleegkundige lewer diens tussen die versorging bystand huise en is in beheer van die  gesondheidswerkers wat skofte werk en dus 24 uur versorging bystand bied.

VERSORGING BYSTAND VERBLYF TARIEWE

As geregistreerde nie-winsgewende welsynsorganisasie is ons doel om vir persone die geleentheid te bied om in hul silwer en goue jare sonder finansiële bekommernis 'n tuiste te vind met etes.

Verblyf met 24 uur of 12 uur versorging bystand word bepaal volgens glyskaal van inkomste en is onderhandelbaar.  Dit sluit die Altzheimer en Dementia versorging in. Die verhoogde tariewe word aangewend om die salarisse van die versorging personeel wat 'n gekwalifiseerde verpleegkundige, aptekerassistent en gesondheidswerkers asook skoonmakers insluit.

SELFSORG VERBLYF HUISE

Selfsorg verblyf tuistes. Inwoners word in huislike omstandighede gehuisves waar hul as gesin saam funksioneer en self verantwoordelik is vir die skoonmaak van hul kamers, leefareas.  As gesin berei hul self die drie etes.  Hul deel gesin-groepies op met take verdeling wat hul as gesin self besluit wie verantwoordelikheid aanvaar vir sekere take op sekere dae.

SELFSORG VERBLYF EN TARIEF

Vaste tarief van R1700-00 per deel kamer verblyf 

Hiermee wil ons u vriendelik versoek om die inligting aan families deur te gee.  Ons doel is dat geen bejaarde buite 'n goeie fasiliteit nie goed versorg word nie.

Vriendelike Groete

Ans Coetzee

Direkteur

www.athalia.co.za

Algemene Bestuurder: Pieter Coetzee Tel 051 5226089  Sel 072 735 0655 finansies@athalia.co.za

Inwoner sake & Verblyf Navrae :  Sarie Els - Sel 0798266363   Tel 0515226089  epos:  navrae@athalia.co.za

of Leonie - Sel 061 281 0024

Pinetown het ‘n nuwe Webadres

Neem asseblief kennis dat N G Kerk Pinetown se webwerf van adres verander het.Die nuwe webadres is nou:www.ngkerkpinetown.co.za

N G KERK DE AAR

LERAAR KONTRAKPOS

 

Ons nooi gelegitimeerde persone om aansoek te doen vir bogenoemde pos. De Aar is geleë in ‘n plattelandse omgewing in die Noordkaap. Die gemeente bestaan uit 450 belydende lidmate en 96 dooplidmate. Lidmate is eensgesinde, toegewyde mense wat nadink oor die betekenis daarvan dat ons geroep is om “Strome van lewende water” vir mekaar as Gemeente en ons omgewing moet wees.

 Sluitingsdatum: 20 Augustus 2021

 Kontakpersone: Cassie Wait, Tel no: 082 859 0890

Madeleine Hattingh, Tel no: 053 631 2892 – kantoorure: 08h00 tot 12h30, Maandag tot Vrydag.

 Epos u CV na: ngkerkdeaar@gmail.com

 Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Beste kollegas,

Ons bring graag die volgende onder julle aandag:

Gevorderde Kursus in Brugbediening

Vanweë die huidige situasie in ons land moes die datums van die twee weke kontakonderrig van bogenoemde kursus aangepas word. Neem asb kennis dat die kursus nou op die volgende datums aangebied word:

Week 1 : 8 - 11 November 2021

Week 2 : 21 - 24 Februarie 2022

Werkswinkel: Opleiding van Begeleiers van ‘n Gemeentediagnose

Vanweë die verskuiwing van die Gevorderde Kursus in Brugbediening moet die Werkswinkel vir Opleiding van Begeleiers van 'n Gemeentediagnose wat op 19 - 20 Augustus sou plaasvind, ook skuif en word op 11 - 12 November 2021 aangebied.

Vriendelike groete

Rika