KZN is platgeslaan! Dit is die eerste gewaarwording wat ons hierdie afgelope week tref. Dorpe is leeggestroop en in baie plekke is daar nie ‘n krieseltjie kos oor in die supermarkte nie, alles in bakkievragte weggedra. Baie mense leef selfs in vrees vir hulle lewens.

Maar dit is nie die volle verhaal nie, want te midde van al die chaos is daar die wonderlikste verhale van hoop. Van gemeenskappe wat saamstaan om die stropers te keer. Van mense wat in massa begin uitreik na dié in nood. Bure wat hulle kos met mekaar deel sodat almal iets het om te eet.

Ek het deur die week met verskeie dominees gepraat oor hoe hulle gemeentes deur die opstande geraak is en gevra dat hulle iets moet skryf vir die Posduif. Een het geantwoord dat hy nie kon skryf nie, want hy is nog steeds te geskok en verslae oor die verwoesting in hulle dorp.

Kerkbode het my gekontak en gevra vir al die briewe wat ek ontvang sodat hulle dit wyer kan publiseer. Ons wy dus vandag se posduif aan die verhale van ons gemeentes. Maar eers begin ons met ‘n boodskap van Dr Gustav Claassen asook ‘n paar boodskappe van bemoediging.

Groete,

Louis Nel

Verklaring deur

dr Gustav Claassen

namens die dagbestuur

van die ASM.

14 Julie 2021

 

Die NG Kerk neem met groot kommer en hartseer kennis van gebeure wat hom die afgelope paar dae in veral Kwa-Zulu Natal en Gauteng afspeel. Wyd verspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies is uiters onrusbarend. Die intensiteit van ongekende argelose dade van wetteloosheid het nie enigsins afgeneem, ondanks oproepe van die president, gemeenskapsleiers en die ontplooiing van die veiligheidsmagte, nie.

Groot skade is aangerig aan infrastruktuur, logistiek, talle inkopiesentrums en privaat eiendom. Afgesien van moontlike miljarde wat ’n reeds sukkelende ekonomie verloor het, word ander potensiële uitdagings ’n groter moontlikheid. Die eskalering van die huidige tragedie kan nog verdere verreikende negatiewe gevolge inhou vir die inwoners van ons dierbare land.

Alhoewel politiek, die vervolging van ’n vorige president, ’n rol gespeel het tot die aanvanklike uitbarsting van wettelose plundering is die onderliggende swak ekonomiese realiteite, van ’n groot deel van ons bevolking, ’n groot bydraende faktor. Die hoë werkloosheid, armoede en gaping tussen ryk en arm is alles faktore wat grootliks bydraend was om ’n voorspelbare plofbare situasie te skep. Indien opgehoopte frustrasies gekombineer word met kriminaliteit en opportunistiese misdadigheid is die slegte gevolge daarvan dit wat ons tans op ons TV-skerms sien afspeel.

As kerk is ons diep geraak deur die wyd verspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies. Ons deel die emosies wat daarmee gepaard gaan: die ontsteltenis, die vrees, die woede, die hartseer. Ons sien wat ander sien, naamlik dat die intensiteit van ongekende argelose dade van wetteloosheid nie enigsins afgeneem het na die president se oproep en vermaning tot vervolging nie; trouens, dit neem toe. Dit is vir baie van ons lidmate en ander onskuldige landsburgers lewensbedreigend.

Die vraag is wat moet die NG Kerk nou doen? Die kerk se diepste identiteit lê daarin dat ons vredemakers is. Dit moet ons denke en dade rig in hierdie uiters beproewende konteks.

Die dagbestuur van die ASM het geoordeel dat ’n oproep tot gebed die eerste gepaste kort termyn reaksie kan wees op die huidige situasie. Versoeke in die verband is reeds gekry. Talle gemeentes en sinodes en ekumeniese vennote is reeds besig met programme rondom gebed. Die Vrystaat het byvoorbeeld vir ’n geruime tyd al ’n proses wat gemeentes vra om 12:00 daagliks hul kerkklokke te lui waartydens lidmate opgeroep word om voorbidding te doen vir sake rondom COVID-19 en nou die betogings. Dit sou ’n sterk getuienis uitdra indien ons in die breë verband hierdie pogings kan koördineer.

Belangrike sake vir gebed kan die volgende wees:

  Beskerming van ons veiligheidsmagte.

  Persone en instansies wat groot verliese gely het in hierdie tyd.

  Herstel van die morele vesel van die inwoners van ons land.

  Frontlinie werkers teen COVID-19, mense wat siek is en hulle wat dierbares verloor het.

  Politieke- en gemeenskapsleiers wat in die binnekringe as gelowiges geweldige uitdagings met baie wysheid moet hanteer.

  Bid veral ook vir jou gemeenteleraar en bedieningsleiers. Hulle is die mense wat die geloofsgemeenskap bly aanmoedig en ondersteun, maar het self ook voorbidding nodig.

Laastens word lidmate opgeroep:

Tot kalmte in ’n moeilike tyd en self ’n instrument te wees om gemoedere te kalmeer.

Om versigtig te wees om mee te doen aan gesprekke wat verdere verdeeldheid en haat aanwakker. Lidmate word ook versoek om hulle te weerhou van fopnuus en die verspreiding daarvan.

Om te doen wat ons as kerk nog altyd gedoen het: Laat ons liefhê en help waar ons kan. Raak deel van ekumeniese netwerke in plaaslike gemeenskappe om die vrede in ons land te herstel en ondersteuning te verleen waar daar nood is.

Saam in Sy diens

Gustav Claassen namens die dagbestuur van die ASM.

Onstuimige Tye

Die afgelope paar dae het die wind by tye stormsterk hier langs die Suidkus gewaai. Dit was in baie opsigte ook ʼn stormagtige tyd in Kwa Zulu Natal en ander dele van ons land. Die onluste, geweld en brandstigting op plekke in ons land, maar veral in ons provinsie KZN, het enorme skade fisies, sowel as psigies aangerig. Besighede is lamgelê, vertroue tussen mense is geknou, infrastruktuur is vernietig en daar was selfs mense wat in die proses gesterf het. In die proses is vrees en paniek gesaai en is baie mense se lewens negatief geraak deur die gebeure. Ons dink aan mense wat swaarkry in hierdie dae.

Daar is in onstuimige tye soos hierdie by mense, ook gelowiges, ‘n soeke na vrede, na troos, na hoop. In tye soos hierdie word ons herinner aan die bekende verhaal van die stilmaak van die storm op die see (Matteus 8:23). Die dissipels het vir Jesus gaan wakkermaak wat deur die storm heen geslaap het. Wat hulle betref het was Jesus uit die storm “afwesig.” Tog was Hy in die skip. Hy het hulle nie verlaat nie. Al verkondig die woede van die storm die teendeel, kan ons te midde van dit alles, in gebed na Bo kyk en die Here aan Sy beloftes van trou herinner. Om dan te ontdek dat Hy nooit sluimer of slaap nie.

Kom ons herinner ons daaraan dat midde in die vrese dat ons in die storm kan ondergaan, ons glo in die Een wat die storm laat bedaar. Hierdie tye vra ook van ons solidariteit met ‘n gebroke provinsie en land wat ook nog midde in die Covid 19 pandemie kop bo water moet hou. Daar is baie wat midde in die huidige krisis swaarkry. Ons gebede en waar nodig, fisiese ondersteuning is by hulle. Mag die Here voorsien en Hy sal. Kom ons reik ʼn hand uit waar ons kan. Ons is nie alleen in die storm nie. Christus is met ons, langs ons, in ons, bo ons. Ons is steeds in pas met Christus na ‘n nuwe toekoms, soos ons so pas by ons afgelope Sinode getuig het. Hierdie hoop anker ons midde-in die storm.

Dr Mike Heaney

ESHOWE SE MÔRE STER

Iewers in die hartklop van ons dorpie

Ontvou die bar woede, soos ñ golf

Wat brandend, dreigend spoel oor ons

Mense hande breek en steel en roof

En rou wonde bloei, oral in ons strate.

 

Oorweldig deur die vrees en stom verslae

Soek ons, roep ons, na ons Here

Pleit ons dat Hy sal afbuig na ons

En dat Hy self die vuur sal blus!

Ons sal toevou, in Sy groot genade

 

In die donker, onbekende ure van die nag

Voel ons gelowiges se gebede, sweef tot by ons

Totdat die lig deurbreek in helder dag

Dan vloei die Heilige Gees se krag

Soos ñ warm stroom deur ons are

Wat ons laat opstaan

Uit die stukkend, uit die stof en as

 

Ons sal weer glo, ons sal weer hoop

Ons sal weer werk, met nuwe krag

Soos ñ ster wat skitter in die môre

Met die Heer se loflied op ons lippe

Sal ons sing:

Jesus Hy is Koning

Hy het oorwin!

 

Geskryf deur Helene vZyl

Op 15 Julie 2021

Vir Eshowe

Ds Marlize Malherbe – NG Richards Baai

Covid 19. Pandemic. Vaccinations. Lockdown. Restrictions.”

Dis alles woorde wat ons tonge die afgelope paar maande gladweg en sonder moeite leer sê het. Maar onverwags moes daar plek gemaak word vir ander woorde…

Woeste woorde…

Woorde wat die vrees en onsekerheid wat die vorige groep woorde gebring het, byna totaal en al uitdoof.

Woorde wat spreek van chaos en verwoesting.

Woorde soos: “Riots, protest, looting” klink nou soos geweerskote op in whatsapp-tekste, video’s en oproepe. Familie, werkskollegas en vriende regoor die land, maar ook vanuit die buiteland wil almal weet: “Is julle OK?”

 

Wat is die eerlike antwoord op die vraag?

Nee?

Nee, want waar jy in ons mooie dorp ry is daar nou skielik oral gewapende mans, met maskers en gewere wat regstaan. Nee, want beweeg jy van die een deel in die dorp na die ander, word jy eers gestop en gevra: “Wat kom maak jy hier?” Nee, want vriende wat vir familie gaan kuier het, sit gestrand in ander provinsies en kan nie by hulle geliefdes in die dorp kom nie. Nee, want skielik staan daar rye en rye mense en wag om by die plaaslike PnP wat wel oop is, iets te probeer koop, maar die rakke is byna leeg gekoop – geen brood, geen vars groente! So nee, ons is nie OK nie!

 

Maar as ek hier stop, is ek net halfpad eerlik, want eintlik is ons OK.

Ons is OK, want ons is nie alleen nie. Ons het mekaar. Boodskappe van bemoediging vlieg heen en weer rond. Die kos wat daar is, word gedeel – sonder vra en enige terughouding. Daar word nie gekla wanneer jy moet verduidelik dat iemand nie kos het en dat die rondry is om die pakkie af te laai nie. Ons is OK, want anders as ons buurdorpe wat deurgeloop het onder die verwoesting, hét ons nog winkels wat kon oopmaak en kon die meeste mense darem wel 1 of 2 goed op hulle lysie kry. Ons is OK, want ons dorp vat hande (sommige met gewere en ander in geloof) om mekáár te beskerm en te bid. Ons is OK, want ten spyte van die chaos, vrees en verwoesting rondom ons, hou ons stééds vas aan God-Drie-enig en weerklink die geloofswoorde van Psalm 37:1-7 deur ons:

Moet jou nie ontstel oor skelms

en jou kwel oor skurke nie,

want soos gras vergaan hulle gou

en soos groenigheid verdwyn hulle sommer.

Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is,

woon en werk rustig voort.

Vind jou vreugde in die Here,

en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

Laat jou lewe aan die Here oor

en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son,

jou reg soos die helder lig van die middag.

Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou

en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie.”

 

Is ons OK?

Ja, al voel ons dalk nie aldag so nie!

Ja! Met SY GENADE ís ons OK!

Oudl Hannes Mynhardt -

NG Kerk Eshowe

Uit Eshowe berig Oudl. Hannes Mynhardt dat die dorp platgeslaan, letterlik verwoes is. Dit is kaalgestroop en daar is  geen kos oor in enige van die winkels of supermarkte nie. Dit beteken dat wanneer die opstande verby is, mense steeds ver sal moet ry om enigsins kos te kan kry.

Wat die gemeente betref, 90% van die gemeente se inkomste kom van erwe wat hulle verhuur aan winkels. Daardie inkomste gaan nou heeltemal verdwyn, en dit beteken dat die gemeente finansieel waarskynlik nie sal kan voortbestaan nie.

Hulle is platgeslaan.

Ds Petrus Botha berig uitPongola:

Pongola is ‘n landelike gemeenskap in die verre noorde van KZN. Net soos in die res van KZN was/is ons versigtig en bevrees wat kan gebeur met al die chaos, vernietiging en plunder in KZN. Ja, hier en daar is boere se suikkerriet aan die brand gesteek maar met die hulp van ander boere is die situasie tans onder beheer. Ons het Maandag 12 Julie mekaar opgeroep om 11:00 saam by God in te tree vir ons omgewing maar ook vir die land. Ons het gebid vir kalmte en vrede. Ons het gebid dat God se leermag, soos met Josua, ons sal beskerm. Ons het gebid vir wysheid vir President Cyril Ramaphosa en ons bly bid.

Die paaie vanaf Richardsbaai en vanaf Piet Retief is nog toe maar ons is dankbaar dat die pad na Vryheid nou oop is. Tog bly dit onveilig om te ry. Ons het nie ‘n hospitaal in ons dorp nie en daarom is dit van kritieke belang dat veral die pad na Richardsbaai oopgemaak sal word sodat mense wat hospitalisasie nodig het hierdie mediese hulp sal kry.

Al ons winkels en besighede is tans gesluit. Ek dink nie ‘n mens besef wat dit regtig beteken nie – jy kan nie eens die basiese gaan koop nie. My hart het geskeur toe ‘n ouer op een van die groepe vra vir formule melk vir hulle baba want alles is toe. Ons is baie dankbaar dat geen besigheid op hierdie stadium skade het nie.

Ons is baie dankbaar vir die manier hoe ons buurtwagte, sekuriteitsfirmas en die polisie ons deur die nag ook veilig hoe. Daar is min geslaap. Ons maak beurte om te bid, te patroleer en mense by te staan.

Hier is ‘n klomp vragmotors wat ook hier in Pongola saam met ons vasgevang sit, maar wat vir my mooi is is dat boere na hulle uitreik en selfs tamaties vir hulle gaan aflewer. Dit gaan in Pongola nie net oor ons en ons veiligheid nie, elkeen gee steeds om vir ander rondom hulle.

Bid vir ons. Bid vir ons land.

Ds Petrus Botha

NG Kerk Pongola

Ds Lerisa Meyer – skryf uit Margate:

Laat Heer U vrede deur ons vloei – waar haat is laat ons daar U liefde bring. - LB 284

Tydens die gebeure van 12 Julie 2021 het die gemeentelede van NG Margate gehuil saam met die res van Suid-Afrika. Ons harte is seer oor die toestand van verskeie besighede in ons provinsies en ons gemeenskappe. Danksy WhatsApp kon ons egter met mekaar gereeld praat en ook vir mekaar bid. Ons het gebid dat God aan ons wysheid en insig sal gee; dat God ons harte sal vorm, sodat ons reaksies en dade nie die karakter van ander sal weerspieël nie, maar dié van Jesus Christus.

Ons is dankbaar dat geen van ons gemeentelede seer gekry het in hierdie verwoesting nie. Ons is ook dankbaar dat ons mekaar kan help en moed kan inpraat. Die woorde van o.a. LB 284 het weerklink in die gemeente se boodskappe aan mekaar. Ons staan ook gereed om te kan help waar ons kan.

In God stel ons ons vertroue.

Ds Lerisa Meyer – NG Kerk Margate

Dr Heinrich Theunissen berig uit Amajuba:

In Amajuba is die verhale van onrus en onlus gelykluidend met ander verhale in KZN.

1. Besighede was toe.

2. In die townships was sake onbeheersd met werkers wat bang was om aan te meld vir werk. Ds Majola sal afsonderlik iets vertel van die gebeure in Madadeni en Osizweni.

3. Mense is bekommerd dat hulle huise aangeval kan word, dat die anargie lang termyn kan gebeur, en dat daar voedsel skaarste kan wees.

4. In Utrecht en Newcastle span die gemeenskap, sekuriteitsdienste en die polisie suksesvol saam om plunderaars uit die dorpe en inkopie sentrums te hou.

5. Die terugvoer van predikante is eenstemmig dat met gebed, diakonaat en Woordverkondiging volhard moet word.

6. In KZN kan ons saam met ander Sondag tydens ons uitsaaidienste onsself verootmoedig en voorbidding doen. Luister gerus in die verband na Ds Petrus Botha se versoek in die vorige Posduif.

Ds Jacobus de Bruyn van Bergville skryf:

Ons gemeenskap werk saam met die SAP. Ons is georganiseer in patrollies wat help om woonbuurtes te patroleer. Ons het vandag self al ons ingange na die dorpe toe afgesper sodat niemand net kan inkom nie. Ons het dit gedoen saam met die polisie. Ons bestaan uit vrywilligers van die inwoners, boere aangrensend tot die dorpe, privaat sekuriteitsmaatskappye en besigheidseienaars, en selfs sekere taksie-eienaars wat help.

As dominees probeer ons maar om almal kalm te hou en te oriënteer tot die Here. Vandag sal die meeste van die kerke se leraars bymekaar kom om georganiseerd hulp te verleen aan behoeftiges en so aan.

Dis vir my ongelooflik wonderlik om te sien hoe mense mekaar oor kleur en taalgrense heen ondersteun en bystaan en saamstaan teen die kriminele plunderaars en betogers wat net alles wil afbreek.

Ds Sarel Corrie vertel oor Melmoth:

Mense wat hulle hele lewe hier gewoon het, het nog nooit so iets beleef nie. Sondagaand het ons gehoor dat ons buurdorp Eshowe onder vandale deurgeloop het. Dit was egter heel rustig hier. Maandagmiddag het die 1ste berigte van moeilikheid in die strate deurgekom. Van sowat 4 uur af was dit net die een winkel op die ander wat beroof en geplunder is. Ons sekuriteit en SAPS het alles gedoen om te keer maar die oormag het tot duisende aangegroei. Ons lidmate se besighede en plekke waar hulle gewerk het is eenvoudig verwoes. Dit het tot vanoggend aangegaan. Die gemeente het die mense wat onveilig gevoel het toegelaat om in die kerksaal te oornag waar verversings en koffie en tee voorsien is. Aangesien daar nêrens brood meer beskikbaar was nie, is brood gebak. Mense met babas is gehelp met doeke. Ons het ook besluit om mekaar te help met noodsaaklike goedere waar ons kan. Die ondersteuning wat mense nou ontvang het, het my laat besef dat ons nie gaan toelaat dat hierdie situasie ons gaan onderkry nie. Die Here sal ons daardeur dra!

Uit Ladysmith skryf Ds Jannie Schuler:

Maandag het soos die spreekwoordelike dief in die nag vir ‘n groot deel van Suid – Afrika gebeur. Niemand kon homself voorberei vir die dramatiese tonele van vergrype wat homself op die nuuskanale afgespeel het nie. Dit is seker hoe die  Amerikaners gevoel het die dag toe die passasiersvliegtuie in die Tweelingtorings vasgevlieg het, verbasing, angs, vertwyfeling, woede en hoeveel meer skommelende emosies.

Vir die lidmate in Danskraal gemeente, Ladysmith, het dinge geensins anders daar uitgesien nie. Die gebeure in Mooirivier op die N3 roete, wat binne die Ringsgebied van Ladysmith lê, en wat vinnig oorgespoel het na die groter stedelike gebiede van Natal, het ons ook nie onaangeraak gelaat nie. Grootskaalse plundering het by die fabrieke plaasgevind en nog groter ontwrigting op die elke dag se lewe veroorsaak en wat in die onmiddellike toekoms nog met ons gaan wees.

Een van die gedagtes in Getroue Getuies se evangelisasie materiaal wat deur prof. Malan Nel aangebied word, is die uiteindelike vraag: Hoe “cope” ek? Uit die aard van die saak is dit nog te gou om hierdie vraag na behore te antwoord.

Dit laat ‘n mens dink aan die Nascar motorwedrenne wat in die VSA plaasvind. Dié motors jaag in ‘n ovaalvormige baan en dan gebeur dit soms dat ‘n motor buite beheer raak en die muur tref en dat jy net oral stukke sien. Dit is wat met baie lidmate, mense, gebeur het. Hulle, ons, het die muur getref.

Verblydend by ons in die dorp, soos by baie ander dorpe, was om te sien hoe gemeenskappe van verskillende stande en agtergronde, hande vat om sáám teen hierdie vergrype op te staan. Die tragiese wat in retroperspektief gesien word is: waarom moet daar eers ‘n krisis ontstaan voordat mens raaksien dat geweld, stroping en plundering plaasvind en jy nie vra of iemand wit, swart of bruin is nie?

Maar ten diepste is ons in Danskraal se beginpunt: ons “cope” omdat ons ‘n geloofsverhaal het. Ons “cope” omdat ons weet ons is oppad. En dit maak dat ons medemense kan bedien met stories van hoop wat alleen maar in Christus veranker is.

Ds Jakop Majola, Moderator

van die VGK het hierdie boodskap vir ons:

Unrest at Madadeni and it’s sorroundings

The unrest started on Sunday evening after the speech of the President of the country Mr Cyril Ramaphosa. At Madadeni shops like Shoprite, Boxer, Spar and other many surrounding shops. Hardwares like Build it, Furniture shops, Bottle stores  and others. The affected areas are Madadeni, Osizweni, Manzana, Dickshalt, Blaauwbosch, Theku Plaza, Johnston, and other places.

All these shops that I mention above, were vandalized, people came in and took everything that was inside: food, building material, furniture like stoves, fridges, washing machines etc., banks ATM were bombed. People use these as an opportunity to vandalize. Someone will say this is a crime, not a protest anymore.

Today they were burning the beer warehouse. No transports to clinics and to hospitals. Very few nurses went to work yesterday. Innocent people were affected. Many funerals are postponed in my congregation because burial societies and Home Affairs are closed, people can`t make claims.

We have realised that people will lose their job, and it will take long time for recovery. It is not easy to speculate that they can open their businesses by next week. More communities will flock to town (Newcastle) to buy their groceries and like essential goods, I think our town will be very much busy in the next coming months because of this situation.

They was no Police force.

We ask your prayer for God our Heavenly Father to intervene in these situations in our country.

I thank you.

Dr Heinrich Theunissen saam met ds Jakop Majola (moderator van VGK) op 11 Junie besig met gesprek oor die twee kerke.

Help KZN

Ons sal nie gaan lê nie. Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verby nie, ja soms moet ons daaruit drink. Maar ons bly onthou dat ons in en deur God se genade lewe. Ek hoef vir niemand te sê hoe ons hier in KZN voel en wat ons beleef nie. Selfs waar besighede nie afgebrand is nie is daar ook alreeds ‘n tekort aan die basiese – kos, mediese toeganklikheid en brandstof. Daarom is ons dankbaar dat daar mense na ons wil uitreik en hulp wil verleen. Daar is ‘n Fonds gestig, onder die Sinode van die NG Kerk in KZN om hiermee te help. Ons beplan om sekere strategies geleë gemeentes te gebruik om as afsetpunte te dien vir verligting van nood en om besighede wat vernietig is te probeer bystaan. Daarom vra ons u hulp. Enige finansiële bydrae kan gemaak word aan:

Bank: ABSA

Naam: NGK IN KZN

Rek no: 114 000 00 82

Takkode: 632 005

Verwysing: HELPKZN

Die volgende strategiese gemeentes kan gekontak word indien iemand fisiese produkte beskikbaar het of wil aflewer vir noodbystand. Enige produkte is welkom, en veral nie-bederfbare produkte wat sanitêre doekies, formule melk en doeke insluit.

By NGK Bergsig in Newcastle kan dr. Heinrich Theunissen gekontak word by: 084 607 5448

By NGK Pongola in Pongola kan ds. Petrus Botha gekontak word by: 082 340 6600

By NGK Suidkus in Amanzimtoti kan ds. Marius Schoombie gekontak word by: 083 635 1523

By NGK Hayfields in Pietermaritzburg kan ds. Francois Maritz gekontak word by: 074 559 2243

Dankie vir julle hulp en gebede.

Soli Deo Gloria

Kerkbode het ook ‘n berig oor die rampfonds geplaas:

SÓ KAN JY KWAZULU-NATAL HELP

Helene Meissenheimer AktueelNuus

n Rampfonds waartoe enigeen kan bydra en om enige hulpbehoewende te help, is namens die KwaZulu-Natal Sinode begin om hulpverlening te help koördineer aan van die verpletterde gemeenskappe in hulle provinsie.

In die nadraai van die plundery stroom mense uit geplunderde areas vroegoggend na naburige dorpe waar kos nog gekoop kan word. “Dit lyk erger as die tyd voor die 21 dae inperking aangekondig is,” vertel ds Marlize Malherbe uit Richardsbaai. Daar was gister winkels waar basiese voedselsoorte soos melk en brood uitverkoop was.

Lees die volledige berig HIER

Nog ‘n berig in Kerkbode

KERK MOET NOU VREDEMAKER WEES’

Helene MeissenheimerNuus

Te midde van kommer oor kos- en brandstoftekorte weens die vernietigende vlaag van geweld en verwoesting in veral KwaZulu-Natal en Gauteng, vra gelowiges wat die kerk te doen staan.

As kerk is ons diep geraak deur die wydverspreide insidente van chaos, plundering, geweld en gevolglik ook stygende lewensverlies. Ons deel die emosies wat daarmee gepaardgaan: die ontsteltenis, die vrees, die woede, die hartseer. Ons sien wat ander sien, naamlik dat die intensiteit van ongekende argelose dade van wetteloosheid nie enigsins afgeneem het na die president se oproep en vermaning tot vervolging nie; trouens, dit neem toe. Dit is vir baie van ons lidmate en ander onskuldige landsburgers lewensbedreigend,” skryf dr Gustav Claassen, algemene sekretaris, in ’n verklaring namens die moderamen. (Lees die volledige verklaring hieronder – Red).

Die vraag is wat moet die NG Kerk nou doen? Die kerk se diepste identiteit lê daarin dat ons vredemakers is. Dit moet ons denke en dade rig in hierdie uiters beproewende konteks,” vervolg Claassen.

Lees die volledige berig HIER

SA egpaar bring Evangelie na Bahrein met hulp van Bybelgenootskap

Die sendingpogings van ’n Suid-Afrikaanse egpaar in Bahrein word al vir meer as ‘n dekade grootliks aangehelp danksy die ondersteuning van die plaaslike Bybelgenootskap.

JC Linde en sy vrou, Sharon, het in 2006 van Suid-Afrika na Bahrein verhuis. Sedertdien was hulle verantwoordelik vir die vestiging van Christelike huiskerke, gevangenisbediening, asook ’n skuiling vir vroue in hierdie Islamitiese land.

Mattheus 25:35-36 is die inspirasie vir die egpaar se sendingwerk.
'Want Ek was honger, en julle het vir My iets te ete gegee; Ek was dors, en julle het vir My iets te drinke gegee; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My as 'n gas verwelkom; Ek was nakend, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My versorg; Ek was in die tronk, en julle het My besoek.'

"Hierdie teksverse is ons leuse en sedert 2006 help die Bybelgenootskap in die Golf State (BGS) ons om dit uit te leef deur hul ondersteuning van ons gevangenisbediening vir mans, huiskerke en 'n skuiling vir mishandelde en behoeftige vroue. Die impak van hierdie vennootskap is ongelooflik. Ons het ’n Bybelstudiegroep in die gevangenis, die groei van ons kerk het alle verwagtinge oortref en die skuiling is vol lewe," vertel JC.

Toe die paar in 2007 hul gevangenisbediening begin het, was die BGS daar om hulle gratis van Bybels in verskillende tale te voorsien. Hoewel hulle weens die pandemie nie die gevangenis kan besoek nie, gaan die Bybelstudiesessies steeds voort, met JC en Sharon wat deur telefoonoproepe ondersteuning bied.

In 2017 begin die paar ’n huiskerk en weer was die BGS bereid om te help, dié keer is daar gratis Bybels in meer as 17 tale aan die kerk voorsien.

"Die kerk groei nog onverpoos en die BGS was nog altyd daar om ons by te staan deur Bybels aan mishandelde, oorwerkte, desperate en arm trekarbeiders te gee wat geen ander heenkome het nie," verduidelik JC.

Die egpaar het verlede jaar ’n groot huis gehuur en die kamers ingerig om huisvesting aan mishandelde en behoeftige vroue te gee. Hierdie vroue wag óf vir hul amptelike dokumentasie sodat hulle kan terugkeer huis toe, óf vir hul vorige werkgewer om hulle werkskontrak op te skort sodat hulle 'n nuwe werk kan kry.

"Die Bybelgenootskap het ons ondersteun met gratis Bybels vir die skuiling in Engels, Swahili en verskeie Indiese tale. Die glimlagte op die vrouens se gesigte wanneer hulle die Bybels ontvang is van onskatbare waarde, aangesien baie van hulle van hul Bybels ontneem is terwyl hulle gewerk het.

"Ons prys die Here vir die Bybelgenootskap en loof die hele span wat oor die laaste paar dekades ons met hul pogings ondersteun het en in ons behoeftes voorsien het om die Goeie Nuus van God se Woord met hartseer, kosbare siele te deel."

Top 10 Bybelverse om jou hierdie winter te bemoedig

Bybelgenootskapondersteuners het onlangs hul top 10 bemoedigende Bybelverse aangewys. Dit is duidelik dat ondanks die druk of struweling wat ons mag ervaar, God ons nooit sal verlaat nie. Hy is altyd daar om te troos en leiding te gee in tye van nood. Ons loof Hom met die wete dat Hy ’n plan het vir ons lewe en voorsiening maak vir môre. Ons is so dankbaar dat ons ons tot God kan wend wanneer ons moeg is en dat Hy ons versterk vir die taak waarmee ons besig is.

Psalm 23:4  Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerustel.

Psalm 62:2-3  Net by God vind ek rus; van Hom kom my verlossing. Net Hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord; ek sal beslis nie wankel nie.

1 Korinthiërs 13:4  Liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie.

Filippense 4:13  Tot dit alles is ek in staat deur Hom wat my krag gee.

Jesaja 40:31  Maar wie op die HERE wag, herwin hulle krag; hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie, hulle loop, maar word nie moeg nie.

Johannes 3:16-19  Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy unieke Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy Seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom verlos kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel omdat hy nie in die Naam van die unieke Seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel: Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was.

Psalm 121:2  My hulp is van die HERE, wat hemel en aarde gemaak het.

Psalm 37:5-6  Vertrou jou lewenspad aan die HERE toe, vertrou op Hom, en Hy sal optree. Hy sal jou geregtigheid soos die oggendlig laat verskyn en jou reg soos die middagson.

Efesiërs 3:19  ... ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God.

Jeremia 29:11  "Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het,” is die uitspraak van die HERE. “Dit is planne van voorspoed, en nie teenspoed nie, om aan julle ’n toekoms en hoop te gee."

Gelukkige Vrouedag

Op Vrouedag gee ons erkenning aan al die vroue wat so ’n groot impak op ons lewens gehad het. Mag die Here voortgaan om julle te dra en mag die lig van sy Woord voortdurend in julle harte skyn.

U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad.

Psalm 119:105 (2020-vertaling) 

Hardloop en trap vir Hoop

Die Virtuele Hardloop & Trap vir Hoop is terug! Die geleentheid, wat in 2020 vir die eerste keer met baie sukses aangebied is, sal weer op 21 en 22 Augustus gehou word. Ons nooi almal — of jy nou gaan stap, hardloop of trap — om weer in te skryf en op dié manier Bybelverspreiding te ondersteun. Vir meer inligting, besoek Virtual Run and Cycle for Hope.

Spesiale aanbod

Indien jy die spesiale aanbod op ons Good News Bybels gemis het, het ons vir jou goeie nuus. Hierdie Bybel is tot einde November 2021 teen R43 beskikbaar. So moenie die kans mis om iemand met die Woord van God te bemoedig nie, koop vandag nog 'n eksemplaar!

Goeiemôre NG Kerk-familie

Die publikasie “Die Eerste Tree”, geskryf deur Ds Freek Swanepoel, is nou by CLF beskikbaar teen slegs R250.

Koop dit hier aanlyn - https://shop.clf.co.za/product/die-eerste-tree-die-ng-kerk-en-versoening-94-99/

Oorsig:

Die inhoud van Freek Swanepoel se boek gee belangrike historiese inligting oor die veranderinge vir die kerk in die demokratiese Suid-Afrika sedert 1994. Swanepoel was Moderator van die opspraakwekkende Algemene Sinode van die NG Kerk in 1994; wat deur Pres Mandela toegespreek is. By dié vergadering is praktiese versoening betoon, oa deur verskoning aan te bied aan persone wat hulle teen apartheid uitgespreek het, soos Prof Ben Marais en Dr Beyers Naude. Dit het toe bekend gestaan as Die Sinode van Versoening. Oor die tydperk tot 1998 skryf hy oa oor Johan Heyns, ekumene, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke , kerkeenheid, skakeling met die owerheid, en die Waarheids- en Versoeningskommissie. Die boek is op duursame papier gedruk en bevat ‘n groot aantal foto’s, mediaberigte en komiese gebeure.

Swanepoel gee ’n kykie op die treë wat hy saam met die NG Kerk op hierdie pad gegee het. Dit is belangrik om kennis te neem van hierdie eerste treë, om die huidige stand van die NG Kerk in Suid-Afrika te evalueer. Dit behoort belangrik te wees vir die lidmate van die NG Kerk wat die betrokke historiese momente beleef het en vir jonger lidmate en studente wat na daardie tydperk gebore is, kan dit help om die kerk waarvan hulle tans deel is, beter te verstaan.

Alhoewel ds Freek Swanepoel se bydrae as leier in die NGK uit verskillende oorde verskillend beoordeel word, was sy bydrae in ’n kritieke tyd van Suid-Afrika se geskiedenis onmisbaar. Gebou op sy onwrikbare geloof in die Here Jesus Christus en sy liefde vir die NGK het hy ten koste van homself gedien en so daadwerklik help keer dat die “bloed vloei”. Dit is die merkwaardige verhaal wat in sy eie woorde in hierdie boek vertel word.” – Prof Johan M van der Merwe, Universiteit van Pretoria

Versoening is nie bloot om verskille te oorbrug nie – dit is die voetbrug na die uitkykpunt, waar versoendes vanuit hoër perspektief die volle potensiaal kan geniet van heers oor die skepping, ten einde die Skepper te verheerlik in dankbaarheid, gehoorsaamheid, liefde en eensgesindheid.” – Myra Lochner, KREATIV SA

Oor die skrywer:

Frederik Swanepoel is op 5 Oktober 1938 op die plaas Kalkfontein naby Danielskuil gebore. In 1955 matrikuleer hy aan die Hoërskool Wonderboom.

Hy werk vanaf 1956 tot die begin 1962 by die Departement van Landbou en studeer aan die Universiteit van Pretoria se Buitemuurse Afdeling. In 1959 behaal hy sy BA-graad en daarna spits hy hom toe op die studie van tale. Vanaf 1962 tot 1965 studeer hy voltyds, behaal sy BD-graad en word in 1965 gelegitimeer.

Hy is getroud met Marie Hobden, ‘n onderwyseres. Hulle het 4 kinders en 9 kleinkinders.

Hy bedien 5 werkkringe vanaf 1966 nl. Salisbury; Burgerspark, Predikant in Sinodale Diens, Jong Belydende Lidmate, Noord- en Oos-Transvaal; Errnelo-Oos en Skuilkrans. Op 4 April 2004 emeriteer hy in Pretoria.

In Oos-Transvaal dien hy as Skriba 1979-1987 en Voorsitter 1987 - 1995 . Sy bediening in die leierskap van die NG Kerk se Algemene Sinode verloop soos volg: 1990 Assistent-skriba en 1994- 1998, Moderator en verder dien hy in talle kommissies.

Hy dien in vele onderwysbesture by skole en ook as Voorsitter van die Transvaalse Afrikaanse Ouervereniging en as lid van die Transvaalse Onderwysraad.

In 2006 verhuis hy en Marié na Gordonsbaai in die Wes-Kaap en in 2017 na Kaapstad.

Hy word in 2015 vereer met die Kanseliersmedalje van die Universiteit van Pretoria vir sy rol in versoening in die oorgangsjare van die RSA.

Groete

Click here to add a title or text.

Jy word uitgenooi na:

die tweede van ‘n reeks aanbiedinge oor

die lees van die Bybel.

Kom ons lees die Bybel”

 

11 – 12 Augustus 2021

 

Kom ons lees die Nuwe Testament

In hierdie werkswinkel word daar gefokus op die Eerste Brief van Petrus

met die tema:

Hoe lyk ‘n Diaspora Identiteit vir ‘n Missionale Kerk?

 

Plek:                         Aanlyn per Zoom

Tye:                           09:00 – 16:00

Aanbieder:              Ds Leon Westhof

Koste:                        R75

VBO:                          20 punte

Sluitingsdatum:       9 Augustus 2021

Inskrywing:                  https://forms.gle/zB6p3NxA9n883BpE7

(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

 

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:    

Bank:                                     ABSA

Naam van rekening:          TSO

Rekeningnommer:             142 0830 463

Takkode:                               632005

Tak:                                        PRETORIA

Verwysing:                           NT naam en van

Bewys van betaling:          epos na excelsus@up.ac.za

 

Navrae:                         Rika by excelsus@up.ac.za