Ons liewe wêreld raak elke dag deurmekaarder! As dit nie staatskaping, korrupsie of Kovid 19 is nie, dan is dit ons oud-president wat tjoekie toe is! En vandag is ons mooie KZN tot stilstand geruk deur woedende skares wat paaie blokkeer en onrybaar maak. Genoeg om ons almal baie negatief te maak, ‘n swart kombers oor jou gemoed te gooi!

Maar Paulus het nét die raad vir so ‘n negatiewe gemoed. In Filippense 4:8 skryf hy: “Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.” Vul dus jou gedagtes en gemoed met mooi dinge, en al die negatiwiteit verdwyn.

Met vandag se nuusbrief gaan ek poog om vir jou ook van die mooi in die lewe te bring. Hannelize van Wyk het diep gaan grawe in haar argief en ‘n paar pragtige stories te voorskyn gebring. Ek deel hulle graag met jou oor die volgende paar Posduiwe.

Lekker lees,

Louis Nel

Ds Alwyn Kry Beroep

Uit Ballito Gesinskerk kom die nuus dat hulle leraar, Ds Alwyn Small ‘n beroep gekry het na Parow-Panorama gemeente in die Kaap. Ds Alwyn en sy gade, Esna is reeds vir die afgelope 20 jaar die leraarspaar in Ballito.

Ons bid vir hulle baie wysheid toe vir die moeilike besluit wat op hulle pad gekom het.

Hannelize van Wyk, ons vriendelike en baie hulpvaardige argivaris het die kosbare notatjie hier bo iewers uitgegrawe, saam met ‘n paar ander stories uit die persoonlike versameling van Ds PP Stander wat jare lank die hoof van Dingaanstat Teologiese skool was wat hy geskryf het oor ondervindings wat hy gehad het. Hannelize het al hierdie ou handgeskrewe stories oorgetik.

Ds Stander vertel:

Die duiwel sal weer met my rusie maak oor my tiende

Dit was nagmaal op Dingaanstat. Met nagmaal geleenthede het die gemeente ook hul bydraes inbetaal. Maandag kom een van die studente van die teologiese skool na my met ‘n R1 noot. “Ek kom net my bydrae inbetaal, Meneer” sê Daniel.

Dit het die gemeente mos gister gedoen. Vandag is ons mos nie daarmee besig nie.” Dit was meer uit nuuskierigheid om te weet wat hier nou aan gebeur is, dat ek my te besig gehou het in hierdie sakie.

Meneer, gistermôre het die duiwel so met my rusie gemaak oor die R1 dat ek dit nie kon saamneem kerk toe nie. Dit is my tiende” Hy het die vakansie op die Sending Stasie gewerk vir R10. ‘n Vakansie werkie was hulle enigste verdienste.

Nou wou ek egter eers ‘n bietjie toets. “Maar Daniel, die gemeente se boeke is nou al afgesluit. Hou dit nou maar tot volgende nagmaal. Dan kan jy dit inbetaal.” Stel ek voor.

Ag meneer, neem dit asseblief maar nou. Ek is so bang satan sal weer met my daaroor baklei.” Pleit hy met sy groot eerlike oë vas in myne.

Ek het daar ‘n beruggie van in die Kerkbode geskrywe. Binne ‘n paar maande kom daar deur die pos R50 van verskeie mense vir Daniel.

Beproef my tog hierin” sê die Here van die leërskare of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie” Mal 3:10

Hier volg nou een van sy Sendingsketsies. Volgende week deel ek DV nog van hulle.

Is daar werklik naturelle wat tot bekering kom en ‘n eg Christelike lewe lei? So dikwels hoor ‘n mens mense met hoogdrawende gesag beweer dat daar nie een is wat regkom nie.

Ou Hermanus is ‘n evangelis wat op die Rand onder my gewerk het. Hy het ‘n koei besit. Toe die kalf gespeen is het hy dit op die plaas by ‘n vriend laat loop. Die kalf is deur ‘n dief gevang en geslag. Die dief is gevang vir ‘n hele reeks diefstalle. Hermanus het geweet van die saak en het in die hof gaan sit en luister en moes ook die vel van sy enigste kalf gaan uitken.

Toe hy die Sondag weer in Cinderelle tronk diens hou vir ‘n 900 bloubaadjies sien hy die slagter van sy kalf ook onder hulle sit. “Meneer, toe het die evangelie swaar by my keel uitgekom!” het ou Hermanus my vertel. Terwyl die twee tolke egter praat, het hy die Here gevra om hom genade te gee om die man te vergewe. Die Here het hom verhoor. “Meneer, en toe preek ek weer lekker!”

Na die diens het hy die man geroep en aan hom gesê “ek weet dat deel van jou skuld is dat jy my bees geslag en opgeëet het. Moenie dink ek is vir jou kwaad nie. Die Here het my genade gegee om jou te vergewe, wat ek dan ook van harte doen. Kom nou maar elke Sondag diens toe.” (Toe vra ek myself af of ek dit ook so sou regkry.)

Hannelize het ook gaan kyk wat in ou Kerkbodes geskryf is oor ons Sinode. Hier bo is 'n interessante uittreksel uit 'n Kerkbode van 1920. Klik op die prent om die volledige berig te lees of af te laai.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) het verlede jaar saam met u 200-jaar van Bybelgenootskapwerk in Suid-Afrika gevier. Ons het daarna 'n proses met uitgebreide interne en eksterne konsultasie onderneem om oor ons pad vir die toekoms te besin.

Die Raad van Direkteure het gister weer die belangrikheid van die Bybelgenootskap se missie bevestig. Dit was veral nodig omdat mense in die huidige omstandighede 'n behoefte het aan die vertroosting, krag en leiding wat God deur die Bybel aan ons gee. Dit is 'n belangrike bediening in die Koninkryk wat alle mense in ons land op die mees relevante en effektiewe manier dien en moet dien. Dit is ook noodsaaklik dat dit volhoubaar sal geskied.

Dit was duidelik dat wesenlike verandering nodig is. Dit blyk uit die feit dat die omgewing vir die Bybelmissie 'n geweldige verandering ondergaan het (in Suid-Afrika en ook internasionaal) en dit sluit die konteks van ons missie in Suid-Afrika in.

Dit beteken nie dat die BSA se fundamentele missie sal verander nie. Dit beteken wel dat die manier waarop ons die missie implementeer en die organisasiestruktuur wat ons benodig ook hierby moet aanpas.

Die Uitvoerende Hoof het opdrag ontvang om 'n omkeerplan saam met eksterne proses- en regsadviseurs op te stel en dit so spoedig moontlik aan die Raad voor te lê. Dit behels die ontwikkeling van lewensvatbare modelle vir sowel die implementering van die missie en die insameling van hulpbronne vir die finansiering van die missie. Die nuwe struktuur moet effektiewer en goedkoper as ons huidige struktuur wees.

Ons sal vir u, as ons lidkerke, op hoogte hou van ons vordering. Alle aktiwiteite en bedrywighede (intern en ekstern) sal intussen normaal voortgaan.

Die Raad het groot waardering vir die vennootskap en ondersteuning wat die BSA van soveel kerke geniet. Ons is ook bewus dat baie van ons kerke deur soortgelyke prosesse gaan. Ons sal aanhou om vir u te bid en ons sal u gebede vir die BSA van harte waardeer. Bid asseblief dat die uitkoms van hierdie proses 'n Bybelgenootskap sal wees wat ten beste in die mense en kerke van Suid-Afrika, ja in God se koninkryk, se Bybelbehoeftes sal voorsien.

Ons leef elke dag in die teenwoordigheid van God. In die woorde van die Psalmdigter is “(ons) tyd in sy hande” (Ps 31:15). In die brief aan die Hebreërs word ons ook herinner: 'God het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie” ' (13:5).

Die uwe

Goeiemôre NG Kerk-familie

CLF se MEGA Winter Uitverkoping het begin en is geldig tot 31 Julie 2021!

Die uitverkoping behels ’n 30% afslag op alle Kerklike benodigdhede, Bybels en Liedboeke.

Hierdie produkte is ook by ons Bloemfontein boekwinkel beskikbaar

Kontak Janette Hurter by 073 877 2358 of stuur ’n e-pos na bloembooks@clf.co.za

Vir aanlyn aankope moet die promosionele kode CMBH21 gebruik word.

Bestelling kan ook per e-pos gestuur word na order@clf.co.za

Besoek ons aanlynwinkel hier https://shop.clf.co.za/ of direkte aankope

* Bybelshttps://shop.clf.co.za/product-category/books/bibles/

* Liedboekehttps://shop.clf.co.za/product-category/books/hymnal/

* Kerklike benodigdhedehttps://shop.clf.co.za/product-category/church-materials/

Die volgende Termes en Voorwaardes is van toepassing:

Die uitverkoping sluit Kinderbybels uit. BTW is ingesluit, maar Posgeld is uitgesluit.

Die uitverkoping en afslag is geldig vanaf 1 – 31 Julie 2021.

Groete

Die Algemene Sinode se siening oor voorgestelde huweliksbedeling

In 'n media-verklaring sit dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die Algemene Sinode, die NG Kerk se kommentaar op die groenskrif oor 'n voorgestelde nuwe bedeling vir huwelikswetgewing in Suid-Afrika uiteen.

Lees verder

Uitnodiging van

Dr Roelf Schoeman:

I am presenting an online Crisis and Trauma Support from 12 -14 July.  It is a short, three full days intensive and interactive University of Pretoria course to prepare church ministers, community leaders, teachers, and other caregivers to deal with the effects of crisis and trauma under the Covid-19 pandemic.   
Detail on this course is available at the following link  https://www.facebook.com/584256068358774/posts/4080723332045346

NB This course will also be presented on Monday evenings from  12 July to 2 August   

COURSE CONTENT

Defining crisis and trauma support within the context of a caring environment

A narrative approach to crisis and trauma support.

How to implement Crisis and Trauma support in your own context.

REGISTRATION

Please complete the form on the link  http://www.elehos.co.za/courses

COST:

R 2 100 that includes a manual and 12 CPD points from the Association of Christian Religious Practitioners

You are welcome to contact me at 083 400 1571 or roelf@elehos.co.za if you want more detail.

Dink reg - Doen reg

Filippense 4:8-9

Dit is nou maar eenmaal so dat die dinge wat jy in jou gedagtes laat ingaan, sal bepaal wat aan die anderkant van hierdie “meul” gaan uitkom. Onthou die woordjie: GIGU - Gemors In, Gemors Uit. In kort beteken dit dat as jy toelaat dat ‘n spul gemors in jou gedagtes ingepomp word, jy nie kan verwag dat daar enigiets anders as gemors aan die anderkant gaan uitkom nie.

Wat beteken dit in die praktyk? Die tipe boeke en tydskrifte wat jy lees, kan jou ganse gedagtewêreld besoedel. Vat nou maar byvoorbeeld die talle skindertydskrifte wat die afgelope paar jaar soos paddastoele opgeskiet het. Hierdie tydskrifte probeer net die slegte in mense raaksien. Ek wonder hoeveel keer daar al hofsake gemaak is teen hulle deur bekendes wat in hulle eer gekrenk is. Sommige sogenaamde “gesinstydskrifte” moet jy ook nie weggooi nie, want daar word ook maar lekker geskinder. Die probleem is dat jy gekondisioneer word wanneer jy hulle lees, en skinderstories begin vir jou deel van die alledaagse word. Voor jy jouself kan kry, is jy maar net nog ‘n skakel in die skindernetwerk. Mense kry hierdeur seer, bitter seer. Die blote feit dat jy ‘n gelowige is en steeds deelneem aan skinderstories, maak dat ongelowiges wat dit raaksien, die verkeerde beeld kry van hoe ‘n gelowige se lewe behoort te lyk. As jy deur sulke dinge iemand die rug laat draai op geloof, dan het jy geestelike moord gepleeg. Dit is ‘n baie ernstige saak!

Dit is egter nie net skindertydskrifte wat jou lewe kan besoedel nie. Pornografiese tydskrifte en video's asook internetpornografie besoedel jou gedagtewêreld en lewe so erg dat dit naderhand ‘n muur begin bou tussen jou en God. Nee, dit is nie Hy wat die muur bou nie, maar jy sélf, deur die gemors wat jy in jou gedagtes inpomp.

As jy daarby voeg ‘n besoek aan ‘n kasino – noem dit maar by die naam: ‘n dobbelhuis, dan word dinge net nóg erger. Die voortdurende lawaai van dobbelmasjiene wat in jou ore dreun en die flikkerliggies wat jou uitlok om nog en nóg en nóg geld in die gulsige keelgat van die dobbelvraat te gooi, in die hoop dat die groot geluk jou sal tref en miljoene op jou skoot uitbraak. Dit maak dat jy die geluksgodin as’t ware aanbid en in die proses totaal vergeet van jou afhanklikheid van God. Weereens dryf dit ‘n wig in tussen jou en die Here.

In skrille teenstelling hiermee, moedig Paulus die leser aan om eerder op die mooi dinge in die lewe te konsentreer: “alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is” (v. 8). hierdie is die dinge wat jou gedagtes en ook jou lewe moet vul. Hoe kry jy dit reg? Deur die regte dinge te lees, en jou besig te hou met dinge wat mooi is. In plaas daarvan dat jy ‘n hygroman lees, lees eerder ‘n Christelike roman soos byvoorbeeld “Paulus, die dertiende Apostel.” Hierdie roman deur Jaco Thom (CUM Boeke) beeld die lewe van Paulus uit. Ek kon die boek net eenvoudig nie neersit nie! Dit is uiters boeiend! Lees die Bybel saam met ‘n goeie kommentaar, soos Die Bybellennium.Lees dele wat jy nie gewoonlik lees nie, soos Miga, Amos, Habakuk en Job, en kyk hoe die Woord vir jou lewend word! Word deel van Lofprysingsgeleenthede, en sien hoe jou geestelike lewe begin blom. Raak deel van ‘n selgroep, en jy sal agterkom dat jy geestelik groei. Doen hierdie dinge opreg, en jy kom agter dat die sonde al minder in jou lewe begin word.

Uit: Ons Dag se Brood – Louis Nel

bit.ly/dsDagstuk