PEPUDA-wetgewing

Hopelik sal jy kan getuig dat dit in die huidige omstandighede met jou goed gaan. Laat ons nie ophou om in hierdie tyd vir mekaar te bid en mekaar te bemoedig nie.

Met hierdie skrywe wil ek aan jou inligting deurgee oor die PEPUDA-wetgewing. Ek het al heelwat navrae van kollegas direk beantwoord. Die artikel in Kerkbode het ook reeds die raamwerk van die NG Kerk se kommentaar weergegee. KLIK HIER indien jy nog nie die kerklike standpunt gesien het nie.  Lees gerus ook: PEPUDA: Hou kommentaar so uniek moontlik.

Die algemene sekretaris sal namens die NG Kerk kommentaar lewer teen 30 Junie, wat die teikendatum is. Daar is by sommige gemeentes die behoefte om ook kommentaar te lewer. Dit word verwelkom.

Probeer jou kommentaar so uniek moontlik verwoord. Die kommentaar wat in Engels aangeheg is se inhoud kan met vrymoedigheid gebruik word. Moet dit asseblief nie bloot kopieer en aanstuur nie. Die wetgewer, wat die kommentaar ontvang en verwerk, sal dit nie as outentiek beskou nie. Organisasies wat ’n pro forma-opsie aanbied, wat bloot deur gemeentes onderteken word, se pogings sal ook nie noodwendig met die nodige erns hanteer word nie. Die wetgewer ontvang in so ’n geval honderde dokumente wat presies dieselfde lyk.

Kommentaar kan soos volg aangebied en aangestuur word:

TO: Department of Justice and Constitutional Development

ATTENTION: Department of Justice and Constitutional Development

DELIVERED: By e-mail: fbhayat@justice.gov.za

To whom it may concern

SUBMISSIONS: PROMOTION OF EQUALITY AND PREVENTION OF UNFAIR DISCRIMINATION AMENDMENT BILL 2021

Jou kommentaar kan hierop volg. Die voorsitter van die kerkraad kan dit onderteken. Voeg asseblief alle kontakbesonderhede by.

Ten slotte ’n woord van bemoediging en ondersteuning. Die Dagbestuur van die ASM het dit goedgevind om saam met die talle boodskappe, verklarings en oproepe van gemeentes, ringe en sinodes ook ’n kort videoboodskap uit te reik. Dit is reeds deur Kerkbode geplaas. KLIK HIER om die artikel te lees en die video te kyk.

Dankie vir almal wat reeds daarop gereageer en positiewe terugvoering gegee het. Dit beklemtoon die waarheid dat ons saam sterker is, dat ons verbondenheid aan mekaar ’n geskenk is en dat dit ’n voorreg is om in ’n tyd soos hierdie deel van die NG Kerk te wees.

Groete in Christus

Gustav Claassen
Algemene Sekretaris
Nederduitse Gereformeerde Kerk

POPIA NUUSFLITS

Die afgelope week het baie van u met groot moeite probeer om te registreer as inligtingsbeampte in terme van die POPIA-wetgewing. Die groot druk op die registrasiestelsel het veroorsaak dat die registrasies nie kon plaasvind nie en het tot groot frustrasie by gebruikers gelei. Die Inligtingsreguleerder het aangekondig dat daar nie nou registreer hoef te word nie, maar dat nuwe datums later gekommunikeer sal word (sien brief hier onder).  

U moet egter asb daarop let dat die Wet wel op 1 Julie 2021 in werking tree en dat u asb moet voldoen aan die agt vereistes wat die wet stel. Kerkkantore moet asb toesien dat die volgende so spoedig moontlik gedoen word:

•            Die voltooiing van u POPIA-handleiding (sien https://www.kerkargief.co.za/inligtingswet/#popia )

•            Bewusmaking van POPIA onder u personeel en kerkraad. (VBO-kursus en Winkerk-kursusse is beskikbaar)

•            Aanpas van u nuwe intrekkervorms

•            Bevestiging deur bestaande lidmate dat hul data gebruik mag word.

•            Indien u ’n  webblad het die nodige skakels na u handleiding en proses om navraag te doen daarop aanbring.

U harde werk om u kantore gereed te kry vir die nuwe wetgewing word baie waardeer.

Beste groete

Dr Gustav Claasen

Hoofinligtingsbeampte van die NG Kerk

Lees die brief van die Inligtingsreguleerder HIER

Suidkus Kry Besoekers

Dr Aneel Yusaf is ‘n sendeling wat in Pakistan gebasseer en werksaam is.

Suidkus gemeente het ‘n lang verbintenis met hom en ons ondersteun hom finansieel wanneer fondse beskikbaar is.

Hy en sy gesin het die geleentheid gekry om SA toe te kom en het ook by ons kerkkantoor kom kuier.

Hy en sy vrou, Rebecca het ons meer vertel van die uitdagings wat hulle het om die Woord te verkondig in Pakistan asook die goeie werk wat hulle daar doen.

Hulle het ‘n volwaardige gemeente wat elke Sondag ‘n diens het – wel onder bewaking van twee sekuriteitswagte met AK47 gewere!

Dr. Aneel het ook ‘n Bybelskool begin waar sendelinge opgelei word en daar word Sondagskool en jeugaktiwiteite aangebied.

Dit was voorwaar ‘n besondere ervaring om na hulle te luister en het ons net weer laat besef hoe geseënd is ons om die vryheid te hê om te aanbid.

Gelukkig was Ds. Liezel de Jager se kinders, Lané en Ila ook by die kantoor die dag van hulle besoek en het hulle lekker saamgespeel terwyl die grootmense gesels het.

Op die foto’s is Dr. Aneel en sy vrou Rebecca, hulle kinders Jeremiah, Debra en Abigail saam met Ds. Liezel de Jager, Ds. Marius Schoombie, Martin en Rentia Prinsloo (Sending bediening), Marietjie du Preez (Skriba).

REGSTELLING

Verlede week het ons berig van Umhlanga Gemeente wat Projek Winterhoop ondersteun het. Dit was egter foutief.

Die Winterhoop projek is nie deel vd nuwe Winterhoop projek wat afgeskop het nie, maar ons jaarlikse projek waaraan ons lidmate deelneem.

 

REGSTELLING

In verlede week se Posduif in die artikel oor Voorstelle vir Ringsittings het ek nagelaat om te noem dat dit 'n aksie van die SBS (Sinodale Bediening Span) van KZN is.

LiG-nuus

LiG-getuienisse:
Gewone mense word
‘lewende Bybeltekste’

Sedert LiG elke dag vars leesstof op ons webwerf laai stroom die stories in en is dit deurspek met hartseer en seerkry. Maar daar is altyd ook ’n tikkie hoop,” vertel Conette le Roux, LiG se webredakteur.

Sy vertel dié verhale, geskryf deur LiG-lesers, is soos “lewende Bybeltekste”. Hier is ‘’n paar uit LiG se “My getuienis”-spens:

n Onlangse verhaal van ’n ma van Langebaan is vol uitdagings: ’n Tehuis vir ongehude moeders op 18, ’n virus wat haar tweejarige se brein aantas en hom gestrem laat, ’n wiegiedood vir haar tweede seun en sodoende “’n oorlog” in haar hart met God. Maar haar woede het mettertyd liefde geword. En ook vreugde vir die sonskyn-kind wat God vir haar gegee het.

Lees meer hier...

n Ander leser skryf weer hoe sy haar pa en suster aan Covid-19 moes afstaan. Om te oorleef moes sy leer om alles aan God oor te gee en nou getuig sy van God se genade. Lees meer hier...

Nadat Ester Jordaan ontdek het sy het borskanker en dat ’n dubbele mastektomie onvermydelik is, was sy platgeslaan. Verdere toetse sou bepaal of die kanker versprei het. Maar toe ontdek sy iets wat altyd vir haar simbolies sal wees van God se genade en ewige lig. Lees meer hier...

Bring lig in die donker warboel

van kinders se emosies

LiG, in samewerking met Bybel-Media, het onlangs die opwindende nuwe projek, LiG vir Lisa geloods. Deur die projek maak ons ’n groot impak op kinders en ouers se lewe. Ons spreek lewenskwessies soos verlies, angstigheid, boelie-gedrag en eensaamheid aan. Dít doen ons in die vorm van stories.

Onsekerheid en vrees is vir baie kinders ’n werklikheid. Veral in die vreemde tyd waarin die wêreld tans, te midde van die Covid-19-pandemie is,” verduidelik dr Issie Jacobs, maatskaplike werker en spelterapeut. Voeg daarby geliefdes wat aan die dood afgestaan word, en ook die verlies aan standvastigheid met skole wat anders funksioneer, nuwe reëls en so meer.

Ons LiG vir Lisa-projek bring lig in die donker warboel van kinders se emosies met ’n reeks boeke wat deur stories help om kinders te troos en bemagtig.

Lees meer oor dié boeke of koop dit hier. 

Jy kan ons help om dié hulpmiddels verder te ontwikkel deur ’n maandelikse (of eenmalige) bydrae te maak. 

Maak ’n Lisa-poppie só. https://www.youtube.com/watch?v=wvdImcV2EI8

VAKATURES: NUWE GIDS VIR GELYKHEID VAN GELEENTHEDE

18 Junie 2021Le Roux SchoemanRedakteursbrief

Werksoek bly maar ’n storie. Vir die meeste van ons is die soekproses veral stresvol, maar ook diegene wat in die aanstelstoel sit, mag druk ervaar om die regte aanstelling te maak – die beste kandidaat vir die mees belangrike take in jou span te vind.

Die Suid-Afrikaanse konteks gee aan loopbaansake ’n verdere emosionele la­ding omdat daar eenvoudig minder geleenthede as werksoekers is. Ook in kerkkonteks.

By www.kerkbode.co.za is die Vakatures-afdeling ons gewildste bestemming vir webgebruikers. Aansienlik meer men­se kliek maandeliks op ons werkgeleent­hede-afdeling as op die Nuus-, Opinie- of selfs Briewe-afdelings.

Betaalde vakatures is ’n diens wat Kerkbode vir die NG Kerk en haar lidmate verrig en ’n belangrike deel van ons sakemo­del. Ons tree op as middelgrond tussen die adverteerder en die grootste moontlike segment van wat kennelik ’n nisgehoor is: beroepbare dominees op soek na werk.

Hoewel die inhoud van vakatures uiter­aard nie Kerkbode se standpunte verteenwoordig nie, dra ons as uitgewer tog ’n verantwoordelikheid rondom die inligting wat ons publiseer. Nou gebeur dit van tyd tot tyd dat gemeentes sukkel om die Wet op Gelyke Indiensneming (Wet No 55 van 1998) te verstaan en ons nader met problematiese advertensies. Voorbeelde van onbillike diskriminasie in ’n advertensie kan onder andere die volgende insluit:

Die gemeente is op soek na ’n manlike leraar.”

Die applikant moet verkieslik getroud wees met kinders.”

Om voornemende adverteerders te help, het ons ’n toeganklike riglyndokument deur ’n menslike hulpbronkonsultant laat saamstel wat onder meer eenvoudige “raad” rondom bogenoemde gee: “Die voornemende werkgewer sal moet kan bewys dat die diskriminasie in hierdie voorbeelde weens ’n inherente vereiste van die pos is. Dit sal natuurlik moeilik wees om te regverdig waarom ’n leraar ’n man moet wees, waarom ’n werknemer getroud moet wees met kinders en/of waarom ’n appli­kant ’n spesifieke ouderdom moet wees. Hieronder is voorbeelde waar differensiëring op een van die gelyste gronde geregverdig sal wees aangesien dit ’n inherente vereiste van die pos is:

Die gemeente is op soek na ’n Afrikaanssprekende leraar.’ – Dit sal ’n inhe­rente vereiste van die pos wees indien die lidmate van die gemeente hoofsaaklik ­Afrikaanssprekend is.

Die gemeente benodig die dienste van ’n Christelike leraar.’ Die NG Kerk is ’n Christelike instansie, dit is dus ’n inhe­rente vereiste van die pos dat die leraar ’n Christen is.”

In beginsel wil Kerkbode gelyke geleent­hede en billike behandeling by indiensneming bevorder deur onbillike diskriminasie uit te skakel. Ons vertrou die gids sal hiermee help.

Lees die volledige artikel HIER

Kerkbode-nuus

Video: "Hoop is so bitter nodig in hierdie tyd"

"Ons is almal diep onder die indruk dat ons mekaar baie nodig het en dat ons saam sterker is te midde van hoe fel die uitdagings ookal mag wees," deel Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, in 'n kort bemoedigende videoboodskap, namens die Algemene Sinode, aan lidmate en leiers van die kerk.

Kyk video hier.

Nuus: Vredendal: Verslaenheid na Covid dorp tref

"Daar is 'n verslaenheid. 'n Stilheid op die dorp," vertel ds Pedro Oktober, self 'n Covid-oorwinnaar, hoe etlike sterftes van lidmate binne 'n paar weke sy Vredendal VGK-gemeente gedwing het om mekaar op nuwe maniere te onderskraag terwyl kerkdienste eers moes halt tot die nuutste Covid-vlaag bedaar. 

Lees verder hier... 

Brief uit Amersfoort: Soveelste plaasaanval ruk klein gemeenskap

"Hier is ’n moord soos Hennie Moldenhauer s’n iets intiem, iets persoonlik," skryf Dana Snyman in sy jongste Kerkbode-rubriek. "Almal van hulle het vir Hennie geken. Stil Hennie met die bruin Land Cruiser wat graag gehengel en ’n vleisie gebraai het."

Lees verder hier...

Artikel: Nie mense of rommel is weggooigoed

 "By die welsynsorganisasie PEN is mense nie weggooi­goed nie, want God is lief vir mense, ook die mense op die rand van die samelewing," skryf Neels Jackson. Hy hoor by Dr Marinda van Niekerk, PEN se uitvoerende hoof hoe help PEN se herwinningsprogram mense wat op straat bly om weer hoop en selfrespek te vind.

Lees verder hier...

Ongewone 'bediening': Gemeente koop rioolwa

"As die kalf in die put is, dan moet jy maar hande vat dat hy kan uit," vertel hoteleienaar Elbie Jonker hoe dit gekom het dat die NG-gemeente Van Zylsrus 'n rioolwa gekoop het en bedryf. 

Lees verder hier... 

CLF Sinodale Nuusbrief

Weens die pandemie het die elektroniese media 'n baie groter rol in mense se lewens begin speel. CLF se dinamiese webtuiste het dit vir ons moontlik gemaak om steeds in 'n tegnologiese wêreld relevant te bly en ons materiaal makliker toeganklik te maak. CLF se gratis literatuur – ons bekende pamfletbediening – kan nou maklik van die webtuiste afgelaai word. Daar is ook nuwe toerustingsmateriaal/hulpbronne vir die bediening beskikbaar. Dit fokus op geloofsvorming en dissipelskap, die toerusting van gesinne en geloofsgemeenskappe, die heling van ons gebroke gemeenskappe, gesins- en geslagsgebaseerde geweld en die ekologiese uitdagings. Daar is oordenkings en preekreekse, soos vir Pinkster en Week van Gebed, asook aktuele materiaal vir kerkleiers beskikbaar.

Besoek www.clf.co.za  en kliek op Resources/Equip communities en daarna op die kategorie van u keuse.

Hardloop en trap vir hoop: Skryf nou in!

Oor die afgelope 18 maande was daar maar weinig amptelike wedlope en wedrenne gehou. Met die aanbreek van ’n derde golf van Covid-19, en strenger veiligheidsmaatreëls wat in plek gestel word namate die infeksiesyfer styg, is dit onwaarskynlik dat georganiseerde sportbyeenkomste binnekort weer gaan begin.

Behalwe vir die opwinding en kameraadskap wat sulke byeenkomste bied, word atlete die geleentheid ontneem om deur middel van hul sport hul gunsteling liefdadigheidsorganisasie te ondersteun. Dit sluit aktiewe Bybelgenootskap-ondersteuners in wat gereeld vir Bybels hardloop, stap en trap.

Die
Hardloop en Trap vir Hoop-geleentheid vind die naweek van 21 en 22 Augustus plaas en bied stappers, drawwers en fietsryers die geleentheid om weer met 'n doel — om Bybelverspreiding te ondersteun — te begin oefen. Hierdie virtuele geleentheid is verlede jaar vir die eerste keer met groot sukses aangebied.

Hierdie sportgebeurtenis is in Augustus 2012 vir die eerste keer aangebied as die ksm Bybelstap. Dit is deur kerksondermure by die Hoërskool Zwartkop gehou. Sedertdien het dit geweldig gegroei en is na die
Riana van Niekerk Run & Walk 4 Bibles herdoop, met atlete wat kon kies om aan 5 km, 10 km, 21,1 km of 42,2 km wedlope deel te neem.

Toe Covid-19-regulasies verlede jaar groot byeenkomste gekelder het, is hierdie sportgeleentheid virtueel aangebied. Die span van kerksondermure het hande gevat met nog ʼn fondsinsamelingsinisiatief, Babbel vir Bybels wat deur kerke en skole in Midstream ondersteun word. Die tydskrif, Modern Athlete, is genader om die aanlynregistrasie en administrasie van die geleentheid te behartig. Die inskrywingsfooie was ten bate van die Bybelgenootskap. In totaal is 2 102 inskrywings ontvang, waarvan 120 van buite Suid-Afrika se grense gekom het. Atlete van Nieu-Seeland, Australië, VSA, China, Verenigde Arabiese Emirate en die VK, het deelgeneem. Saam met bykomende donasies is daar R220 000 ingesamel wat die Bybelgenootskap in staat gestel het om deur die
2 Miljoen Bybels-projek, 2 000 Bybels en 2 000 stelle geletterdheidsboekies te versprei. Die 5 km was die afstand wat die meeste aftrek gekry het.

Daar word gehoop dat vanjaar se inskrywingsgetalle die van 2020 ver sal oorskry. Om aan vanjaar se
Hardloop en Trap vir Hoop deel te neem, registreer vandag nog by www.modernathlete.co.za.

Word Riders-toer bring hoop

Die tema van vanjaar se Word Riders-toer was om brûe te bou.

Tydens die onlangse toer, wat van 10 tot 14 Mei plaasgevind het, het die groep motorfietsryers ’n area betree waar gemoedere hoog geloop het na die dood van twee broers op ’n plaas in die Piet Retief distrik in Mpumalanga. Dae na die voorval was daar heelwat rassespanning in en om die dorp.

Desondanks hierdie omstandighede is die Word Riders steeds by skole verwelkom, waar beide die kinders en onderwysers bemoediging, hoop en vrede dringend benodig.

Dit was veral so by die Salem Gekombineerde Skool waar die personeel en leerders in rou was na die afsterwe van hulle skoolhoof die vorige week. Dit was ’n geleentheid om almal by die skool te herinner aan die vertroosting wat ons van God, deur sy Woord, ontvang.  

Nog ’n ervaring wat vir lank onthou sal word, is die besoek aan ’n klein skooltjie op ’n plaas wat aan een van die vyf mans behoort wat aangekla is in die saak van die twee broers se dood. In die lig van wat gebeur het, sou mens aanvaar dat die teenwoordigheid van ’n groep buitestaanders by die plek waar die tragiese voorval plaasgevind het, met vyandigheid en verdag begroet sou word. Dit was egter geensins die geval nie. Die Word Riders het ’n warm en dankbare ontvangs gekry, nie oor wie hulle is nie, maar omrede dit wat hulle vir die leerders bring — die Bybel, die Woord van God.

Een Word Riders-groep was bevoorreg om ’n skool te besoek tydens die inhuldiging van hulle nuwe leerderraad. Hier kon hulle die Bybels in die hande van hierdie jong leiers plaas en vertel hoe die Bybel hulle kan help, nie net om leiers in hul eie lewens te wees nie, maar ook in die lewens van ander.

Die Bybelgenootskap stel Bybels aan graad 7-leerders van hoofsaaklik arm skole regoor die land beskikbaar, sodat die lewegewende Evangelie met die jongmense van Suid-Afrika gedeel kan word.

Om meer te lees oor die Word Riders besoek die blog. Om die
Bybels vir graad 7-leerders-projek te ondersteun, besoek on webblad.

Eerste treë ná 4 jaar

Beste Vriende,
Groete uit die Suide van Suid-Afrika …
Ons het op 4 Junie veilig in Johannesburg aangeland. Danksy die oop hande en harte van goeie vriende, was die landing sag en kon ons gemaklik die lieflike lang pad deur die Karoo vat, met kinders se oë wat rek vir Koedoes en nog wat. Ons het die eerste 10 dae in Stilbaai afgesaal en tot verhaal gekom met ‘n goeie skeut vars waardering vir ons tuisland!
Om albei van ons (my en Carina) se ouers en ander familielede gesond en in lewende lywe te sien, is ‘n groot genade. Ons kuier in die dae by my ouers in Humansdorp, waar die kinders verál die tydjies op die (familie) plaas geniet. Alhoewel ons gesin op ‘n streep deur ons eerste rondte verkoue moes deurwerk, is almal nou in een stuk en gesond. My (tweede) Covid-toets was genadiglik negatief. Carina is gesond en gaan tussendeur ook met ons kinders te tuisonderrig voort, al is dit nou met 'n aangepasde ritme en  inhoud.
Verlede Sondag (20 Junie) het ons besoek program afgeskop by die erediens van Impetus gemeente (in Gqeberha). Ek het ook die afgelope dae kontak gemaak met heelwat gemeentes oor ons besoeke in die volgende maande. Dit sal meestal in persoon gebeur, waar nodig aanlyn, en/of in kombinasie. Intussen het ek ook besig gebly - in samewerking met Missie Japan kantoor in Bloemfontein – met die saamstel van ons bemarkingsmateriaal wat ons tydens besoeke wil versprei. Die opkomende naweek (25-26 Junie) neem ek deel aan ‘n internasionale (aanlyn) konferensie, georganiseer vanuit die Fillipyne en Korea.
Vanaf 28 Junie neem ons verlof en sien ons uit om dieper tot rus te kom. Middel Augustus tot middel September neem ek ook studieverlof, maar dis 'n tyd wat ook ander vergaderings (o.a. oor diakonale projekte) en geleenthede om lesings aan te bied by Teologiese Fakulteite, sal insluit (wat nog geskeduleer moet word). 
Die voorlopige skedule van besoeke wat voorlê – met in ag neming van COVID onvoorspelbaarhede wat dinge kan omvergooi - is soos volg:
27 JUNIE:  NGK HUMANSDORP
18 JULIE:  NGK LA ROCHELLE
25 JULIE:  NGK STILBAAI
1 AUG:     NGK STELLENBOSCH-WES
8 AUG:     NGK ALIWAL-NOORD
15 AUG:   NGK HEROLDSBAAI en GEORGE-SUID
22 AUG:   NGK STELLENBOSCH-MOEDER en KRUISKERK
26 AUG:   GEREFORMEERDE KERK GEMEENTES DRIE RIVIERE
29 AUG:   NGK HOOPSTAD
5 SEPT:    NGK BERG-en-DAL (BLOEMFONTEIN)
12 SEPT:  NGK SWELLENDAM
19 SEPT:  NGK WELGEMOED
26 SEPT:  NGK TABLEVIEW
3 OKT:     NGK BUFFELJAGS
10 OKT:   NGK GROOT-BRAK
17 OKT:   NGK BREDASDORP

Die meeste van die bg. besoeke is op Sondae by gemeente eredienste. Natuurlik is daar ook besoeke aan ander gemeentes, individue en kleingroepe tydens weeksdae wat nog beplan word.
Missie Japan se belangrike jaarvergadering vind ook plaas tussen 11-15 Oktober in Stilbaai. Ons sien uit om soveel moontlik familie, vriende en ondersteuners te sien in die tyd wat kom.
Baie dankie dat ons op jou gebede en ondersteuning kan staat maak. 
Vrede en sterkte in die derde vlaag se kruin! Ons leef in verbondenheid mee.
Stéphan

Dis amper vakansietyd en die kleinspan moet besig gehou word.

Ongelukkig kan ons nie almal weggaan of iewers lekker gaan kuier nie en is Jan Tuisbly se karretjie ongelukkig hulle voorland.

Ons het prettige Aktiwiteitsboeke, Aktiwiteitsbybels asook storieboeke wat jy kan koop om jou kinders gedurende die lang koue wintervakansie sinvol besig te hou en hulle voor die televisie en rekenaars weg te hou.

Daar is boekies vir enige ouderdom tussen 1 en 10 jaar oud.

Onthou… vir die kleinspan is pret die wagwoord! 

Aanbod geldig tot Woensdag, 30 Junie 2021.

77 Onthou verse vir kinders

PRYS: R50.00

Kinders tussen 5 en 8 jaar sal dit geniet om op hierdie prettige manier 77 sleutelteksverse in die Bybel te memoriseer. Hulle lees eers die teksvers, dan skryf hulle dit neer en daarna kleur hulle die pragtig ontwerpte teksvers in. Herhaling is die sleutel tot memorisering en hierdie maklik-om-te-gebruik hulpmiddel sal ouers en Sondagskoolonderwysers help om die saad van die Skrif in kinderharte te saai. Ideaal vir Sondagskool of Christelik-gebaseerde tuisonderrig.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

77 Bybelaktiwiteite vir kinders

PRYS: R50.00

77 Bybel-aktiwiteite vir kinders is ontwerp om kinders tussen 5 en 8 te vermaak terwyl daar terselfdertyd ’n liefde vir God se Woord in hulle vasgemaak word. Kinders sal pret hê terwyl hulle die kolletjies verbind om te sien wat Jona ingesluk het en die diere help om Noag se ark te kry.

Hulle sal die speletjies geniet en speel-speel leer. Die speletjies is geskik vir seuns en dogters en sal help om kritiese denke en kreatiewe probleemoplossing te ontwikkel terwyl hulle die speletjies uitpluis wat leeswerk, skryfwerk en tel insluit. Die boek is ideaal vir gebruik in Sondagskoolklasse en Christelik-gebaseerde tuisonderrig-kurrikulums.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Die Skepping: 'n water-vingerverf-boek

PRYS: R80.00

Klein hartjies sal absoluut mal wees oor hierdie water-vingerverf-boeke! Kinders word op ’n Geesvervulde avontuur geneem terwyl hulle bekende stories en die bladsye met water inkleur om die prettige illustrasies te laat verskyn.

Met die water-vingerverf-boek. Die skepping hou die pret nooit op nie en ma's kan verseker wees daar is geen gemors nie. Maak net ’n bekertjie vol water, laat jou kinders hulle vingers daarin druk en begin oor die bladsy verf sodat die prentjie kan verskyn. Sodra die bladsy droog is, verdwyn die prentjie en kan die kleingoed van vooraf begin.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Noag se ark plakker-inkleurboek

PRYS: R80.00

Met Noag se ark plakker-inkleurboek kan kinders op 'n kreatiewe manier kennis maak met 'n paar van die diere in Noag se verhaal, terwyl hulle syfers en vorms leer uitken. Die boekie bevat meer as 300 plakkers met ooreenstemmende nommertjies vir die patrone van agt verskillende dierprente. Hierdie boekie bevat volledige instruksies, asook die verhaal van Noag soos dit in Genesis 6 vertel word. Kinders van 6 tot 10 jaar sal hierdie variasie van ’n inkleurboek deur en deur geniet, want wie is nie gaande oor plakkers nie?

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Snowy en sy maats

PRYS: R80.00

Snowy en sy maats deel plaasstories waarby kinders sal aanklank vind en lewenslesse leer, soos die keer toe die lammetjie Mê weggedwaal het van sy mamma, of toe Rooies die haan in die moeilikheid beland het omdat hy nie na goeie raad wou luister nie.

Elkeen van die 11 stories word gekomplementeer met ’n teksvers en gebed. Kinders tussen 5 en 8 jaar sal ook hou van die prettige aktiwiteite, soos legkaarte en inkleur-prentjies.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Snowy

PRYS: R80.00

Spring in die saal vir ’n prettige rit op die plaas saam met oom Angus en sy perd Snowy. Snowy is baie lief vir Jesus en luister elke dag wanneer oom Angus sy Bybel lees en bid. Hulle is beste maatjies en werk hard saam op die plaas. Snowy deel plaasstories waarby kinders sal aanklank vind en lewenslesse leer, soos die keer toe Snowy vriende wou maak met Big Stuff, ’n baie kwaai en knorrige perd. Of die keer toe Snowy bang was om deur die rivier te gaan en oom Angus hom gehelp het om sy vrees te oorkom.

Elke storie word gekomplementeer met ’n teksvers, gebed en prettige aktiwiteit met ’n plaastema. Die aktiwiteite sluit in legkaarte, soek die verskille en doolhowe. Die 11 stories met hulle avontuurlike aktiwiteite sal Snowy sommer gou ’n gunsteling maak van kinders tussen 5 en 8 jaar.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Noag se ark - My eerste skuif-en-speel-boek

PRYS: R90.00

Peuters is nuuskierig en leergierig en hou van alles wat beweeg. Hierdie eienskappe word wonderlik ingespan in die My eerste skuif-en-speel-boekie. Hierdie bekende Bybelstorie word eenvoudig oorvertel en is interaktief met legkaartstukkies wat maklik op en af en van links na regs kan skuif. Hierdie oulike storie sal selfs die klein-klein hartjies se aandag vasvang.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

My eie Aktiwiteit-Bybel

PRYS: R95.00

My eie Aktiwiteit-Bybel kombineer meer as 100 aktiwiteite en 17 bekende Bybelverhale, soos Josef wat sy broers vergewe, Jona en die vis, en Jesus se geboorte. Van die aktiwiteite sluit in soek die verskille, verbind die kolletjies, en soek die regte pad. Twee velle plakkers is ingesluit by die boek wat in sommige van die aktiwiteite gebruik kan word.

Dit sal 3- tot 6-jariges ure lank kreatief besig hou.

My eie Aktiwiteit-Bybel is die ideale boek om kinders te vermaak terwyl hulle meer van die Bybel leer!

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

My groot Aktiwiteit-Bybel

PRYS: R95.00

My groot Aktiwiteit-Bybel is die ideale manier vir kinders tussen 6 en 10 jaar om die Bybel op ’n interaktiewe manier te leer ken. In hierdie aktiwiteitsboek word 17 bekende verhale, soos Noag bou ’n boot, Ester red haar mense, Saggeus klim in ’n boom en Saulus ontmoet vir Jesus, kreatief gekombineer met 100 aktiwiteite.

Met speletjies soos soek die verskille, verbind die kolletjies, doolhowe en prentjie-soduko word kinders se kognitiewe vaardigheide ontwikkel wanneer hulle keuses maak en probleme oplos.Terwyl die twee velle plakkers agterin die boek hulle fyn motoriese vaardighede ontwikkel wanneer hulle dit gebruik om prentjies te voltooi.

Hierdie volkleur-aktiwiteitsboek met opvoedkundige aktiwiteite en belangrike lesse uit God se Woord is ideaal vir Sondagskole en tuisonderrig. Oplossings kom agter in die boek voor.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Vir meer inligting en bestellings, kontak asb vir BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za. Besoek gerus ook ons webblad by www.bybelmedia.org.za

Gemeentes is welkom om hierdie boeke op hulle gemeenterekening aan te koop.

Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling

Nuut in die bediening

Jy word uitgenooi na:

Die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening:

Hoe hanteer ons jeugwerk?”

16 – 18 Augustus 2021

In hierdie module word die uitdagings rondom jeugwerk – van kleuters tot jong volwassenes hanteer met ‘n fokus op geloogsvorming en dissipelskap. Ruim geleentheid word gegee vir interaktiewe deelname en uitruil van idees.

Plek: Aanlyn per Zoom

Tye: 16/8 (9:00 – 16:00), 17/8 (9:00 – 16:00), 19/8 (9:00 – 13:00)

Aanbieder:  Anriëtte de Ridder ea

Koste: R95

VBO:  30 punte

Sluitingsdatum:  12 Augustus 2021

Inskrywing: https://forms.gle/qGxdg2GZWqrUV4DNA

(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:    

Bank:                                     ABSA

Naam van rekening:          TSO

Rekeningnommer:             142 0830 463

Takkode:                               632005

Tak:                                        PRETORIA

Verwysing:                           VBO naam en van

Bewys van betaling:          epos na excelsus@up.ac.za

Navrae:                         Rika by excelsus@up.ac.za

Dink nuut oor jou bediening

(Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing)

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante

in die middelfase van hulle bediening:

Geloofsvorming in ons gemeentes”

5-7 Julie 2021

Geloofsvorming in gemeentes is ‘n lewenslange proses om lidmate – van kindertyd tot gevorderde lewensjare - te vorm om dissipels/volgelinge van Christus te wees. Dit behels meer as die oordra van geloofsinhoude, maar eerder die opbou van ‘n betekenisvolle verhouding met God, met mekaar en met die wêreld waarin ons elke dag leef. In hierdie module word daar gekyk  na die verskillende vlakke waarop geloofsvorming plaasvind en na die beste praktyke waarvan daar gebruik gemaak kan word.

 

Plek:                          Aanlyn per Zoom

Koste:                        R95

VBO:                          30 punte

Sluitingsdatum:       2 Julie 2021

Inskrywing:                  https://forms.gle/GRWY7zFdg5Z92fBP8

(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

 

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:    

Bank:                                     ABSA

Naam van rekening:          TSO

Rekeningnommer:             142 0830 463

Takkode:                               632005

Tak:                                        PRETORIA

Verwysing:                           VBO naam en van

Bewys van betaling:          epos na excelsus@up.ac.za

 

Navrae:                         Rika by excelsus@up.ac.za

DIE SESDE FASE VAN DIE ROUPROSES

BERADINGSKURSUS - SATERDAG 21 AUGUSTUS

POTCHEFSTROOM

Prof Wentzel Coetzer

In hierdie kursus word ʼn samevattende weergawe aangebied van David Kessler se boek, Finding meaning (2019) met aanvullende pastorale perspektiewe wat op verskillende punte bygewerk is. Kessler het bekendheid verwerf vanweë die feit dat hy saam met Elizabeth Kübler-Ross gewerk het en ook enkele boeke saam met haar gepubliseer het. Die motivering tot die skryf van hierdie boek het verband gehou met die trauma waardeur David gegaan het toe een van sy twee seuns gesterf het. Die rouproses en worsteling wat hy ervaar het, het hom uiteindelik by die punt gebring waar hy oortuig geraak het dat daar ʼn sesde fase bykomend moet wees tot die vyf fases van die rouproses soos oorspronklik deur hom en Elizabeth Kübler-Ross geformuleer. Hierdie sesde fase hou verband met die identifisering van sin en betekenis. Die Elizabeth Kübler-Ross Stigting het vervolgens aan hom toestemming verleen om nog ʼn fase by te voeg. Daar word ten slotte kortliks ook gefokus op die fase van hartseer wat deur die Meier Klinieke ook as ʼn bykomende fase tot die oorspronklike vyf fases geïdentifiseer word.

Plek van aanbieding: Studente Hervormde Kerk – Silwer str 19, Potch (net langs klein kragstasie)

Datum: Saterdag 21 Augustus – sluit in verversings en sleutelnotas

Tyd: 08.00 – 13.00

Akkreditering: 5x VBO punte - 4x CPSC punte – ook AFM PCD akkreditasie

Koste: R350pp (egpare: R600)

Handleiding te koop - opsioneel: R180 (plus R115 koerier koste indien versend moet word)

Om te bespreek: U moet vooraf die nodige fooie inbetaal by:

Capitec spaar rek: 1487438425 - takkode: 470010

Rek naam: Prof WC Coetzer (bevestig dan asb daarna per e-pos)

Navrae: 0836600409 of e-pos: wentzelc@gmail.com

Brugbediening

Hierby aangeheg is die uitnodiging om vir vanjaar se Brugbedieningskursus in te skryf.

Kontak asseblief vir Hesmarie Bosman by Hesmarie.Bosman@up.ac.za om in te skryf.

Sien die berig HIER