Hartlik welkom by nóg ‘n Posduif, propvol hoop, genade, omgee, blydskap en dankbaarheid.

Gemeentes se stories is sekerlik die belangrikste van ál die artikels in die Posduif, want dit gaan in die eerste plek nie oor die KZN Sinode of allerhande kursusse nie, maar oor die mees basiese, ons gemeentes, dáár waar die dinge gebeur!

Vandag het ons weer twee pragtige gemeenteverhale, een van gee en een van ontvang. Geniet hierdie uitgawe van Posduif!

Margate kry ‘n Groot Geskenk!

As jy die woord "Margate" hoor, dan dink jy aan vakansie en baljaar by die see. Dan is “Kerk” die héél laaste ding in jou gedagtes! Volgende keer wanneer jy op die Suidkus gaan vakansie hou, maak dan gerus die Sondagoggend ‘n draai by die pragtige NG Kerk Margate met haar twee ywerige leraars, Dr Mike Heany en Ds Lerisa Meyer.

Iets wat nie algemeen bekend is oor Margate nie, is dat die pragtige Port Edward ook deel is van die gemeente. Dit is hulle tweede bedieningspunt met nie minder nie as 126 lidmate en daar word elke Sondag 'n erediens gehou. Port Edward en Margate se gemeenskappe neem almal deel aan dieselfde projekte, basaar, geleenthede, vergaderings, Kerkraad ens.

Tot dusver het Port Edward egter nie ‘n kerkgebou gehad nie, maar skielik het alles nou verander. Hulle het ‘n kerkgebou present gekry!

Die Southcity Port Edward kampus van die New Covenant Fellowship gemeente is aan hierdie gemeente geskenk.

Dit beteken dat die Suidelike Wyke van die Margate gemeente van 13 Junie 2021 af vir die eerste keer in hulle eie kerkgebou die erediens gehou het!

Ds Lerisa skryf: “Ons is so dankbaar aan die Here wat ons gebede gehoor het. Ons is ook dankbaar vir die nuwe ekumeniese bande wat hierdeur gesmee word. Ons is saam met al ons Suidelike lidmate baie opgewonde!

Soli Deo Gloria!”

Die hele Sinode van KZN is saam met julle bly, Lerisa! Aan God al die eer!

Umhlanga se harte

en hande is oop!

Verlede week het daar ‘n pleidooi uitgegaan aan die gemeentes van die Durban Metropool Ring oor Operasie Winterhoop. Die gemeentelede het met oop hande en harte reageer en na vore getree met stapels komberse, truie en alles wat harte en lyfies warm maak.

Aan die ontvangkant, was Ds Simon Kwesaba van die VGK Gemeente van Kwa Dukuza. Hy het besluit om sommer ‘n klompie van die kindertjies saam te bring na Umhlanga om die geskenk te kom ontvang.

Ds Simon se gemeente is brandarm en geleë in ‘n gebied waar daar baie groot nood is. Hy het besluit dat hulle nie altyd net bakhand kan staan nie, maar dat hulle sélf iets moet doen om die gemeenskap se armoede te verlig. Een van sy mooi drome was om ‘n groentetuin aan te lê waaruit nie alleen die gemeenskap gevoed word nie, maar wat ook fondse genereer om hulle projekte te help befonds, soos onder andere ‘n kleuterskool vir behoeftige kinders.

Kontak gerus vir Christa van Umhlanga gemeente by 083 654 6645

of Leonie by Ballito Gemeente by 032 946 1198 indien jy hier wil help om ‘n verskil te maak.

Empangeni

Empangeni Gemeente het ‘n nuwe leraar!

Prop Santel Malan is beroep na NG Gemeente Empangeni en het die beroep aanvaar. 'n Besondere bevestiging is gedoen deur Ds Charl Rossouw en dit is ook spesiaal gemaak deur die gemeente. Sy is reeds saam met haar man, Stefan Malan deel van die gemeente vir 'n geruime tyd.

Ds Santel, ons almal in die Ring van Melmoth en die KZN Sinode is opgewonde oor hierdie nuwe uitdaging vir jou, en ons is ook bly saam met jou gesin!

Reaksie op

PEPUDA

wetgewing

"Ons sal alles moontlik moet doen om die voorgestelde PEPUDA wetgewing teen te staan. Dit is 'n radikale bedreiging vir godsdiensvryheid, demokrasie en is 'n vergryp aan mag," sê Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die moderamen van die NG Kerk. Dit volg op 'n verklaring wat uitgereik is deur Gustav Claassen, algemene sekretaris van die Algemene Sinode.

Kerkbode berig as volg oor die kwessie: "Die konsepwysigingswet oor gelykheid en ongeregverdigde diskriminasie verteenwoordig ’n wesenlike bedreiging vir demokrasie en vryheid in Suid-Afrika en moet op daardie gronde teengestaan word. Pepuda (kort vir Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act) sal ’n dubbelstandaard handhaaf deur diskriminasie deur die staat toe te laat, terwyl daar aansienlik hoër eise aan “gewone Suid-Afrikaners” gestel sal word, lui die verslag."

Lees die volledige verklaring HIER

Geopende Deure

2 Corinthians 4:8-9 ‘We are hard pressed on every side, but not crushed; perplexed, but not in despair; 9 persecuted, but not abandoned; struck down, but not destroyed. ‘ _

Now more than ever God is calling us to take hands as ONE BODY, ONE CHURCH to pray for those who are suffering where faith cost the most!!

Open Doors have dedicated 31 days of prayer for India and we would like to invite you to stand in the gap with us.

Please visit our website to register for your 31 day prayer calendar OR invite me / us to your Church, small group, youth groups or a prayer meeting.

As a family in Christ Open Doors would love to come and share more about Gods grace over those being persecuted for their faith.

Blessings

Charika

Open Doors Southern Africa

Fresh Expressions

Welcome to a growing movement...

Fresh Expressions is all about equipping, empowering and releasing everyday, ordinary people to start, serve and help grow new vibrant Christian communities in the places they find themselves.  We've got a really exciting event coming up on the 24th June we want to tell you about as well as some great new resources and events for you to connect with......

Lees die volledige nuusbrief HIER

Nuus uit die Sendingveld

Uit die woude van Papua New Guinea kom hierdie hartroerende verhaal:

An amazing story that struck me, was spending time with a group of men who came walking three days from their cluster of villages. They are elders from the churches in that cluster. One of the members was ill when they started and then got worse as they traveled.

Eventually, on the road, he died. They then buried him next to the road, marked the grave, and decided to first come to the meetings.

They said - “Mipla I no bisi lo dai, nogat em I go pas na mipla bai kam bihain” – We are not concerned about death, he went ahead and we’ll come afterward.

Lees die volledige nuusbrief HIER

Kinders en jongmense is vir die Here baie belangrik.

Woensdag 16 Junie was Jeugdag. Baie liefdadigheidsorganisasies, skole, ouers, ouma's en oupa's, ooms en tannies vat op hierdie dag hande om ons jongmense, die leiers van die toekoms, toe te rus vir hulle pad vorentoe. Dit maak ’n mens baie opgewonde om te sien hoeveel ondersteuning en leiding daar vir die jeug gebied word. Ons jongmense het immers die potensiaal om groot dinge te vermag.

Bybel-Media is een van die instansies van Suid-Afrika wat ’n groot hart vir kinders en jongmense het. Ons het gehoor dat die jongste leerders van Soetendal Primêr boeke en skryfbehoeftes nodig het, en ons het besluit om te help. Buiten die groot klomp skryfbehoeftes, het ons saam met die SA Voedingsprojek ook eetgoed en 100 bederfpakkies met Bybelse aktiwiteitsboeke aan die skool geskenk. Dié skenking vorm deel van Bybel-Media se KinderKersKous-projek wat veral op die geestelike ondersteuning van kinders fokus.

Lees die volledige Bybel Media nuusbrief HIER

CLF Nuusbrief Junie 2021

CLF VIER 64 JAAR

Tot hiertoe het die Here ons gehelp”

In die Ou Testament lees ons dikwels van gelowige mense wat klipstapels gepak het, ‘n altaar as teken van onthou. Noag, Abraham, Isak en Jakob het klipstapels gebou. Toe Josua die volk deur die Jordaan die beloofde land binnegelei het, het hulle ‘n klipstapel met twaalf klippe gebou as herinnering aan die plegtige oomblik (Jos 4:1-7).Toe die Here die Israeliete wonderbaarlik uit die hand van die Filistyne gered het, het Samuel ‘n klip staangemaak en dit Ebenhaeser genoem: “Tot hiertoe het die Here ons gehelp” (1 Sam 7:12). Wanneer mense die Here ontmoet het, bewus geword het van Sy teenwoordigheid en genade, het hulle sulke klipstapels gebou.

Lees die volledige CLF Nuusbrief HIER

SPESIELE

‘VADERSMAAND’

AANBOD

Bederf jou pa / pappa / vader hierdie Vadersdag met 'n CLF-boek om sy geloof en geestelike wandel met God te verdiep, om hom te inspireer of bloot te laat ontspan met Christelike lewensverhale en meer.

Gedurende Junie bied CLF 20% afslag op alle boeke. Koop enige van hul boeke aanlyn https://shop.clf.co.za/product-category/books/ of stuur 'n e-pos na order@clf.co.za en gebruik die promosiekode "DAD21".

Liewe Vriend

Ons kan aan geen beter manier dink om Jeugmaand te herdenk as om jongmense met ’n morele kompas toe te rus wat hulle in die regte rigting kan stuur ongeag die situasie waarin hul hulself bevind nie.

Soos daar in Psalm 119 geskryf staan, is daar net een manier hoe ’n jongmens sy of haar lewenspad suiwer kan hou en dit is om by die woord van God te hou. Om gehoorsaam te wees aan die woord van God moet hulle egter weet wat daardie woord sê. Dit is hoekom toegang tot die Bybel van kardinale belang is. Dink jou in watter verskil jy kan maak deur ’n Bybel in ’n jongmens se hand te plaas en dan daardie lewe voor jou oë te sien verander.

Die Good News Translation (GNT) Bybel wat ons tans teen ’n afslagprys van slegs R43 aanbied, is die ideale Bybel om vir uitreikaksies en evangelisasiegeleenthede, soos sopkombuise en straatbedienings, te gebruik.

Hierdie Uitreikbybel bevat ook die “Help! How should I read my Bible?” boekie wat die belangrikheid van die Bybel vir nuwe lesers verduidelik en hulle ook help om hul weg deur hierdie gewigtige boek te vind.

Hierdie spesiale aanbieding van R43 per Bybel is slegs vir ’n beperkte tyd geldig, so koop vandag nog jou Bybels. Gee ’n Bybel en help ’n jongmens om die woord van God te hoor. 

Wees ’n saaier van hoop.

Koop Hierdie Bybel Nou

Vir meer inligting oor hierdie of enige ander publikasie van die Bybelgenootskap, skakel met ons verkoopspan by sales@biblesociety.co.za of WhatsApp 076 415 1752.

Voorstelle vir Ringsittings

Beste kollega

Ons hoop dit gaan goed met julle almal, dat julle veilig is en dat die derde vlaag julle nie te veel ontwrig nie.

Ons skryf vir julle as die Algemene Sinode se werkgroep wat die handleiding vir missionale roeping, In Pas, in die kerk help uitrol.

Op ons laaste vergadering het ons daaraan gedink dat baie ringsdiensrade / -kommissies tans besig is om te besin oor die formaat en inhoud van vanjaar se ringsittings. Van die werkgroep se kant wil ons twee praktyke in die handleiding aan julle voorstel. Dit sit die soort vrae op die tafel wat ‘n kerk vra in tye van onsekerheid en vasgelooptheid. Dit is ook vrae wat werk as mens ‘n aanlyn vergadering hou.

Kyk asb na die uittreksels uit die handleiding hieronder. Miskien kan dit julle help met die beplanning van julle eie ringsitting in hierdie turbulente tye.

Baie dankie dat ons julle hiermee kan pla.

Saam in sy diens

Lourens Bosman, Gert Cordier, Tom Smith, Pieter vd Walt.

Laai die hele dokument in PDF HIER af.

Ons bring graag die volgende

geleentheid onder julle aandag. 

Webinaar-Missionale Leierskap

in 'n tyd soos hierdie

 

Hierdie webinaar word aangebied deur die Oostelike Sinode se Missionale Projekspan.

Die zoom-skakel in die pdf-weergawe is lewend, maar ons gee dit ook hier:

https://zoom.us/j/91081991963?pwd=RXZic1hYa0dsaC9RMGlaR3lNWDhCUT09

Meeting ID: 910 8199 1963

Passcode: 344538

Vir navrae, kontak asseblief vir Frikkie Coetzee:

fcoetzee@luxmundi.org.za  of 083 222 6017

Vriendelike groete

Rika

n Baie handige boek deur Marizanne Knoesen om jou te help om volwasse kinders van geskeide ouers die nodige hulp en raad te gee om hulle ouers se egskeiding te kan verwerk.

Hiermee herinner ons julle om ons asseblief in kennis te stel van alle predikante wat as gevolg van Covid gesterf het. 

Stuur asseblief hierdie  inligting voor of op 18 Junie.

Ons benodig die predikant se volle name, van, gemeente waar gedien en ook datum van afsterwe.

Die  SARK het ook gevra vir hierdie inligting.

Stuur asseblief hierdie inligting aan my by sophiadk@ngkerk.org.za

Sophia de Kock

Kantoor van die Algemene Sinode