Ballito Gesinskerk

Dit was met groot kommer wat Ballito gemeente moes toekyk hoedat ons jeuglokaal totaal in onbruik raak as gevolg van Kovid.

En toe, uit die bloute kontak ‘n groep met die naam Lifeing die gemeente. “Ons wil graag iets vir die gemeenskap aanbied. Kan julle dalk help?” En so word Simunye Community Centre gebore, waar Ballito gemeente saam met ander groepe begin werk om ‘n verskil te maak in die gemeenskap.

Daar is skouer aan die wiel gesit om die jeuglokaal op te knap sodat dit die behoeftes kon huisves. En toe skop die eerste projek af met n opleidingsessie waar die Breakthrough program van One Million Strong, ‘n Bybel-gebaseerde program aangebied het aan 20 jong leiers om hulle te leer hoe om die jeug te bedien en te leer oor persoonlike waardes, beginsels, en ‘n verstaan van wie hulle is en hulle rol in die samelewing.

Daarna begin die praktiese werk waar vrouens intense opleiding kry in naaldwerk. Sodra hulle dit bemeester het, kry hulle verder opleiding in onder meer besigheidsbestuur sodat elkeen van hulle uiteindelik ‘n eie suksesvolle besigheid kan begin wanneer hulle klaar is.

Salt-40 sluit by die groep aan. Hulle het ‘n reuse vraghouer vol ou fietse langs die jeuglokaal geparkeer. Vandaar word mense opgelei om fietse te herstel en te bou asook ander vaardighede om so ook weer ‘n eie besigheid te begin.

Intussen gaan ons voort deur elke Saterdag ‘n byeenkoms te hou vir huiswerkers van die omgewing met lofprysing, Bybelstudie en verversings. Ons by Ballito Gesinskerk is baie opgewonde om so te kan hande vat na buite om ‘n verskil te kan maak!

Westville Faith Community

Die Durban Metropool Ring het ‘n jaar of twee gelede die inisiatief geneem om wyer te begin dink as slegs ons eie gemeentes. Daaruit is die Westville Faith Community gebore, waar die gemeenskap van die Westville en Pinetown omgewing geteiken word. Die doel is om veral mense te teiken wat kerklos of kerkloos is, of nie kan inskakel by bestaande gemeentes nie. Sbusiso Zondi van VGK Mphumalanga het die taak gekry om byeenkomste te organiseer, en hy word gehelp deur Luan Martin van NG Gemeente Krantzkloof. Byeenkomste is informeel en daar is groot entoesiasme by almal wat dit bywoon. Dit is veral jongmense wat hier inskakel, wat baie verblydend is. Hierdie byeenkomste gaan van krag tot krag en almal is baie entoesiasties daaroor. Ons loof die Here hiervoor!

Goeie nuus vir Zoom vergaderings

Ons is almal bewus van die frustrasie van ‘n Zoom vergadering, waar jy byvoorbeeld beperk is tot 40 minute. Die SBS het hierdie probleem opgelos deur ‘n zoompakket aan te koop wat beskikbaar gestel word vir Sinodale Werkgroepe sowel as Ringe en Gemeentes.

Indien jy hiervan wil gebruik maak skakel of Whatsapp Ds Tertius Naudé by 0845862062 om ‘n tydgleuf te bespreek vir jou vergadering en die nodige kodes te ontvang.

Bridge the gap!

Help bring prisoners closer to God.

Dear Ministries Friend

The Prison Ministries division of the Nehemiah Bible Institute (NBI) aims to provide South African prisoners with opportunities to meet God and grow spiritually. We have been running impactful projects since 1980, but we need more help to reach our exciting new goals and empower even more prisoners.

Together we can build bridges

Prisons have the potential to be a life-altering and life-forming experience for prisoners. NBI has the vision to help South African prisons in realising this potential.

Through our Prison Ministries programmes we want to build bridges for prisoners

to connect them to their full potential.

to bridge the gap between prisoner and community.

to narrow the space between prisoners and their families.

to draw prisoners closer to God.

Your contribution can help us to build these bridges.

How can you help?

NBI and Bible Media invite you to join hands with us in these challenging times. Your contribution will impact the lives of prisoners long after their prison sentence has been completed.

With your support NBI can enable and strengthen God’s work in prisons across South Africa. We will be able to increase our support for prisoners in various ways and equip prisons to empower prisoners to learn and to grow.

Here are ways to join us in building bridges by sponsoring Bible Building Blocks:

• Sponsor the biblical training of a prisoner. 1 building block per month (R50).

• Sponsor the printing costs of Bible-based training material. 2 building blocks per month (R100).

• Contribute towards the translation of Bible-based material. Make an once-off donation.

Support by credit card/online payment

CLICK HERE to make your donation online with your debit or credit card. 

Support by EFT/stop order

Account name: BYBEL-MEDIA
Branch: ABSA BANK WINELANDS
Account number: 40-5118-1699
Branch code: 632005
Swift code: ABSAZAJJ
Reference: BB, e-mail and name

Support by debit order

Click here to download the form. 
Please complete it and send it back to 
valerie.hamann@bmedia.co.za 

Prison Ministries background

Through the years NBI has taken hands with prisons across South Africa to uplift prisoners in various ways. Our Prison Ministries programmes currently reach 96% of South African prisons, that is, 235 of the 243 prisons and about 170 000 prisoners.

NBI offers prisoners 20 different Bible ministry courses, available in eight different languages. Our pastoral advisors can support prisoners with their learning in their mother tongue. NBI sends 10 000 books to different prisons annually. We also support the prisons in the Christmas season with a yearly Christmas card project, where cards and postage stamps are donated so that prisoners can send these cards to their loved ones.

NBI’s Prison Ministries is extremely grateful for our faithful supporters, including organisations such as Bible Media from Wellington, Athletes for Christ from Stellenbosch and Biker’s Church from Brackenfell.

For your donation, an 18A tax certificate is available on request.

Thank you for reading my letter regarding our ministries and fundraising projects. May you and your family be blessed and stay safe.

Kind regards

Valerie Hamann
Ministry Co-ordinator and Donor Liaison
Tel: +27 21 864 8225
E-mail: 
valerie.hamann@bmedia.co.za
Website: 
www.nehemiah.co.za

Die publikasie “Andrew Murray: From Spark to flame - A Biographical Novel” is nou by CLF beskikbaar.

Hiermee ‘n kort beskrywing. Sien aangehegte inligtingsblad vir meer inligting.

In 1860/61, thirty-two-year-old Andrew Murray unexpectedly becomes the key leader in the Cape revival, only to realize two years later that he has lost his closeness to God and has begun to strive again in his own strength. Although he consecrates his life anew, the desired filling with the Holy Spirit does not eventuate—that is until God stops him in his tracks, thus forcing him to confront the barriers that are blocking the blessing.

Koop dit aanlyn - https://shop.clf.co.za/product/andrew-murray-from-spark-to-flame/

of stuur ‘n e-pos na order@clf.co.za

Kom Luister Saam

Stel jy belang in navorsing oor versoening, rasseverhoudings en identiteit?

Die Algemene Sinode Taakspan vir Identiteit en Versoening se Navorsing Leergemeenskap nooi jou uit om saam te kom luister na mense se navorsing oor hierdié tema en deel te neem aan die gesprek. Die Zoom-gesprek vind op Donderdag 24 Junie van 14:00 - 16:00 plaas.

Die gespreksleiers en aanbieders is Cobus van Wyngaard, Louis van der Riet, Anandie Greyling, Wilhelm Verwoerd, Marius Louw en Henco van der Westhuizen.

Registreer asseblief hier teen 22 Junie.