Groot opgewondenheid: die langverwagte Sinodesitting is op hande!

Oral is mense aan die rondskarrel om alles betyds gereed te kry. Daar moet ‘n agenda opgestel word, al die verslae agtermekaar gekry word, inligtings video’s gemaak word en nog baie meer. Een persoon met wie ek die afgelope week gesels het, het byna sy hele verlof prysgegee om nóg ‘n verslag betyds gereed te kry!

Indien jy nog nie ‘n Twitter rekening het nie, is dit nou die tyd om dit op te stel sodat jy al die nuus van die Sinode kan volg soos dit gebeur. Ons  het ook ‘n nuwe skakel geskep op ons webblad waar jy al die nuus, video’s en foto’s van gebeure by die sinodesitting sal kan volg pas nadat dit plaasgevind het.

Geniet hierdie week se Posduif!

Ons Twitter adres is: @Ksinode

Die web skakel: kzn.ngkerk.net

Persone met Preekbevoegdheid:

Ons skrywe gaan oor Bedienaars, met ander woorde kerkraadslede wat opleiding ontvang het om te mag preek en eredienste lei.

Ons het tot die besef gekom dat die riglyne wat in die kerkorde gegee word vir persone wat preek / eredienste lei nie nagekom word nie. Dit is veral die volgende riglyne wat baie belangrik is om na te kom.

1. 'n Bedienaar moet bevestig wees as 'n kerkraadslid (ouderling of diaken) om sy / haar bevoegdheid te behou.

2. Die bedienaar moet onder toesig van 'n mentor of begeleier werk wat 'n geordende leraar is.

3. Die mentor / begeleier moet jaarliks 'n verslag aan die Ring stuur oor die Bedienaar se werk.

4. Die bedienaar moet gereeld voortgesette opleiding ondergaan.

5. Die Ring moet jaarliks die bevoegdheid van die bedienaar goedkeur.

Bring asseblief hierdie inligting onder die aandag van die leraar, kerkraad asook enige persone wat bedieningsbevoegtheid het.

Hier is ‘n uittreksel uit die Kerkorde van 2019 wat alles baie mooi omskryf.

Kerkorde 2019 p. 175

CLF

Christelike Lektuurfonds

---

KIX Kinderbediening gee riglyne vir Pinkster

KIX (Kinders in Christus) se materiaal vir kinderpinkster is beskikbaar gestel. Die reeks bestaan uit ses ontmoetings met 'n videogreep by elkeen, ’n riglyn en 'n lys hulpmiddele.
Kix beveel aan dat een van twee aanbiedingswyses gebruik word: in ’n groep wat by die kerk saamkom, die video’s saam kyk en die aktiwiteite uitvoer, of deur die hulpmiddele na gesinne te versprei. Gesinne kan saam na die Kix-video’s op YouTube kyk. Kry die materiaal
hier en kyk hier na die video’s.
Lees ook KIX se nuusbrief van kwartaal 2
hier.

Klik hier bo vir vakatures wat in Kerkbode geadverteer word.

BOODSKAP VIR VANDAG

Elektroniese dagstukkies wat bemoedig

Boodskap vir Vandag bereik elke dag meer as 8 800 lesers. Dit is ’n elektroniese dagstukkie wat lesers bemoedig, uitdaag, ondersteun en inspireer.

Teken in op Boodskap vir Vandag of laai die app hier af om jou dagstukkies te ontvang: Boodskap vir Vandag App kan on Google Play afgelaai word.

BYBEL-MEDIA SE BOEKRAK

 Bybel-Media spog hierdie maand met ‘n keur van moet-lees leesstof!

Bybel-Media se nuutste reeks kinderboeke is spesiaal geskryf om alle kinders, jonk en oud, met die moeilike situasies van die lewe te help.

Hierdie boekies hoort beslis op elke gesin se boekrak.

Oor ons ander boeke kan jy meer hieronder lees en aankoop by www.bybelmedia.org.za

Boeke om kinders met verlies, angstigheid en bangwees te help

Die klip in Lisa se borskas

Die klip in Lisa se borskas is spesiaal ontwikkel om kinders te help om verlies te verwerk. Baie van ons ken daardie hartseer wat so intens is dat dit soos ’n klip in jou borskas voel. Die meeste van ons weet egter nie hoe om dit te verwerk nie. Kinders weet nog minder hoe om trauma en verlies te hanteer.

LEES OOK: Bedrewe skrywer wys

hoe om swaar onderwerp lig te hanteer

Ben en die drakie

Leer kinders meer oor angstigheid, hoe dit hulle beiinvloed en hoe om dit te kan hanteer.

Ben se storie is spesiaal geskryf vir alle kinders, jonk en oud, om hulle te help om hulle angstige drakie te tem. Ben en sy drakie sal jou help om ’n paar dinge oor angstigheid te leer sodat jy iets daaraan kan doen.

Kolle en die gif

Kolle se storie help kinders, jonk en oud, om te leer wat om met ’n boelie se gif te doen.

Kolle en die gif vertel die storie van twee gruwelike boelies wat oral gif versprei met hulle boeliegedrag. Maar die gif doen niks aan Kolle nie. Die boodskap wat Kolle oordra, is dat die liefde altyd sterker as bangwees vir ’n boelie sal wees.

Toerusting vir gemeenteleiers en gemeentelede op hulle daaglikse geloofsreise.

 Bloedbruide van Christus 2

Jaap Durand se boek is nie bloot beriggewende vertellings wat rapporteer oor die lyding van vroue eeue gelede nie. Jaap skryf met ’n dringendheid, intense betrokkenheid en passie. Hier is ’n skrywer aan die woord wat diep geraak is deur die gebeure wat verhaal word, en die leser kan nie anders as om aan die hart gegryp te word nie.

With the eyes of a child

A must read for everyone who has the responsibility to raise a Christ-like generation in these challenging times.

With the eyes of a child is unique in its simple approach to the training and equipping of people involved in children’s ministry. The content is based fully on the Word, and the main theme and ultimate goal of this work is to make Jesus shine as a hero and role-model to children.

God die Digter DVD

n Unieke Afrikaanse woordkuns DVD neem die kyker op´n ontdekkingstog van die self, die lewe, die natuur en bowenal,  God se skeppende alomteenwoordigheid.

Deur gewyde gedigte wat leef in teks, beeld en klank, word die lewe gevier en hoop gebring in ‘n duister tyd.

LiG-NUUS

Ons kuier saam met Lindie Strydom in haar nuwe tuiste, die Kaap! Sy vertel dat ritmes vir hulle gesin vastigheid gee. 

Stephan Joubert help ons om te verstaan hoe Jesus ons leer bid. En ons ontdek ons geestelike gawes (die antwoord is verrassend!) 

Ons gesels ook met Zoe en Bella Kruger -- tennissterre en dogters van wyle Ruben Kruger. 

Vir ouers is daar raad oor hoe om jou kind oor sy emosies te laat praat, en kundiges vertel hoe ‘n kind se humor ontwikkel. Lees ook oor die spelterapeut wat ‘n kinderboek oor verlies geskryf het. 

LiG se Pinkster/Winter-uitgawe is nou te koop!

Kursus in BRUGBEDIENING

'n Premier kursus aangebied deur die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap by die Universiteit van Pretoria

Datums:

Week 1: 16-19 Augustus 2021

Week 2: 8-11 November 2021

Doel: Verandering van predikant in ‘n gemeente laat so ‘n gemeente in ‘n tyd van onsekerheid. Die pad vorentoe is onseker totdat ‘n nuwe permanente bediening weer in plek is. Hierdie kursus poog om predikante op te lei vir die fasilitering tydens hierdie oorgangsperiode, en tot voordeel van die gemeente.

Kursusleier: Prof Malan Nel

Kursus koste: R2’600

Plek: Universiteit van Pretoria

Kursus punte: 70

Kontak: Hesmarie Bosman - 012 420 4952 of epos; Hesmarie.Bosman@up.ac.za

Gratis Digitale Learning Community 3 Junie 2021

Leierskap en verlies:

Hoe om verlies en terugslae te hanteer

Ekerk bied graag 'n volgende Digitale Learning Community aan vir 2021. Ons nooi jou graag na hierdie gratis geleentheid toe op Donderdag 3 Junie 2021.
Ons tema die oggend is "Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer"
Verlies is ‘n realiteit vir leiers.
Verlies omdat jy ‘n belangrike besluit moes neem wat sekere opsies elimineer het.
Verlies aan erkenning en resultate omdat dinge te stadig gebeur.
Verlies aan vertroue en mense wat jou verraai het.
Verlies van ‘n bepaalde gemaksone en sekuriteit as gevolg van iemand anders se ondeurdagte optrede.
Verlies aan ‘n werk en inkomste.
Verlies aan gedeelte van jouself en dinge wat vir jou belangrik is.
Verlies van ‘n bepaalde titel en posisie omdat jy ‘n nuwe geleentheid moes aangryp.
Verlies van goeie vriende en spanmaats as gevolg van Kovid-19.
Verlies van energie omdat jy uitgebrand is.
Verlies van ‘n bekende belewenis van God.
Verlies van ...
Jy word uitgenooi na hierdie gratis Digitale Learning Community toe die 3de Junie 2021 van 10:00 - 12:30. Ons gaan tydens hierdie geleentheid luister na leiers uit verskeie velde se stories en ervarings van verlies en hoe hulle dit hanteer het. Ons gaan ook vanuit ‘n Bybelse perspektief hieroor reflekteer as ons kyk na hoe Jesus en die vroeë Kerk verlies beleef het en daarmee gedeel het.
Tema: Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer.
Plek: Regstreeks deur middel van video (die skakel sal gestuur word na registrasie per epos, asook per sms die oggend van die 3de Junie)
Jy het net ‘n internet-konneksie nodig waar jy saam gaan kyk op video na die regstreekse uitsending van die dag. Die geleentheid is REGSTREEKS en die OPNAME GAAN SLEGS VIR 7 DAE NA DIE GELEENTHEID BESKIKBAAR WEES om weer daarna te kyk. Neem asb kennis dat alhoewel dit 'n gratis geleentheid is, jy asb moet registreer om die skakel na die geleentheid te kry en so deel te neem die dag. Geen registrasie, geen toegang.*
Tyd: 10:00 – 12:30
Datum: 3 Junie 2021
Koste: Gratis. Neem asb kennis dat registrasie vir die geleentheid sluit 3 Junie 2021 om 07:00.
Sprekers vir die oggend:

Dr Johan Beukes (teoloog, leierskapskonsultant, ekerk)

Dr Pierre Engelbrecht (teoloog, ekerk)

Brain Heasley (International Prayer Director vir 24-7 Prayer)

Prof Stephan Joubert gaan die dag fasiliteer (teoloog, skrywer, ekerk)

Candice Mama (Change Catalyst, published author and multi-award winning speaker)

Daar sal 5 VBO-punte toegeken word vir die bywoning van hierdie leer geleentheid. Daar gaan slegs VBO punte toegestaan kan word indien jy 'n kaartjie gekoop het.

* Reg van toegang voorbehou deur ekerk direksie


Registreer by hierdie skakel.

Lentekonferensie

14 tot 16 September 2021

Volledig aanlyn aangebied

Dagboek asseblief hierdie datums.

Excelsus-groete

André Bartlett

 

Sertifikaat in Bedieningsvernuwing - Module 4

Dink nuut oor jou bediening

(Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing)

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante

in die middelfase van hulle bediening:

Wat sê die Drie-enige God oor ons roeping as kerk?”

31 Mei - 2 Junie 2021

Hoe ontwikkel ons ‘n missionale ekklesiologie en laat ons terselfdertyd reg geskied aan evangelisasie en dissipelskap in ‘n konteks van die post-Christendom? In hierdie module poog ons om weg te beweeg van reduksionistiese beskouinge wat ons in die uitvoering van ons roeping kniehalter.

Plek: Aanlyn per Zoom

Tye: 31/5 (9:00 – 16:00), 1/6 (9:00 – 16:00), 2/6 (9:00 – 13:00)

Koste: R95

VBO: 30 punte

Sluitingsdatum: 27 Mei 2021

Inskrywing: https://forms.gle/ovhLGYoEt25ZgGg1A

(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:

Bank: ABSA

Naam van rekening: TSO

Rekeningnommer: 142 0830 463

Takkode: 632005

Tak: PRETORIA

Verwysing: VBO naam en van

Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

Maria, die Begenadigde

Lukas 1:26-56

Beleef die verhaal op Youtube

Die volgende vrou in die reeks oor Vroue uit die Bybel, is Maria. Soos die gewoonte in daardie jare is sy skaars veertien jaar oud, en verloof aan die skrynwerker Josef. Lukas beklemtoon die feit dat Maria nog steeds ‘n maagd is.

Dit was in daardie tyd van uiterste belang dat ‘n meisie nooit omgang sou hê nie, tot die dag van haar huwelik. Sy kon gestenig word as sy dit sou verontagsaam!

n Vrou het ook nie juis ‘n belangrike rol in die samelewing gespeel nie. As sy boonop nog ‘n jong meisietjie soos Maria was, was sy skaars meer as een van haar pa se karige besittings beskou. Wanneer die engel dus vir Maria groet met “Gegroet, begenadigde vrou! Die Here is met jou!” skrik sy haar byna dood. Wat het sy, die eenvoudige, onbelangrike meisie gedoen om sulke groot woorde te verdien? Sy is verbysterd, wat kan dit tog beteken? Baie gou stel die engel die arme verbouereerde meisie gerus, en hy deel vir haar die ontstellende nuus mee dat sy swanger gaan word. Maria se knieë word skielik lam, hoe is dit tog moontlik? Die engel gaan kalm voort en beskryf in detail allerhande dinge wat haar verstandjie gladnie wil begryp nie. “Hy sal die Seun van die Allerhoogste genoem word”, hoor sy die engel sê.

Maar dis onmoontlik!”, skree haar verstand, “Ek droom!” Die engel gaan rustig voort en vertel vir haar dat haar Seun Jesus (so moet sy Hom noem) op die troon van Sy voorvader Dawid sal sit, en dat Hy vir ewig as Koning sal heers.

Maria se kop draai: “Hoe is dit moontlik? Ek het nog nooit met ‘n man omgang gehad nie!”

Die engel verduidelik van die Heilige Gees wat die lewe in haar sal wek en dat haar Seun die Seun van God sal wees. Maria se verstand sê vir haar dat dit tog totaal onmoontlik is! Maar dan vertel die engel vir haar van haar bejaarde tante Elisabet wat ses maande swanger is. Absoluut enigiets is vir God moontlik!

En so berus Maria daarby: “Ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord.”

Kort na haar ontmoeting met die engel, besef Maria dat sy swanger is. Sy wil dit uitbasuin aan die wêreld. Maar sy mag nie, want sy is nog nie getroud nie. Die gemeenskap sal haar kruisig! Sy wil dit deel met iemand wat ook soos sy voel. “Tannie Elisabet, sy het óók ‘n wonder-swangerskap nes ek, die engel het my vertel! Sy sal verstaan......”

Die bejaarde Elisabet sit ongeduldig die dae en aftel na die geboorte van haar wonder-baba. Dan hoor sy ‘n vrouestem by die deur: “Shalom, tannie Elisabet!” Op daardie oomblik skop en beweeg die baba in haar moederskoot, al asof hy die stem gehoor het en opgewonde is oor die besoeker. As sy sien dat dit haar niggie Maria is, wel ‘n wonderlike gevoel op in Elisabet, en skielik is dit asof die teenwoordigheid van die Here so oorweldigend is, dat sy nie anders kan nie as om in ‘n lofsang uit te bars. Vol van die Heilige Gees jubel sy dit uit: “Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot!” Maria se mond hang oop: “Hoe het sy geweet wat met my gebeur het?”

Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom?” wil Elisabet opgewonde weet, en sy babbel voort en vertel vir Maria van haar kindjie wat van pure vreugde in haar beweeg het net toe hy Maria se stem hoor.

Maria is so meegevoer deur hierdie lofbetoning, dat sy sélf uitbars in ‘n lofsang wat spontaan diep uit haar hart kom: “Ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my Verlosser, omdat Hy na my geringheid omgesien het.”

Vir drie maande kuier Maria by haar tante, en natúúrlik is daar baie gewonder en gegis oor die twee babas wat aan die kom was. Maar niks op aarde kon hulle voorberei vir wat werklik op hierdie twee ongebore seuntjies sou wag nie. Johannes het ‘n vurige profeet geword. Uiteindelik is hy deur Herodus onthoof vir een van sy wrede vrou se gru-grille. En Jesus? Ons ken die pad wat Hy moes stap......

Soos in daardie tyd die verwagting baie groot was vir die koms van die Messias, so is daar vandag ‘n baie groot verwagting vir die wederkoms van Jesus. Al die tekens is reeds daar. Is daar by jou ook so ‘n borrelende opgewondenheid? Ja, met ‘n swangerskap wag daar dikwels baie swaarkry, rugpyn, naarheid, komplikasies, geboortepyne, en uiteindelik die ondraaglike pyn wanneer sy kraam. Net so wag daar vir ons óók nog baie swaarkry, en hoe nader dit na die eindtyd gaan, hoe erger raak dit. Soms voel dit asof ons wil moed opgee. Maar soos met die swangerskap die vasbyt uitloop op ‘n wonderwerkie van God, so wag daar ook ná al die swaarkry op ons die wonderlike splinternuwe lewe in heerlikheid saam met Jesus. Maranatha! Kom, Here Jesus, kom gou!

Uit: Ons Dag se Brood

Om gratis in te skryf vir die oordenkinge, stuur ‘n Whatsapp aan 082 771 4925