Pinkster is om die draai! Daarom fokus ons hierdie week op boeke en video’s oor Pinkster.

Ek wil graag verlede week se versoek herhaal. Die Posduif is ‘n nuusbrief vir almal in KwaZulu-Natal, maar dit is ook nuus VAN ons gemeentes. Dus vra ons GROOT ASSEBLIEF! Stuur vir ons jou gemeente se storie sodat almal daarin kan deel. Stuur dit na kommunikasie@ngkzn.org.za

Geniet hierdie uitgawe van die Posduif!

KZN Sinodesitting – 25 tot 26 Mei 2021

Oor net meer as twee weke vind die 96ste sitting van die Sinode van KZN plaas! Vir baie van ons is dit al die hóéveelste keer om in ‘n Sinodevergadering te sit. Maar wat van diegene wat dit vir die héél eerste keer beleef? Ek gesels gister met een van die afgevaardigdes van Krantzkloof gemeente, Luan, ‘n jong kêrel. Dit is sy eerste keer en hy is baie opgewonde! Ek was sélf al talle kere daar, maar steeds is daar by my ‘n opgewonde afwagting!

Hierdie Sinodevergadering is natuurlik anders as enige van die voriges. Onthou, die Algemene Sinode het die mag van besluitneming nou afgewentel na die streeksinodes, dus rus daar nou soveel méér verantwoordelikheid op die skouers van die afgevaardigdes om die regte besluite te neem. Soveel meer noodsaaklik is dit dat elkeen van ons die vergadering in gebed aan die Here sal opdra. Dat ons sal bid vir elke afgevaardigde om te luister na die inspraak van die Heilige Gees!

Escombe

Die manne bak vetkoek!

Escombe Gemeente se manne, hard aan die werk om heerlike vetkoek te bak. Dis hulle poging om fondse in te samel vir die gemeente. Bestellings word per Whatsapp geneem en daarvolgens word die beplanning gedoen.

Daar is natuurlik altyd 'n paar laatkommers, maar vir hulle word daar ook voorsiening gemaak.

So kontak gerus Escombe Gemeente by 0837833482 as jy lus voel vir smullekker vetkoek.

---

Ballito se Pannekoekspan

Ballito Gesinskerk is nou al vir baie jare beroemd vir hulle pannekoek wat elke Saterdag deur ‘n toegewyde span gebak word. Mense kom van heinde en verre en staan tou om hierdie lekkerny op te raap. Boonop is daar heerlike, smullekker vetkoek gevul met maalvleis. En natuurlik die kersie op die koek, die legendariese vingerleklekker, stroopsoet koeksisters geskep deur ‘n span bobaasbaksters!

Die inkomste wat uit hierdie verkope gegenereer word, is vir die gemeente van onskatbare waarde. Talle Bybels, sending instansies en ander projekte is al hieruit gefinansier. Boonop skep dit ook werk vir ‘n paar mense wat elke Saterdag gehuur word.

Belydenis Aflegging

18 April 2021 was ‘n groot dag in die lewens van vyf jongmense van Ballito Gesinskerk (NG Gemeente Noordkus) toe hulle Belydenis van geloof afgelê het.

Vier saam met ons Hemelvaart

---

Kleingroepreekse vir Pinkster

Video oor Pinkster

Dr Martin Laubscher in gesprek met onderhoudvoerder dr Gideon van der Watt oor Pinkster 2021

In hierdie video tree dr Martin Laubscher (spesialis op die gebied van prediking en liturgie, Universiteit van die Vrystaat) in gesprek met dr Gideon van der Walt (publikasieredakteur van die Christelike Lektuurfonds) oor Pinkstertyd binne die kerklike jaar. Martin vertel hoe dit ‘n gewilde gebruik binne die NG Kerk geword het sedert die besondere ervaring met Pinkstertyd 160 jaar gelede. Hoe kan ons dit vandag nog inklee en sinvol aanbied (ook binne die Kovid-tyd)? Die twee gesels ook oor die breë tema vir 2021 en Martin verduidelik wie dit is wat vanjaar help skryf het aan die reeks.

Hierdie video is Deel 1 van vier dele. Klik hier vir die skakels na Deel 2, Deel 3 en Deel 4 waar Gideon van der Watt met ander deelnemers aan vanjaar se CLF pinksterreeks gesels.

HERE, LEER MY U PAD!”

DIE PSALMS AS WEGWYSERS VIR DIE LEWE

Die Psalmboek is tereg ’n “kleine Biblia” (’n “klein Bybel”) soos Luther dit gepas beskryf het. Dit bevat in pragtige en bondige vorm dit wat die Bybel ons wil vertel. In geen ander Bybelboek word daar meer gepraat oor God se goedheid, sy liefde en sy ewige trou as juis in dié boek nie. Dis ’n boek waarin die mens byna uitsluitlik aan die woord is om voor God te bring sy klag en sy lof, sy laagtepunte en sy hoogtepunte, sy verlangens en dit wat hoop gee. Dis ’n boek van geleefde ervaring, tekste waarmee mense hulle deur alle eeue heen kon vereenselwig het. Die Psalms is inderdaad wegwysers vir die lewe voor die aangesig van God (coram Deo)!

Die boek handel eerstens oor wie God is volgens die Psalmboek:

God as die liefdevolle, barmhartige, genadige, getroue en dié Een wat stadig toornig word

God se goedheid en geregtigheid

God wat tegelyk naby en ver is

God wat troos

God as leermeester

God se seën

Tweedens handel dit oor die mens: sy diepste behoeftes en dit wat sin gee:

Die rol van die mens in God se skepping

Lof en die sin van die lewe

Ouderdom, verganklikheid en die dood

Die mens se vreemdelingskap op aarde

Geloof en vertroue

Hoop en wag op die Here

Die mens in sy nood, angs en aanvegtings

Die mens se behoefte om tot rus te kom

Die mens en sy verlange na God

Dis geskik vir Bybelstudie groepe, klein groepe en bied ook riglyne vir prediking. Elke gelowige sal daarby baat vind, omdat die Psalms op ’n manier ’n kortbegrip is van belangrike geloofswaarhede.

Bladsye: 226

Formaat: 155mm x 220 mm

Prys: R220.00 (plus koerierskoste)

Eboek: R140

Bestellings: Paul Kruger, pak@sun.ac.za; 0833627268

OF

By Naledi, Tertia Swart: tertiaswart@naledi.online; 0786488616.

Ek het grootgeword met Die Kerkbode, die enigste koerant wat jy kon glo! Dit het oor die jare ‘n reuse gedaanteverwisseling ondergaan.

So het die Kerkbode gelyk in 1937.

Die Kerkbode is natuurlik die amptelike orgaan van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en dit is alreeds in 1849 deur dr. Abraham Faure as De Gereformeerde Kerkbode begin. Later het dit as De Kerkbode en Die Kerkbode bekendgestaan. Vandag word dit hoofsaaklik aanlyn gelees.

Hier onder is een van die talle interessante artikels wat in Kerkbode verskyn, en boonop ‘n artikel met baie goeie nuus vir sukkelende gemeentes in ons moeilike tye.

Lees gerus die Kerkbode by: https://kerkbode.christians.co.za/

Korting kom vir streeksinodes waar gemeentes sukkel

Le Roux SchoemanNuus

Die NG Kerk se geldsake asook die balans tussen spaar sonder om “terug te tree van kerkwees”, is tydens ’n onlangse spesiale vergadering van die Algemene Sinodale Moderamen (ASM) bespreek.

Dit volg ná sewe uit die tien streeksinodes gevra het vir verligting op die geldelike bydraes wat hierdie strukture moet maak tot die Algemene Sinode (AS) vir dié se werksaamhede.

Die realiteite van sinodes se omstandighede is werklikhede wat ons nie durf ignoreer nie,” luidens ’n verslag deur die Algemene Taakspan Fondse en Bates (ATFB).

(Artikel en foto goedgunstiglik uit Kerkbode)

Verwelkoming van nuwe KRTS studente met Carina as (mede-)seremoniemeester

LANGVERWAGTE BESOEK

Ons maak gereed vir Suid-Afrika ná 4 jaar

 Beste Vriende,

Pinkster is om die draai en 'n nuwe seisoen het aangebreek in die natuur. 'n Paar openbare vakansiedae hier het ons help asem skep (lees: kamp). Gister was juis Natuurdag en vandag vier ons Kinderdag. Lees gerus hieronder meer daaroor.

Onlangse gebeure

Kovid-19 se vierde vlaag infeksies is aan die toesak op Japan en 'n nuwe noodtoestand is aangekondig vir sekere provinsies, insluitend waar ons woon. Ons eie buurt is gelukkig nie in die middestad van Kobe nie, maar ons bly waaksaam en versigtig.

Intussen gaan ons werk en bedieninge relatief normaal voort. Ons is veral dankbaar vir 'n bietjie meer interaksies as in die vorige (winter)maande waar die isolasie van inperkinge soms swaar was. Die foto's hieronder vertel die stories van wat onder andere hier gebeur het die afgelope maand of wat.

Verstom deur ondersteuning

Met hierdie nuusflits wil ons graag ons diep waardering deel, vir elkeen wat gereageer het op ons vorige versoek i.t.v. die spesiale projek rondom ons deputasie tyd. Binne 'n paar weke het verskeie ondersteuners meer as R100 000 asook 'n motor (kosteloos) geborg. Ons loof die Here vir sy fantastiese sorg en voorsiening en vir vriende se oop harte en hande! Nou is die basiese kostes rondom reis, verblyf, PCR toetse ens. ten dele gedek. Ons vertrou vir volgehoue ondersteuning in die tyd wat kom.

  Deputasie planne

Ons vlieg DV op 10 Junie uit Osaka en sal daarna vir 5 maande in SA wees. Die doel van ons besoek is hoofsaaklik: terugvoer aan ondersteuners, besoeke aan gemeentes en individue, strategiese beplanning en visionering saam met Missie Japan leiers, rus en kuiertyd saam met familie en vriende, asook studieverlof. Omdat daar soveel veranderlikes en onsekerhede is rondom internasionale reise t.m.v. die pandemie, kan ons nie vooraf finale besoek reëlings tref nie. Maar, ek sal tydens ons eerste 10-14 dae van afsondering, kontak maak met almal om ons afsprake vas te knoop.

Bid asb. saam met ons vir als wat voorlê – sien gebedsversoeke hieronder.

Mag vanjaar se Pinkstertyd jou opnuut inspireer tot 'n dieper, Geesvervulde lewe.

Vrede en vreugde,

Stéphan, Carina, Annlie, Cornelius, Lodewyk en Stephan

KINDERDAG KULTUURBROKKIE

Vandag (5 Mei) is Kinderdag, 'n nasionale vakansiedag in Japan. In hierdie tyd word kinders se geluk en gesondheid gevier en hulle uniekheid en persoonlikhede gerespekteer. Kinders is immers een van ‘n nasie se grootste bates. Orals rondom ons wapper “visvlae”Die swart karp verteenwoordig die pa, die rooi karp verteenwoordig die ma, en die ander kleure wapper vir elke kind, met ‘n unieke kleur en posisie in verhouding tot hulle ouderdom en posisie in die gesin.

Die vlae simboliseer (energieke en sterk) karpe wat moedig stroomop swem. Met die bedoeling dat veral seuns ook moedig en sterk sal leef … “En wat van die dogters?”, vra jy dalk saam met my. Kinderdag was oorspronklik nét seuntjies-dag. Dogtertjies het wel hul eie dag (genaamd Hinamatsuri- of poppe dag - op 3 Maart). Dit het in 1948 ‘n meer gender-vriendelike Kinderdag geword, wat die waarde en krag van albei geslagte vier.

Op die foto's hieronder is ons kinders by (en in!) die vlae en voor die tradisionele uitstallings wat met die feeste gepaard gaan - binne en buite Japannese se huise - o.a. saam met ons Japannese onderwyseres me. Kitagawa, by haar huis.

Ons dank die Here vir ons onvoorspelbare en onvervangbare kinders - wat 'n seën!

GEBEDSVERSOEKE


Vra asb. vir die Here se leiding vir:

Ons besoek aan RCJ Tokushima gemeente op 16 Mei, om Elmar en Nadine Du Rand aan die gemeente voor te stel.  

Baie ekstra preekbeurte en vol klasgee program vir Stéphan, vergaderings t.w.v. RCJ sinode se pastorale en diakonale werk.

Carina se voltydse tuisskool onderrig t.m.v. voortgaande Japannese studies, haar bedieninge by RCJ Kita Kobe gemeente ens.  

Voorbereidings vir ons koms na SA, gesondheid en krag, dat vlugte sal plaasvind soos beplan.

Ons kinders se aanpassing in SA, hulle groei en verhoudinge met maats en met God. 

Ons rol in die toerusting en bemoediging van lidmate en kerkleiers in die RCJ, ook t.w.v. getuieniswerk midde-in die voortslepende pandemie en baie inperkings in kerklike aktiwiteite.

Excelsus kursus vir Mei

* Liturgiewerkswinkel (Aanlyn): die derde van vanjaar se kreatiewe werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar.

Die jaar van God se genade (Jaar B): Koninkrykstyd – 17-18 Mei [09:00 – 16:00]

Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van: 

* Drie-eenheidsondag;

* Die Sondae in Koninkrykstyd;

* Hervormingsondag;

* Sondag van Christus-die-Koning

Aanbieder: Dr André Bartlett
Koste: R75
VBO: 20 punte
Kliek hier om in te skryf.  

Sluitingsdatum:14 Mei
Alle navrae kan gerig word aan Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za

Teologiese produkte teen slegs R50 per boek

Bestel vandag nog om seker te maak jy kry jou boeke!

Beperkte voorraad beskikbaar. Aanbod slegs geldig tot 10 Mei 2021.

Daar is meer

PRYS: R50.00

Daar is meer is ʼn bronboek met gedenkvierings wat gelowiges en gemeenteleiers kan help om die dood sinvol te vier. Om ons hartseer te verwoord, om uitdrukking aan ons dankbaarheid te gee en om liturgiese rituele te volg, kan ons in die moeilike en seer tye van die lewe inderdaad help om in die regte rigting te kyk.

Die hart van hierdie boek is daarom vieringsgebede, treurformulerings en herinneringsrituele rondom die dood wat gelowiges sal help besef dat die viering van die dood inderdaad ook ʼn viering is wat van die opstanding van Jesus Christus vertel.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Die relevansie van die kerk

PRYS: R50.00

Die aanslag op die kerk se relevansie het diep historiese wortels. Die "kritieke situasie waarin die kerk in ons tyd beland het" word op ’n grondige manier ontleed en stimuleer die leser om self na te dink en saam te praat oor die blywende betekenis van die kerk vir die moderne mens.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

 

Teen my sin en beterwete

PRYS: R50.00

Kantaantekeninge oor preek en preekmaak

Daar is talle uitdagings wat in die prediking verreken moet word: digitale kommunikasie, die groter klem op die visuele en die globalisering van idees. In hierdie lekkerlees-boek vind jy 18 uiteenlopende predikers se preekpraktyke.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Die Bybel praat vandag

PRYS: R50.00 per boek

PAKKET VAN 4 BOEKE: R150.00

Hierdie bundel is spesifiek gemik op gemeenteleiers wat eredienste moet lei en bevat volledige eredienste wat deur gemeenteleiers aangebied kan word.

 KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Dáárom glo ek!

PRYS: R50.00

Cas Vos self verwoord die motivering vir sy nuutste boek soos volg: “Ek het weer na God se stem in sy Woord begin luister, begin bid. Stil en hardop. God is nie dood nie. Net op papier is Hy dood. Hy is vrygespreek. God het al die teoloë oorleef. Ek is dankbaar dat dit gebeur het. Liewe Here, welkom in ons midde!”

Dan vertel hy in Dáárom glo ek! vir ons van sy boeiende geloofsreis, stroomop van wat die heersende denke dikteer en waarvan selfs gelowiges gemaklik en onnadenkend die prooi word.

Deur sy geloofsreis met sy lesers te deel, motiveer hy almal wat vandag voel hulle geloof word bedreig: Dink na oor jou geloofsreis tot hier, en waag dit dan om vas te staan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het.

Wat die skrywer die graagste wil hê, is dat sy lesers in sy ervaring moet deel. Daarom waag hy dit onverskrokke om “’n klein geloofsbelydenis” te skryf as reisgids vir gelowiges op hulle pad.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Jong teoloë praat saam

PRYS: R50.00

In hierdie boek tree jong teoloë vanuit die rykdom van die Christelike tradisie met hedendaagse geloofs- en lewensvrae in gesprek.

Dié groep jong teoloë, wat aan verskeie teologiese fakulteite in Suid-Afrika afgestudeer het, deel deur hulle bydraes die vrug van hulle groei en ontwikkeling in die teologie met die breër kerklike publiek.

Die bydraes is georden in drie teologiese bundels – bronne, geloofsoortuigings en gebruike – en neem die leser in ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap.

Die bydraes sal verdere gesprek aanmoedig omdat dit fokus op sake wat tans sentraal staan in kerklike en publieke debatte in plaaslike en internasionale kontekste.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Vrede vloei soos ʼn rivier

PRYS: R50.00

In hierdie boek sê Daan Cloete hy ag homself gelukkig dat hy in hierdie bepaalde tyd en in hierdie land geleef het.

Dit was ʼn tydperk vol drama en opwinding, tragedie en komedie. Die Suid-Afrikaanse rivier het, saam met al die hoofstrome en bystrome in sy eie lewe, inderdaad tussen kranse deur, om rotse heen en oor klippe gevloei.

Dat ons enigsins by ʼn vorm van afsluiting kon kom, daarvoor moet ons dankbaar wees.

Dit is Daan Cloete se storie hierdie, die verhaal van hoe hy sy lewensjare in Suid-Afrika beleef het.

Toe hy nagedink het oor hoe hy die verloop van sy lewe sou wou verwoord, was hy self verbaas om te sien dat hy sy lewe by verskillende riviere deurgebring het, en dat dié riviere gedien het as kontekste vir die verskillende fases van die ontwikkeling van sy lewe.

Oor die toekoms, glo hy, het ons genoeg rede om hoopvol te wees.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Om te leef asof nie

PRYS: R50.00

Met die heengaan van Russel Botman, rektor en visekanselier van die Universiteit van Stellenbosch op 28 Junie 2014, het Dirkie Smit sy weeklikse rubriek op Saterdae in Die Burger, “Geestelike waardes”, benut om aan hom hulde te bring.

Dit het gelei tot die gedagte van hierdie huldigingsbundel met spesiaal uitgesoekte rubrieke uit “Geestelike waardes” oor ses temas wat Russel Botman besonder na aan die hart gelê het.

Saam is al die rubrieke uitgekies om hulde te bring aan ʼn vriend, ʼn denkleier en ʼn teoloog wat baie mense se lewe ten goede geraak het en in die toekoms steeds sal raak.

 KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Living Theology

PRYS: R50.00

Dirkie Smit’s impressive theological oeuvre defies simple characterisation. This publication will reveal a testimony to the life and work of Dirkie Smit. The contributions come from 45 respected theologians from several continents.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Vir meer inligting en bestellings, kontak asb vir BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za. Besoek gerus ook ons webblad by bybelmedia.org.za

Ester deel 1

Uit die Dagstukkie reeks: Vroue uit die Bybel

Kyk die Video

Luister die Audio

In ‘n wêreld waar die magtige manne die septer geswaai het, was dit soms ‘n vrou wat die gang van die geskiedenis omgeswaai het. Een so ‘n vrou was Ester. Baie jare het verby gegaan sedert Hanna vir klein Samuel vir die Here gegee het. Samuel het twee konings oor Israel aangestel, en sedertdien was daar talle konings wat regeer het, meeste van hulle slegte konings.

Toe gebeur die ballingskap........

Dit is die jaar 484 vC. Op die troon van die magtige Persiese Ryk sit die flambojante Ahasveros, - ook bekend as Xerxes 1. Dit is nou reeds sy derde jaar op die troon. Sedert die dinamiese koning Sirus (of Kores) sowat 70 jaar tevore die troon van Persië bestyg het, het die ryk net teen ‘n angswekkende tempo uitgebrei totdat dit uiteindelik ‘n wêreldryk geword het wat strek van Egipte en Griekeland in die weste tot by die grens van Indië in die ooste.

In die eerste toneel van ons verhaal sien ons vir Ahasveros in al sy prag en praal. Vir ‘n volle ses maande lank word die stad opgetooi tot ‘n wonderwêreld van kleur en rykdom. Spierwit en bloedrooi linnedoeke word aan marmer pilare gedrapeer, versier en vasgemaak met pers linnetoue aan silwer ringe. Silwer en goue rusbanke versier die plaveisel wat kunstig uitgelê is, gekap uit verskillende soorte kosbare klip.

Die hoogtepunt van die feesvieringe is ‘n weeklange onthaal waar géén koste en moeite ontsien word nie. ‘n Oorvloed van wyn, net goed genoeg vir ‘n koning, word bedien in goue bekers, spesiaal vir die geleentheid ontwerp. Al die hoë amptenare uit die ryk van regoor die wêreld is daar. En natuurlik is dit nie net die manne wat bederf word nie - elders is Koningin Vasti besig om al die invloedryke vroue van die Persiese Ryk te onthaal.

Gemoedelik, vrolik, vrygewig en joviaal mag Ahasveros dalk voorkom, maar moenie hierdie man op sy baadjie takseer nie. Hy is ‘n bitter gevaarlike man! Moenie in sy verkeerde boekies kom nie, want jy gaan beslis tweedebeste daarvan afkom! Boonop leen hy baie maklik sy ore uit aan ander invloedryke en slinkse manne wat hom soms manipuleer!

En dan is daar Ester. ‘n Beeldskone jong meisie iewers in Israel, ‘n verarmde landjie wat swaar gebuk gaan onder Ahasveros se tirannie. Op die harde manier moet Ester leer om verantwoordelikheid vir ander mense te aanvaar en beheer te neem van haar situasie. As vrou, wat géén seggenskap het nie, neem sy haar posisie in in ‘n wêreld wat gedomineer word deur die magstrukture van mans. Soos ‘n Moses van ouds lei sy uiteindelik haar onderdrukte volk uit die verdrukking uit. Deur haar sagte woorde verander sy die gang van die geskiedenis. Dan is dit eintlik hierdie brose, sagte vrou wat in werklikheid die septer swaai in die koninkryk van hierdie gevaarlike koning Ahasveros.

Maar nou loop ek mos my storie ver vooruit......

Ons besef maar al te deeglik dat die regeerders wat die leisels in die hand het, mag het oor ander mense. In ons daaglikse lewe kry ons daarmee te doen. Die magsbehepte verkeersman wat die lewe vir jou bitter moeilik maak, veral as hy ‘n korrupte streep in hom het en jou dalk afpers om die verkeerde ding te doen. Groot leiers in Afrika het ‘n geweldige mag oor hulle onderdane. Selfs al stem hulle gladnie saam met sy beleid nie, sal hulle hom steeds volg tot die dood toe!

Ons hele lewe word beheer deur wette en regulasies, sommige waarmee ons gladnie eers saamstem nie. Dikwels word wette gemaak wat ons as gelowiges dwars teen die krop stuit. Die vraag is, hoe ons hierdie wette gaan hanteer. Goeie wette is tot almal se voordeel, maar hoe gemaak met wette wat nie tot eer van God is nie, of wat vir baie mense ‘n nadeel inhou?

Jesus het ons geleer dat daar sekere dinge is waaraan jy nie gaan torring nie, al lyk hulle dalk vir jou bitter onregverdig. As die bombastiese soldaat met die mag in sy hand vir jou sê om sy pak ‘n myl ver te dra, dan doen jy dit met ‘n glimlag - bied selfs aan om dit twee myl ver te dra! En as die keiser sê dat jy belasting moet betaal, dan betaal jy sonder om ‘n bohaai te maak, al is hy ‘n heiden wat afgode aanbid.

Deur protesaksies, petisies en stakings jaag jy net die owerhede die harnas in. Selfs drastiese stappe soos ‘n eetstaking gee hulle net rede om jou te bespot en uit te lag.

Ester het met ‘n groot tameletjie gesit! Kom ons kyk hoe sy in hierdie spannende verhaal ‘n netelige saak benader het. Die lewe van duisende mense was op die spel, maar sy het ‘n plan gehad........

Geneem uit Ons Dag se Brood

Om in te teken vir hierdie oordenkinge: stuur 'n Whatsapp aan 082 771 4925

Louis Nel