Hartlik welkom by nog ‘n Posduif! Die nuus op almal se lippe op die oomblik is ons komende Sinodesitting, en daar gaan ‘n paar baie opwindende dinge gebeur!

Om te sorg dat elke nuusbrokkie jou by die huis bereik, het ons ‘n Twitter rekening oopgemaak. Die adres is: @Ksinode. Ons het ook ‘n nuwe skakel geskep op ons webblad – kzn.ngkerk.netJongste Nuus waar jy al die nuus, video’s en foto’s van gebeure by die sinodesitting sal kan volg pas nadat dit plaasgevind het.

Hierdie skakel sal ook van nou af allerhande interessante nuusbrokkies huisves, so jy kan gerus gaan loer.

Dit is belangrik dat jy nou alreeds sorg dat jy jou Twitter toep aflaai en @KSinode “volg” sodat jy nie die warm sinodenuus misloop nie.

KZN Sinodesitting – 25 tot 26 Mei 2021

Neem asseblief kennis dat die datums vir die sinodesitting verander het. Dit begin nou nie meer op Maandag 24 Mei nie, maar wel Dinsdag 25 Mei, en duur slegs 2 dae.

 

Durban-Wes Gemeente

 

Vlytige Vingers

Daar is 'n groep vroue wat gereeld bymekaar kom. Hulle hande is altyd besig met die een of ander handwerk items. Sommiges brei, ander hekel, van hulle doen naaldwerk van gehalte en nog ander borduur. Soms leer hulle mekaar en help mekaar as die werk moeilik raak.

Hulle het mekaar al oor die jare geleer ken en deel ook in mekaar se laste. Soms word daar na hulle verwys as die vlytige tonge, want hierdie klompie vroue kan 'n hond uit 'n bos kuier.

Hulle het verlede jaar besluit dat hulle ten minste een projek per jaar vir die gemeente moet doen. Hierdie jaar het hulle knie-kombersies gemaak en hulle aan Dorkas geskenk om uit te deel. Ons glo ons sal nog baie wonderlike items uit hulle hande ontvang.

Dankie Dames!

Sommige van die dames se pragtige werk.

Berig deur: Elise Claassen

 

NG Gemeente Pinetown

Pinetown gemeente is geleë in die middel van ‘n gebied waar die nood baie groot is, en hulle word letterlik toegegooi onder versoeke om hulp. Hierdie gemeente het ‘n groot hart vir dié wat swaarkry, en al sukkel hulle self om finansieel kop bo water te hou, het hulle steeds ‘n oop hand na buite.

Onder meer deel hulle hulle kerkgebou met ‘n Zoeloe gemeente wat nie ‘n eie kerkgebou kan bekostig nie. Hulle het betrokke geraak by Malvern Kinderhuis, waar die nood hoog is, en lewer soms kosvoorraad daar af om die nood te help verlig.

Hulle het sopkombuise opgerig in Hilary en Escombe en daar word gereeld kospakkies en toiletware en selfs hondekos uitgedeel.

Daar word gesprekke gevoer met behoeftiges, en hulle word gehelp om staatstoelaes te ontvang en om werk te kry.

Dagstukkies en preekopnames word gereeld versprei aan die behoeftiges asook persone wat weens omstandighede nie in die kerk kan kom nie.

 

NG Gemeente Suidkus

Dit is ‘n heerlike verrassing as ‘n oud-leraar die dag onverwags by ‘n gemeente opdaag. Dit het in Amanzimtoti gebeur toe Ds Henk en Elize Zeeman skielik daar opdaag. En Ds Henk se reaksie?

Ons het ‘n verrassingsbesoek aan ons eerste gemeente, NG Kerk Suidkus in Amanzimtoti gebring wat ons 35 jaar gelede verlaat het!

Wat ‘n heerlike, vriendelike, spontane geleentheid!

In besondere ou bekendes vasgeloop en die ontmoeting met die twee huidige predikante, Liezel de Jager en Marius Schoombie was die kersie op die koek.

Ons bid vir julle die mooi toekoms van die Vader toe!

---

 

Ds Jannie se Fietstoer

Ons het in die vorige Posduif berig van Ds Jannie Schuler wat ‘n “virtuele” Maluti fietstoer beplan het.

Hier is Ds Jannie en sy span fietsryers wat die tog onderneem het.

Links is ‘n roetekaart soos hulle gery het met al die inligting oor die rit. Jy sal merk dat hulle die 184km in 7½ uur voltooi het en byna 2000m geklim het! Taai op die bene!

Die rit het egter baie voorspoedig verloop, sonder enige insidente en in perfekte weersomstandighede. Maar hier na die einde se kant toe het dit baie lank begin raak, veral toe een van die manne moedeloos gevra het: “Wie het Bergville geskuif?” toe Bergville net nie te voorskyn wou kom nie!

Geestelik is die ryers baie geïnspireer. Met die aanvang het Ds Jannie die rit aan die Here opgedra in gebed, en Hy het hulle regdeur gedra. Die gedagte het by hom opgekom dat God se genade groot is, en dat alle gelowiges uiteindelik by die volmaakte eindpunt uitkom.

Die pad vorentoe? Ds Jannie sê dat hulle nóg opwindende fietstoere vorentoe beplan, moontlik ‘n drie-dag toer van Heidelberg af tot iewers onder in KZN. Hou gerus maar hierdie spasie dop vir nog gróót dinge!

---

Ek deel graag hierdie storie van genesing en genade. Ek was 23 jaar in die gevangenis. Daar het ek dit gehoor.

'n Swart man in sy laat middeljare verkrag 'n jong blanke vrou in 'n plattelandse dorpie. Hy word gevang en lewenslank tronkstraf opgelê. Hy word toegesluit in 'n maksimum gevangenis anderkant Pretoria.

Daar bring die Heilige Gees hom in aanraking met die bevrydende bloed van die Seun van God. Hy kom tot bekering. Hy word nie-amptelik die tronk-koster wat toesien dat die lokale reg is vir die geestelikes wat die gevangenis besoek vir hulle gevangenis-pastoraat. Hy voltooi ook 'n hele aantal Bybelkor kursusse.

Intussen gaan die verkragte vrou deur 'n ondenkbare hel. 'n Hel wat net iemand belewe wat self verkrag is. Haar huwelik verbrokkel. Genadiglik was daar nog nie kinders nie. In haar groei daar 'n abses van onbeskryflike haat, woede, selfveragting, skuld en kwaadwees vir God. Haar hele bestaan word beheers deur een woord. In swart hoofletters staan dít oor haar lewe geskryf - VERKRAG.

Na twintig jaar word die verkragter op parool vrygelaat. Die hoof van die gevangenis het persoonlik vir hom ingetree by die paroolraad. Dit gebeur baie selde. Die bejaarde vrygelate haas hom na die dorpie waar die verkragte vrou gewoon het. Hy klop aan haar deur. Hopende, biddende dat sy nog by dieselfde plek bly waar hy haar jare gelede gewelddadig en gruwelik onteer het.

Die vrou maak die deur oop. Verskrik en beangs deins sy terug. Voor haar na baie jare staan haar nemesis. Nou gaan hy haar doodmaak, dink sy!

Dan sê hy: "Miesies, ek kom net vir jou sê ek is baie jammer vir wat ek aan jou gedoen het."

Haar sweer bars oop. Die etter loop uit. Sy huil en huil en huil. Hy huil saam met haar. Sy lei hom die huis binne. Saam eet hulle koekies en drink hulle tee. Dan bid hulle, eers hy dan sy.

Vir die eerste keer sedert haar verkragting beleef sy 'n gebedsgemeenskap met die lewende Here. Die bejaarde oud-gevangene werk nou by haar as tuinhulp. Sy sorg vir hom. Soli Deo Gloria!

O ja, voordat ek vergeet. Ek was kapelaan by Korrektiewe Dienste.......

Ds Simon Mnisi

Paasvrydag het die VGKSA gemeente Msinga afskeid geneem van Ds Simon Mnisi.

Hy was byna 50 jaar, eers as evangelis, en later as leraar, in die bediening in Msinga. Skooltjies wat hy in kerke gevestig het, het later staatsskole geword. Hy en sy vrou Mama Anah het menige werkskeppingsprojekte begin. Die Stellenbosch Studente Msinga Uitreikspan het jaarliks onder Ds Mnisi se leiding en mentorskap hul uitreike beplan.

Hy is vlot in Afrikaans en was ‘n brugbouer in eie reg, in soverre wat die kerkfamilie brugbouers verwelkom het.

Ds Mnisi was ook lank op die Vgksa se Moderatuur. Mama Anah was ook geruime tyd die VGKSA se Vrouediens leidster in KZN.

Ons eer die Here vir ‘n diensbare werkkrag wat die Evangelie in uiters beproewende omstandighede uitgedra het. Individue uit die NG kerk in Dundee het ruim bygedra om die trekkostes na Mpumalanga te befonds.

Mama Anah Mnisi links en Ds Simon Mnisi regs.

Berig deur: Ds Lourens Schoeman.

In Pas

Dr Lourens Bosman verduidelik in ‘n kort video hier bo waarvan ‘n baie opwindende boek wat gratis aanlyn beskikbaar is, met die titel: In Pas met die Lewende God – Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes.

Die boek kan gratis afgelaai word by: inpas.co.za

In kort sê hy dat Kovid 19 ‘n geleentheid is vir die kerk. Hierdie boek is ‘n instrument om die geleentheid te benut.

---

 

JEUGPROJEK: Hef ons jeug op met WEES 'n WENNER! Jou race na geluk en meaning.

Na Shania-Lee, CLF se 15-jarige Bybelprojek ambassadeur, se onlangse besoek aan die CLF span, kon sy nie vertrek sonder om vir haarself en 19 ander jongmense in haar kerk ’n WEES ’n WENNER! boek te koop en borg nie.

En met hulle lang rit terug Amanzimtoti toe, kon sy nie die boek neersit nie – al is dit veronderstel om ’n dagstukkie boek te wees!

Shania-Lee het vertel van die ondenkbare uitdagings waarmee ons jongmense worstel - hulle soeke na identiteit en waarde en of hulle lewe nog die moeite werd is, emosionele boelie op skool en nog vele ander.

Ken jy ook jongmense van wie jy kan vra…

HOE GAAN JOU MOVIE EINDIG?

SO WIE IS JY NOU RÊRIG?

HOE KYK JOU OË?

Daar is soveel jongmense in ons gemeenskappe wat nie die Here ken nie, wat nie ’n Bybel het nie of wat selfs nog nooit van Jesus gehoor het nie.

ASSEBLIEF! Help ons om dit te verander.

CLF se doelwit is om die boek “WEES ’n WENNER! Jou race na geluk en meaning” met dagstukke vir ’n jaar, teen Jeugdag (16 Junie) in 20 000 jongmense en kinders in minder-bevoorregte gemeenskappe se hande te plaas.

Ons gaan dit in samewerking met ons gemeenskapsvennote doen wat hierdie jongmense op hulle journey sal ondersteun.

Jou minimum donasie van R50 gaan dit moontlik maak!

Die Christelike Lektuurfonds is ’n nie-winsgewende organisasie (020-595_NPO).

Artikel 18A sertifikate kan vir belastingdoeleindes aangevra word.

Direkte inbetaling:

ABSA Bank

Rek no: 47 01 88 502

Verwysing: WENNER

Groete

 

Pinkstertyd 2021

Die Heilige Gees maak heel en nuut

Die fokus van die 2021 Pinksterreeks is op die heling van ons gebroke werklikheid te midde van die Kovid-19 pandemie en die baie ander uitdagings wat ons land tans in die gesig staar. Daar is ‘n donkerte aan die tyd waarin ons leef, en ons smag na lig, na heling, na lewe.

Hierdie ontwrigtende tyd roep allerlei vrae en temas op: vrae oor God se teenwoordigheid/afwesigheid/versluiering in hierdie tyd; die mens se verlange na hoop/troos/betekenis; die heelmaak van verhoudinge; die heelmaak van die kerk, die heelmaak van die natuur; die heelmaak van waarheid; die heelmaak van gemeenskappe; die heelmaak van geloof, ens.

Hierdie heel- en nuut maak is veral die werk van die Heilige Gees, as derde Persoon in die Drie-eenheid. Verskillende fasette van die Gees se werksaamhede word hier belig.

Die reeks is vanjaar uitgewerk deur leraars van die NG Kerk, VGKSA en NGKA verbonde aan die Departemente “Praktiese en Missionale Teologie” en “Historiese en Konstruktiewe Teologie” van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat. Ons is dankbaar vir hulle gewilligheid en kundige bydraes.

Die temas van hierdie reeks is die volgende:

1. Hemelvaart en die aardse werk van die Gees (Die Gees van Christus) [Dr Eugene Baron]

2. Hoekom is die Gees gestuur? (Identiteit en kernwerksaamheid van die Gees) [Dr Eugene Fortuin]

3. Die Gees help ons om te glo (open ons oë en harte – “unveiling”) [Dr Andries Hoffman]

4. Die Gees lei ons in die hele waarheid (kennis, onderskeiding) [Dr Lyzette Hoffman]

5. Die Gees vertroos en genees (individue en gemeenskappe) [Dr Juanita Meyer]

6. Die Gees bou, bemagtig en lei die kerk [Prof Kobus Schoeman]

7. Die Gees herstel en herskep die natuur (ekologie) [Prof Jan-Albert van den Berg]

8. Die Gees help ons bid (aanbidding en voorbidding) [Dr Suzanne van der Merwe]

9. Die Gees skep gemeenskap met God en mekaar (eenheid, versoening) [Prof Pieter Verster]

10. Die Gees roep en stuur ons na die wêreld – met hoop [Dr Wessel Wessels]

Die reeks word geborg, versorg en versprei deur die Christelike Lektuurfonds www.clf.co.za

Eddie Orsmond en Gideon van der Watt CLF Publikasies

'n Moeder – Meer werd as edelstene.

Alles aan haar spreek van ’n sterk en edel persoonlikheid; sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid; as sy leiding gee, is dit met liefde.” – Spreuke 31:25-26

Bederf jou ma of ouma op Moedersdag met een van ons Bybelstudieboeke, dagstukboeke, joernale of selfs ’n Bybelpretboek.

LET WEL: Aanbod geldig tot 12 Mei 2021. Beperkte voorraad.

Resepteboeke

Kokkedoor

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R330.00

Errieda du Toit het in haar verbeelding ure om die tafels en kospotte saam met Suidooster se huiskokke deurgebring vir haar tiende resepteboek. Die rol wat kos speel om mense bymekaar te bring is haar passie. Dit leef sy ook uit as die inhoudsvervaardiger vir kykNET­kosreekse soos Kokkedoor, haar kosrubrieke, radiopraatjies en kosblog Huiskok.com

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Bitter+soet

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R470.00

Bitter+soet vertel die verhaal van Mietha Klaaste wat op die plaas Langverwacht, in die omgewing van Robertson  grootgeword het, soos oorvertel deur Niël Stemmet. Die verhaal vat ons terug na daar waar Mietha se ma, Sarah, Oumies en Oubaas se huis skoonmaak en haar pa die voorman op die plaas is. Oumies en Oubaas se oudste seun, Johan, trou met sy nooi Susan en kort voor lank maak klein Daniël sy verskyning.

Mietha word uit die skool gehaal om na hom om te sien – en daarmee begin ’n hegte verbintenis wat oor jare heen sou strek. Die lief en leed van Mietha en Daniël word op kleurryke wyse vertel, met gedigte, rympies en liedjies toegelig, terwyl vergange dae se lekker resepte deel daarvan uitmaak. Die verhaal gee ’n kykie terug, maar ook vorentoe waar die toekoms met hoop gevul is. Met meer as 60 resepte wat wissel van vetkoek, hoenderpastei, snoektert en tamatiebredie tot melktert en sagopoeding is hierdie ’n boek vir lekkerlees maar ook vir byderhand hou in die kombuis.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Marianas se vier seisoene

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R420.00

Op die agterstoep van Marianas eet ’n mens happie vir happie met ’n uitsig op die plek waar jou maaltyd gebore is – nou is dié lekkerte in ’n boek omskep. In 2000 het Mariana Esterhuizen en haar man Peter op die pragtige klein dorpie Stanford ’n restaurant – Marianas – oopgemaak. Sedertdien het dié restaurant een van die land se topeetplekke geword en is hulle maande vooruit vol bespreek met smulpape wat van heinde en verre soheentoe optrek.

Mariana volg die tuin-na-tafel beginsel en gebruik groente, vars kruie en vrugte uit haar eie tuin. Die pragstuk van ’n boek, ingedeel volgens die seisoene, bevat: gunstelinge uit Mariana se kinderdae, die restaurant se topdisse, gunstelinge uit die groentetuin, en gunstelinge van klassieke kokke (Mariana is ’n passievolle kookboekversamelaar). Resepte dek die volle spektrum: artisjokgeregte, soppe, kerrievis, koekstruif met bessies, gemmerbier, en vyekonfyt alles selfgemaak!

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Een pan/ pot/bakplaat

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R330.00

Callie en Mari-Louis maak jou lewe makliker met maaltye in een pot, pan of bakplaat – spaar elektrisiteit en arbeid met boonop die minimum skottelgoed. Heerlike en moeitevrye resepte vir bees, hoender of varkvleis, asook wors, spekvleis en ham, frikkadelle en selfs vleislose geregte. Elk met ’n stysel en groente om ’n volledige maaltyd te maak.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Dagstukkies en Joernale

Dagstukkies vir besige vroue

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R220.00

Van ’n vrou in vandag se wêreld word baie verwag: Sy moet ’n goeie huweliksmaat wees, haar deel in die werksplek en by die kerk doen – én (so voel dit) ’n perfekte ma wees. Hierdie dagstukkieboek is spesiaal saamgestel vir elke vrou wat maar alte goed weet dat dit nie altyd so maklik is nie, dat die lewe soms houe uitdeel en dat veral ’n ma moeg en radeloos kan voel.

In Dagstukkies vir besige vroue, saamgestel deur Christelle Webb-Joubert, bring bekende vroue soos radiopersoonlikheid Benescke Janse van Rensburg; Christine Ferreira, redakteur van die tydskrif Lééf – met hart & siel; sangeres Helenè Bester en aktrise Bertha le RouxWahl boodskappe van hoop vir ma’s.

Dagstukkies vir besige vroue wil jou herinner dat jy nie alleen is nie, dat jy nie skaam hoef te voel wanneer die lewe jou oorweldig nie, en dat jy altyd maar kan vashou aan dié wete: Jou hemelse Vader ken jou, Hy weet wat jy as vrou en ma nodig het en Hy sal jou nooit in die steek laat nie.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Dotted Journal

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R90.00

Struik Christian Media introduces a brand-new range of dotted journals, with trendy cover designs to make it easier to plan both your day-to-day schedule and longer into the future. A cross between a to-do list and a diary, "bullet journaling" is ideal for people who love planners, setting goals, scrapbooking, and want to be more organized. Each journal includes a link to a full description to help users start this new way of structuring their lives.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Inspirasie en Bybelpret

Staan sterk in 'n wankelende wêreld

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R190.00

Dra jy swaar aan die druk van jou daaglikse lewe, ry jy op ’n emosionele tuimeltrein, is jy fisiek uitgeput en sukkel jy met swak gesondheid?

Is jy kort van draad, angstig, bang en voel jy pal skuldig omdat jy worstel om ál meer en meer vir jou werk – en ander mense – te gee, dikwels ten koste van jou gesinslewe. Voel jy of jy min hoop het vir die toekoms?

Staan sterk in ’n wankelende wêreld is ’n praktiese boek vol onmiddellike inspirasie wat jou sal help om bo al jou omstandighede uit te styg en alles te word wat jy geskep is om te wees. Die insigte wat jy op hierdie blaaie vind, sal jou aanmoedig om jou lewe, jou besigheid en jou toekoms te verander. Die teks is gebore uit lewenservaring en is nie bloot teorie nie.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Bielie Bybelpretboek 4

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R140.00

Die Bielie Bybelpretboek 4 is perfek vir liefhebbers van blokraaie en ander woordspeletjies. Dit is ’n prettige manier om meer van die Bybel te leer en ook om jou kennis van die Bybel te toets. Die Bielie Bybelpretboek 4 is nie net vir individue bedoel nie – dit kan selfs in kleingroepe of Sondagskoolklasse gebruik word. Dit sal ure se genot verskaf. Die Bielie Bybelpretboek 4 bevat meer as 160 aktiwiteite met onder meer: woordsoeke, koderaaie, blokraaie en sudoku’s.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Anderkant uit

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R260.00

In Hanlie Retief se gewilde onderhoude in Rapport oorreed sy doodgewone én beroemde Suid-Afrikaners om lesers nie net in hul binnekamers in te nooi nie, maar ook hul harte behoorlik oop te maak.

Anderkant uit is ‘n versameling van dié onderhoude, met mense wat deur trauma getref is en besluit het om weer op te staan. Hier praat mense oor verslawing, misdaad, siekte, verlies en meer. By elke tema voer Hanlie ‘n gesprek met Lise Swart en die sielkundige Louis Awerbuck, aanbieders van Wie is ek? op RSG, oor die impak van trauma en hoe jy dit kan verwerk. Hulle wys dat ons nie kan kies wat met ons gebeur nie, maar wel hoe ons daarop reageer, en dat daar inderdaad net een ding is waarsonder geeneen van ons kan leef nie, en dit is hoop.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING 

Israelreeks 9: Hasukkah shel David

AFSLAGPRYS: R50.00

GEWONE PRYS: R230.00

Rivkah is weer swanger. Terwyl die terreuraanvalle toeneem, wonder Marc en Rivkah: Is dit die tyd en die plek om nog ’n kind in die wêreld te bring? Dit raak net gevaarliker in Jerusalem se strate. Toe die geboortepyne van sy ma begin, vind Yoshi egter troos in Yeshua se woorde dat sy terugkoms ook soos ’n geboorte gaan wees en dit sal beteken dat die tyd naby is vir Hom om weer Hasukkah shel David op te rig ...

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

R50-bybelstudies

Mosaïek van Maria

AFSLAGPRYS: R50.00

In hierdie boek gee sy dan vir haar lesers verskeie blikke op Maria. In die proses word daar vir ons nuwe moontlikhede en vars insigte gebore. En gebore is die woord wat alle gelowiges oor die hele spektrum van geloofstradisies aan Maria sal koppel. Want uit haar is ons Verlosser, Jesus Christus, gebore. 

 KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Jy is deel van God se plan

AFSLAGPRYS: R50.00

n Bybelstudie oor dertien vroue in die Bybel – en hoe God se plan hulle lewe geraak het.

Die Bybel is vol boeiende stories, maar die karakters is nie fiktief nie. Hulle was regte mense, net soos ek en jy. En hulle stories is in die Bybel opgeteken sodat ons uit hulle lewe kan leer, hulle foute kan vermy, en veral hulle geloofsmoed kan navolg. Bowenal is hulle stories opgeteken om vir ons te wys dat hulle nie alleen in die wêreld was nie; God was by hulle. Hy was in hulle lewe teenwoordig. God het ’n plan met hulle elkeen se lewe gehad. Hulle onderskeie stories is immers deeltjies van die ware Storie in die Bybel: die storie van God wat die mense van hierdie wêreld so liefhet dat Hy ons nie aan ons eie genade kan oorlaat nie.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Die liefde van Christus dring my

AFSLAGPRYS: R50.00

n Tien-weke-Bybelstudie oor die lewe van Paulus. Min mense het die vroeë kerk so merkwaardig beïnvloed soos Paulus. In hierdie Bybelstudie sal jy Paulus – met sy onvermoeide ywer vir die uitbreiding van die evangelie – van nader leer ken deur hom op sy reise deur die Antieke Wêreld te vergesel.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Rut

AFSLAGPRYS: R50.00

Die boek Rut gee ʼn mens ʼn rilling van lekkerkry. Dit is ʼn liefdesnovelle met genoeg spanning en humor om jou tydens ʼn Sondagmiddag se lees te boei. En wanneer jy klaar gelees het, kom jy agter jy dink nuut oor mense wat anders as jy is.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Moed om mens te wees

AFSLAGPRYS: R50.00

'n Bybelstudiegids vir vroue. Die baie bekende gesin van Betanië in Judea – Marta, Maria en Lasarus – se verhaal sal jou help om met waagmoed te leef in die tyd en ruimte wat God vir jou gee.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Vir meer inligting en bestellings, kontak asb vir BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za. Besoek gerus ook ons webblad by bybelmedia.org.za