2021 KZN Sinode Kalender

Nuwejaarsdag 1 Januarie
Week van gebed Januarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 14 Februarie
Sinodale Dankdag 14 Februarie
Lydensweke Begin 14 Februarie
Skole Begin 15 Februarie
Aswoensdag 17 Februarie
ASM Nog nie bepaal nie
Wêreldbiddag Vroue 5 Maart
Wêreldbiddag Mans 6 Maart
SINODESITTING 16-18 MAART
Menseregtedag 21 Maart
Dag van Danksegging en Verootmoediging 4 April
Goeie Vrydag 2 April
Paasfees 4 April
Gesinsdag 5 April
Skole Sluit 23 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
Arbeidsondag 2 Mei
Skole Begin 3 Mei
Moedersdag 9 Mei
Hemelvaart 13 Mei
Pinksterfees 23 Mei
Biddag vir Ekologie 6 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 13 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 20 Junie
Vadersdag 20 Junie
Skole Sluit 9 Julie
Skole Begin 26 Julie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 29 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 5 September
Leprosiedag 12 September
Toerustingsondag 12 September
Erfenisdag 24 September
Skole Sluit 1 Oktober
Biddag vir Bejaardes 3 Oktober
 Skole Begin 11 Oktober
Bediening aan die Jode 12 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 17 Oktober
Hervormingsfees 31 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 21 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 28 November
Wêreldvigsdag 1 Desember
Skole Sluit 15 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersdag 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember