2020 Kerkkalender & Sinode vergaderingdatums

Nuwejaarsdag 1 Januarie
Week van gebed Januarie
Skole Begin 15 Januarie
SBS 23-24 Januarie
Besoek Tom Smith – Missionale Netwerk 3-4 Februarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 9 Februarie
Sinodale Dankdag 9 Februarie
SVL 11-13 Februarie
Lydensweke Begin 23 Februarie
SOS 24 Februarie
Moderamenvergadering 25 Februarie  
Aswoensdag 26 Februarie
PPF 27 Februarie
ASM 3-5 Maart
Wêreldbiddag Vroue 6 Maart
Wêreldbiddag Mans 7 Maart
Predikantekonferensie 9-11 Maart
Moderatuur 11-12 Maart
Skole Sluit 20 Maart
Menseregtedag 21 Maart
Moderatuur 24 Maart
Skole Begin 31 Maart
Dag van Danksegging en Verootmoediging 5 April
Goeie Vrydag 10 April
Paasfees 12 April
Gesinsdag 13 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
Arbeidsondag 3 Mei
Moderatuur 5 Mei
Joint Moderamen 5-6 Mei
Predikantebegeleiding 6-7 Mei
Moedersdag 10 Mei
Hemelvaart 21 Mei
Pinksterfees 31 Mei
SOS 2 Junie
PPF 4 Junie
Biddag vir Ekologie 7 Junie
Skole Sluit 12 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 14 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 21 Junie
Vadersdag 21 Junie
Biddag vir Alkoholiste 28 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie Afhanklikes 28 Junie
Skole Begin 7 Julie
Moderatuur 30 Julie
Moderatuur 6 Augustus
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 30 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 6 September
SINODESITTING 8-10 September
Leprosiedag 13 September
Sinodale Bid en Dankdag 13 September
Toerustingsondag 13 September
Skole Sluit 18 September
Erfenisdag 24 September
Bediening aan die Jode 28 September
Skole Begin 29 September
Biddag vir Bejaardes 4 Oktober
KZN Outreach 15 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 18 Oktober
Hervormingsfees 25 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 15 November
PPF 26 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 29 November
Wêreldvigsdag 1 Desember
Skole Sluit 2 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersdag 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember