Gemeentes word versoek om kennis daarvan te neem dat die volgende NG Algemene Sinodesitting van Maandag 7 tot Vrydag 11 Oktober 2019 in Benoni sal plaasvind, soos vandeesweek deur die ASM vasgestel. Teken hierdie datum asb. ook as deel van julle kalender vir 2019 aan.