Die volgende skrywe is van dr. Gustav Claassen, algemene sekretaris Nederduitse Gereformeerde Kerk, ontvang:

Eerstens, daar is ʼn Gedragskode vir Godsdiens hierby aangeheg asook ʼn begeleidende brief van prof Pieter Coertze. KLIK HIER om die brief af te laai. Dit sal gaaf wees as jy en jou kerkraad die dokument kan deurlees en kommentaar kan lewer – voor 31 Julie.

Vanuit die kantoor is jy goed op hoogte gehou van voorstelle deur die CRL Rights Commission wat kan lei tot die regulering van godsdiens. Die kerk het van sy kant af die gedagte van die regulering van godsdiens afgewys en stel ʼn gedragskode voor waaraan godsdienstige groepe moet voldoen. KLIK HIER om die dokument af te laai.

Indien jy enige kommentaar het, sal dit gaaf wees as jy dit kan deurstuur. Dit sal help om die dokument te verfyn.

Tweedens, die gronddebat is aan die gang. Die NG Kerk wil  graag reageer op die uitnodiging om kommentaar daarop te lewer.

In die voorbereiding van die NG Kerk se dokument het ons met landbou- en politieke organisasies asook ander belanghebbendes oor hierdie saak gesels.

KLIK HIER die kommentaar van die NG Kerk oor die gronddebat. In hierdie dokument maak die NG Kerk dit duidelik dat:

  • hy teen die verandering van die grondwet is;
  • hy teen onteiening sonder vergoeding is;
  • die beskerming van voedselsekerheid van die uiterse belang is;
  • daar gekyk moet word na modelle wat reeds goed werk;
  • daar gekyk moet word na redes vir die mislukking van grondhervorming tot dusver.

(Skrywe van die Algemene Sekretaris – 16 Junie 2018)